CÂN ĐIỆN TỬ

mỗi trang
CÂN KỸ THUẬT 5000g MODEL: DT5000

CÂN KỸ THUẬT 5000g MODEL: DT5000

Khả năng cân tối đa : 5000 g Độ phân giải : 2g Kích thước đĩa cân : 190 × 160mm

Hàng có sẵn
CÂN KỸ THUẬT 2000g MODEL: DT2000

CÂN KỸ THUẬT 2000g MODEL: DT2000

Khả năng cân tối đa : 2000 g Độ chính xác : 1 g Kích thước đĩa cân : 190 × 160mm

Hàng có sẵn
CÂN KỸ THUẬT 1000g MODEL: DT1000

CÂN KỸ THUẬT 1000g MODEL: DT1000

Khả năng cân tối đa : 1000 g Độ chính xác : 0.1 g Kích đĩa cân : Φ135mm

Hàng có sẵn
CÂN KỸ THUẬT 500g MODEL: DT500

CÂN KỸ THUẬT 500g MODEL: DT500

Khả năng cân tối đa : 500 g Độ chính xác : 0.1 g Kích đĩa cân : Φ135mm

Hàng có sẵn
CÂN KỸ THUẬT 200g MODEL: DT200

CÂN KỸ THUẬT 200g MODEL: DT200

Khả năng cân tối đa : 200 g Độ chính xác : 0.1 g Kích đĩa cân : Φ135mm

Hàng có sẵn
CÂN ĐIỆN TỬ 100g MODEL: DT100

CÂN ĐIỆN TỬ 100g MODEL: DT100

Khả năng cân tối đa : 100 g Độ chính xác : 0.1 g Kích đĩa cân : Φ135mm

Hàng có sẵn
CÂN PHÂN TÍCH 4 SỐ LẺ 320g MODEL: JJ324BC

CÂN PHÂN TÍCH 4 SỐ LẺ 320g MODEL: JJ324BC

Khả năng cân tối đa : 320 g Độ chính xác : 0.0001 g Kích thước đĩa cân : Φ80mm

Hàng có sẵn
CÂN PHÂN TÍCH 4 SỐ LẺ 220g MODEL: JJ224BC

CÂN PHÂN TÍCH 4 SỐ LẺ 220g MODEL: JJ224BC

Khả năng cân tối đa : 220 g Độ chính xác : 0.0001 g Kích thước đĩa cân : Φ80mm

Hàng có sẵn
CÂN PHÂN TÍCH 4 SỐ LẺ 120g MODEL: JJ124BC

CÂN PHÂN TÍCH 4 SỐ LẺ 120g MODEL: JJ124BC

Khả năng cân tối đa : 120 g Độ chính xác : 0.0001 g Kích thước đĩa cân : Φ80mm

Hàng có sẵn
CÂN PHÂN TÍCH 3 SỐ LẺ 1520g MODEL: JJ1523BC

CÂN PHÂN TÍCH 3 SỐ LẺ 1520g MODEL: JJ1523BC

Khả năng cân tối đa : 1520 g Độ chính xác : 0.001 g Kích thước đĩa cân : Φ120mm

Hàng có sẵn
CÂN PHÂN TÍCH 3 SỐ LẺ 1020g MODEL: JJ1023BC

CÂN PHÂN TÍCH 3 SỐ LẺ 1020g MODEL: JJ1023BC

Khả năng cân tối đa : 1020 g Độ chính xác : 0.001 g Kích thước đĩa cân : Φ120mm

Hàng có sẵn
CÂN PHÂN TÍCH 3 SỐ LẺ 620g MODEL: JJ623BC

CÂN PHÂN TÍCH 3 SỐ LẺ 620g MODEL: JJ623BC

Khả năng cân tối đa : 620 g Độ chính xác : 0.001 g Kích thước đĩa cân : Φ80mm

Hàng có sẵn
CÂN PHÂN TÍCH 3 SỐ LẺ 520g MODEL: JJ523BC

CÂN PHÂN TÍCH 3 SỐ LẺ 520g MODEL: JJ523BC

Khả năng cân tối đa : 520 g Độ chính xác : 0.001 g Kích thước đĩa cân : Φ80mm

Hàng có sẵn
CÂN PHÂN TÍCH 3 SỐ LẺ 320g MODEL: JJ323BC

CÂN PHÂN TÍCH 3 SỐ LẺ 320g MODEL: JJ323BC

Khả năng cân tối đa : 320 g Độ chính xác : 0.001 g Kích thước đĩa cân : Φ80mm

Hàng có sẵn
CÂN PHÂN TÍCH 3 SỐ LẺ 220g MODEL: JJ223BC

CÂN PHÂN TÍCH 3 SỐ LẺ 220g MODEL: JJ223BC

• Khả năng cân tối đa : 220 g • Độ chính xác : 0.001 g • Kích thước đĩa cân : Φ80mm

Hàng có sẵn
CÂN KỸ THUẬT 2 SỐ LẺ 3200g MODEL: JJ3202BC

CÂN KỸ THUẬT 2 SỐ LẺ 3200g MODEL: JJ3202BC

Khả năng cân tối đa : 2200 g Độ chính xác : 0.01 g Kích thước bàn cân : 190 x 205 (mm)

Hàng có sẵn
CÂN KỸ THUẬT 2 SỐ LẺ 2200g MODEL: JJ2202BC

CÂN KỸ THUẬT 2 SỐ LẺ 2200g MODEL: JJ2202BC

• Khả năng cân tối đa : 2200 g • Độ chính xác : 0.01 g • Kích thước bàn cân : 190 x 205 (mm)

Hàng có sẵn
CÂN KỸ THUẬT MODEL: JJ6000

CÂN KỸ THUẬT MODEL: JJ6000

Khả năng cân tối đa : 6000 g Độ chính xác : 0.1 g Kích thước bàn cân : 190 x 160 (mm)

Hàng có sẵn
CÂN KỸ THUẬT MODEL: JJ5000

CÂN KỸ THUẬT MODEL: JJ5000

Khả năng cân tối đa : 5000 g Độ chính xác : 0.1 g Kích thước bàn cân : 190 x 160 (mm)

Hàng có sẵn
CÂN KỸ THUẬT MODEL: JJ3000

CÂN KỸ THUẬT MODEL: JJ3000

- Khả năng cân tối đa : 3000 g - Độ chính xác : 0.1 g - Kích thước bàn cân : 190 x 160 (mm)

Hàng có sẵn
CÂN KỸ THUẬT MODEL: JJ2000

CÂN KỸ THUẬT MODEL: JJ2000

- Khả năng cân tối đa : 2000 g - Độ chính xác : 0.1 g - Kích thước bàn cân : 190 x 160 (mm)

Hàng có sẵn
CÂN SẤY ẨM SHIMADZU.Model: MOC-63U

CÂN SẤY ẨM SHIMADZU.Model: MOC-63U

CÂN SẤY ẨM SHIMADZU. Model: MOC-63U Hãng: SHIMADZU- NHẬT BẢN Sản xuất tại: Philippies

Hàng có sẵn
CÂN SẤY ẨM SHIMADZU.Model: MOC-120H

CÂN SẤY ẨM SHIMADZU.Model: MOC-120H

Cân sấy ẩm Model: MOC-120H Hãng: SHIMADZU- NHẬT BẢN Sản xuất tại: NHẬT BẢN

Hàng có sẵn
CÂN SẤY ẨM (CÂN HÀM ẨM)- OHAUS.Model: MB45

CÂN SẤY ẨM (CÂN HÀM ẨM)- OHAUS.Model: MB45

Cân hàm ẩm Model: MB45 Hãng sản xuất: Ohaus-Mỹ. Sản xuất tại: Thụy Sỹ

Hàng có sẵn
CÂN SẤY ẨM ĐIỆN TỬ HIỆN SỐ(CÂN HÀM ẨM)-OHAUS.Model: MB25

CÂN SẤY ẨM ĐIỆN TỬ HIỆN SỐ(CÂN HÀM ẨM)-OHAUS.Model: MB25

CÂN SẤY ẨM ĐIỆN TỬ HIỆN SỐ Model: MB25 Hãng sản xuất: Ohaus-Mỹ Xuất xứ: Trung Quốc

Hàng có sẵn
CÂN SẤY ẨM ĐIỆN TỬ HIỆN SỐ.Model: MB23

CÂN SẤY ẨM ĐIỆN TỬ HIỆN SỐ.Model: MB23

CÂN SẤY ẨM ĐIỆN TỬ HIỆN SỐ Model: MB23 Hãng sản xuất: Ohaus-Mỹ Xuất xứ: Trung Quốc

Hàng có sẵn
CÂN PHÂN TÍCH THƯỢNG HẢI JY103 100g/1mg.Model. JY103

CÂN PHÂN TÍCH THƯỢNG HẢI JY103 100g/1mg.Model. JY103

Cân phân tích Model. JY103 Sản xuất tại: Thượng Hải – Trung Quốc (Theo công nghệ Châu Âu)

Hàng có sẵn
CÂN PHÂN TÍCH THƯỢNG HẢI 200g/1mg.Model. JY203

CÂN PHÂN TÍCH THƯỢNG HẢI 200g/1mg.Model. JY203

CÂN PHÂN TÍCH THƯỢNG HẢI 200g/1mg. Model. JY203 Sản xuất tại: Thượng Hải – Trung Quốc (Theo công nghệ Châu Âu)

Hàng có sẵn
CÂN PHÂN TÍCH THƯỢNG HẢI 200g/1mg .Model. FA2004

CÂN PHÂN TÍCH THƯỢNG HẢI 200g/1mg .Model. FA2004

CÂN PHÂN TÍCH THƯỢNG HẢI 200g/1mg Model. FA2004 Sản xuất tại: Thượng Hải – Trung Quốc (Theo công nghệ Châu Âu)

Hàng có sẵn
CÂN PHÂN TÍCH SHIMADZU.Model: AUW-120D

CÂN PHÂN TÍCH SHIMADZU.Model: AUW-120D

Cân phân tích Model: AUW-120D Hãng: SHIMADZU- NHẬT BẢN Sản xuất tại: PHILIPPINES

Hàng có sẵn
CÂN PHÂN TÍCH OHAUS.Model: EX423 EXPLORE

CÂN PHÂN TÍCH OHAUS.Model: EX423 EXPLORE

CÂN PHÂN TÍCH Model: EX423 EXPLORER Hãng: OHAUS - MỸ

Hàng có sẵn
CÂN PHÂN TÍCH OHAUS 410g/0,001g.Model: PA413

CÂN PHÂN TÍCH OHAUS 410g/0,001g.Model: PA413

Cân phân tích Model: PA 413 Hãng sản xuất: Ohaus-Mỹ Sản xuất tại: Trung Quốc

Hàng có sẵn
CÂN PHÂN TÍCH OHAUS 210g/0,001g.Model: PA213

CÂN PHÂN TÍCH OHAUS 210g/0,001g.Model: PA213

Cân phân tích Model: PA213 Hãng: Ohaus – Mỹ

Hàng có sẵn
CÂN PHÂN TÍCH OHAUS 210g/0,0001g Model: PA214

CÂN PHÂN TÍCH OHAUS 210g/0,0001g Model: PA214

Cân phân tích Model: PA214 Hãng: Ohaus – Mỹ Sản xuất tại: Trung Quốc

Hàng có sẵn
CÂN PHÂN TÍCH G&G JJ200B

CÂN PHÂN TÍCH G&G JJ200B

CÂN PHÂN TÍCH Model: G&G JJ200B Hãng sản xuất: TCS - Trung Quốc Sản xuất tại: Trung Quốc

Hàng có sẵn
CÂN PHÂN TÍCH FURI LSA.Model: FGH 100G

CÂN PHÂN TÍCH FURI LSA.Model: FGH 100G

CÂN PHÂN TÍCH Model: FGH 100G Hãng sản xuất: FURI - Trung Quốc Sản xuất tại: Trung Quốc

Hàng có sẵn

Danh mục sản phẩm

Sản phẩm nổi bật

Hổ trợ trực tuyến

Mr.Đăng

Mr.Đăng - 0903 07 1102

Tư vấn viên

Tư vấn viên - 0983 23 8192

Thống kê

  • Đang online 48
  • Hôm nay 1,801
  • Hôm qua 2,669
  • Trong tuần 1,801
  • Trong tháng 69,784
  • Tổng cộng 2,782,178

Top

   (0)