MÁY LI TÂM

mỗi trang
MÁY LI TÂM HETTICH MODEL: EBA 200-S

MÁY LI TÂM HETTICH MODEL: EBA 200-S

MÁY LI TÂM Model: EBA200-S Hãng sản xuất: Hettich - Đức Sản xuất tại: Đức

Hàng có sẵn
MÁY LI TÂM HETTICH MODEL: EBA280/280S

MÁY LI TÂM HETTICH MODEL: EBA280/280S

MÁY LI TÂM Model: EBA280/280S Hãng sản xuất: Hettich - Đức Sản xuất tại: Đức

Hàng có sẵn
MÁY LI TÂM MÁU MODEL: HAEMATOKRIT 200

MÁY LI TÂM MÁU MODEL: HAEMATOKRIT 200

MÁY LI TÂM MÁU Model: HAEMATOKRIT 200 Hãng sản xuất: Hettich - Đức

Hàng có sẵn
MÁY LI TÂM HETTICH MODEL: UNIVERSAL 320

MÁY LI TÂM HETTICH MODEL: UNIVERSAL 320

MÁY LI TÂM HETTICH Model: UNIVERSAL 320 Hãng sản xuất: Hettich - Đức

Hàng có sẵn
MÁY LI TÂM HETTICH MODEL:UNIVERSAL 320R

MÁY LI TÂM HETTICH MODEL:UNIVERSAL 320R

MÁY LI TÂM HETTICH Model: UNIVERSAL 320R Hãng sản xuất: Hettich - Đức

Hàng có sẵn
MÁY LI TÂM HETTICH MODEL: ROTINA 380

MÁY LI TÂM HETTICH MODEL: ROTINA 380

MÁY LI TÂM HETTICH Model: ROTINA 380 Hãng sản xuất: Hettich - Đức Sản xuất tại: Đức

Hàng có sẵn
MÁY LI TÂM HETTICH MODEL: ROTINA 380R

MÁY LI TÂM HETTICH MODEL: ROTINA 380R

MÁY LI TÂM HETTICH Model:ROTINA 380R Hãng sản xuất: Hettich - Đức Sản xuất tại: Đức

Hàng có sẵn
MÁY LY TÂM MODEL:ROTANA 460

MÁY LY TÂM MODEL:ROTANA 460

Máy ly tâm ROTANA 460 Model:ROTANA 460 Hãng sản xuất: Hettich - Đức Sản xuất tại: Đức

Hàng có sẵn
MÁY LY TÂM MODEL:ROTANA 460R

MÁY LY TÂM MODEL:ROTANA 460R

Máy ly tâm ROTANA 460R Model:ROTANA 460R Hãng sản xuất: Hettich - Đức Sản xuất tại: Đức

Hàng có sẵn
MÁY LI TÂM MODEL:ROTOFIX 46

MÁY LI TÂM MODEL:ROTOFIX 46

Máy li tâm ROTOFIX 46 Model:ROTOFIX 46 Hãng sản xuất: Hettich- Đức

Hàng có sẵn
MÁY LY TÂM MODEL:ROTOFIX 46H

MÁY LY TÂM MODEL:ROTOFIX 46H

MÁY LY TÂM ROTOFIX 46H Model: ROTOFIX 46H Hãng sản xuất: Hettich- Đức

Hàng có sẵn
MÁY LI TÂM TỐC ĐỘ CAO Model: H1850

MÁY LI TÂM TỐC ĐỘ CAO Model: H1850

MÁY LI TÂM TỐC ĐỘ CAO H1850 Model: H1850 Sản xuất tại: Trung Quốc

Hàng có sẵn
MÁY LI TÂM TỐC ĐỘ CAO Model: H1650

MÁY LI TÂM TỐC ĐỘ CAO Model: H1650

MÁY LI TÂM TỐC ĐỘ CAO H1650 Model: H1650 Sản xuất tại: Trung Quốc

Hàng có sẵn
MÁY LI TÂM THƯỜNG , Model: L-420/ L-500/ L600

MÁY LI TÂM THƯỜNG , Model: L-420/ L-500/ L600

MÁY LI TÂM L-420/ L-500/ L-600 Model: L-420/ L-500/ L-600 Sản xuất tại: Trung Quốc

Hàng có sẵn
MÁY LI TÂM ROTO VĂNG Model: EBA270

MÁY LI TÂM ROTO VĂNG Model: EBA270

MÁY LY TÂM ROTO VĂNG Model: EBA 270 Hãng: Hettich – Đức Sản xuất tại: Đức

Hàng có sẵn
MÁY LI TÂM MÁU Model: HAEMATOKRIT 210

MÁY LI TÂM MÁU Model: HAEMATOKRIT 210

MÁY LI TÂM MÁU Model: HAEMATOKRIT 210 (Cat - No. 2104) Hãng sản xuất: Hettich - Đức

Hàng có sẵn
MÁY LI TÂM LẠNH TỐC ĐỘ CAO 20.500 VÒNG/PHÚT, Model: H2050R-1

MÁY LI TÂM LẠNH TỐC ĐỘ CAO 20.500 VÒNG/PHÚT, Model: H2050R-1

MÁY LI TÂM LẠNH TỐC ĐỘ CAO Model: H2050R-1 Sản xuất tại: Trung Quốc

Hàng có sẵn
MÁY LI TÂM LẠNH TỐC ĐỘ CAO Model: H1850R

MÁY LI TÂM LẠNH TỐC ĐỘ CAO Model: H1850R

MÁY LI TÂM LẠNH TỐC ĐỘ CAO H1850R Model: H1850R Sản xuất tại: Trung Quốc

Hàng có sẵn
MÁY LI TÂM LẠNH TỐC ĐỘ CAO Model: H1650R

MÁY LI TÂM LẠNH TỐC ĐỘ CAO Model: H1650R

MÁY LI TÂM LẠNH TỐC ĐỘ CAO H1650R Model: H1650R Sản xuất tại: Trung Quốc

Hàng có sẵn
MÁY LI TÂM LẠNH TỐC ĐỘ CAO Model: GL-21M

MÁY LI TÂM LẠNH TỐC ĐỘ CAO Model: GL-21M

MÁY LI TÂM LẠNH TỐC ĐỘ CAO Model: GL-21M Sản xuất tại: Trung Quốc

Hàng có sẵn
MÁY LI TÂM LẠNH HETTICH Model: ROTINA 420R

MÁY LI TÂM LẠNH HETTICH Model: ROTINA 420R

MÁY LI TÂM LẠNH Model: ROTINA 420R (Cat.No.4706) Hãng sản xuất: Hettich - Đức Sản xuất tại: Đức

Hàng có sẵn
MÁY LI TÂM LẠNH  HETTICH Model: MIKRO 220R

MÁY LI TÂM LẠNH HETTICH Model: MIKRO 220R

MÁY LI TÂM LẠNH Model: MIKRO 220R (Cat.No.2205) Hãng sản xuất: Hettich - Đức

Hàng có sẵn
MÁY LI TÂM LẠNH HETTICH Model: MIKRO 200R

MÁY LI TÂM LẠNH HETTICH Model: MIKRO 200R

MÁY LI TÂM LẠNH Model: MIKRO 200R (Cat.No.2405) Hãng sản xuất: Hettich - Đức Sản xuất tại: Đức

Hàng có sẵn
MÁY LI TÂM HETTICH Model: ROTOFIX 32A

MÁY LI TÂM HETTICH Model: ROTOFIX 32A

MÁY LI TÂM Model: ROTOFIX 32A Hãng: Hettich - Đức Sản xuất tại: Đức

Hàng có sẵn
MÁY LI TÂM HETTICH Model: ROTINA 420

MÁY LI TÂM HETTICH Model: ROTINA 420

MÁY LI TÂM Model: ROTINA 420 (Cat.No.4701) Hãng sản xuất: Hettich - Đức Sản xuất tại: Đức

Hàng có sẵn
MÁY LI TÂM HETTICH, Model: MIKRO 220

MÁY LI TÂM HETTICH, Model: MIKRO 220

MÁY LI TÂM Model: MIKRO 220 (Cat.No.2200) Hãng sản xuất: Hettich - Đức

Hàng có sẵn
MÁY LI TÂM HETTICH, Model: MIKRO 200

MÁY LI TÂM HETTICH, Model: MIKRO 200

MÁY LI TÂM Model: MIKRO 200 (Cat.No.2400) Hãng sản xuất: Hettich - Đức Sản xuất tại: Đức

Hàng có sẵn
MÁY LI TÂM HETTICH Model: MIKRO 120

MÁY LI TÂM HETTICH Model: MIKRO 120

MÁY LI TÂM Model: MIKRO 120 (Cat.No.1204) Hãng sản xuất: Hettich - Đức Sản xuất tại: Đức

Hàng có sẵn
MÁY LI TÂM HETTICH Model: EBA20S (Cat.No.2080)

MÁY LI TÂM HETTICH Model: EBA20S (Cat.No.2080)

MÁY LI TÂM Model: EBA 20S (Cat.No.2080) Hãng sản xuất: Hettich - Đức Sản xuất tại: Đức

Hàng có sẵn
MÁY LI TÂM HETTICH Model: EBA200

MÁY LI TÂM HETTICH Model: EBA200

Máy ly tâm Model: EBA 200 Hãng: Hettich – Đức Sản xuất tại: Đức

Hàng có sẵn
MÁY LI TÂM HETTICH Model: MIKRO 185

MÁY LI TÂM HETTICH Model: MIKRO 185

Máy li tâm Model: Mikro 185 Hãng: Hettich – Đức Sản xuất tại: Đức

Hàng có sẵn
MÁY LI TÂM HETTICH, Model: EBA 21(Cat.No.1004)

MÁY LI TÂM HETTICH, Model: EBA 21(Cat.No.1004)

MÁY LI TÂM Model: EBA 21 (Cat.No.1004) Hãng sản xuất: Hettich - Đức Sản xuất tại: Đức

Hàng có sẵn
MÁY LI TÂM HETTICH Model: EBA 20(Cat.No.2002)

MÁY LI TÂM HETTICH Model: EBA 20(Cat.No.2002)

MÁY LI TÂM Model: EBA 20 (Cat.No.2002) Hãng sản xuất: Hettich - Đức Sản xuất tại: Đức

Hàng có sẵn
MÁY LI TÂM HETTICH BẰNG TAY Model: HANDZENTRIFUGE

MÁY LI TÂM HETTICH BẰNG TAY Model: HANDZENTRIFUGE

MÁY LI TÂM HETTICH BẰNG TAY Model: HANDZENTRIFUGE Hãng sản xuất: Hettich - Đức Sản xuất tại: Đức

Hàng có sẵn
MÁY LI TÂM HERMLE- ĐỨC Model: Z130M

MÁY LI TÂM HERMLE- ĐỨC Model: Z130M

MÁY LI TÂM Model: Z130M Hãng:HERMLE - ĐỨC Sản xuất tại: Đức

Hàng có sẵn
MÁY LI TÂM ĐỂ BÀN 5300 VÒNG/ PHÚT MODEL:L-530

MÁY LI TÂM ĐỂ BÀN 5300 VÒNG/ PHÚT MODEL:L-530

MÁY LI TÂM ĐỂ BÀN 5300 VÒNG/ PHÚT Model: L-530 Sản xuất tại: Trung Quốc

Hàng có sẵn

Danh mục sản phẩm

Sản phẩm nổi bật

Hổ trợ trực tuyến

Mr.Đăng

Mr.Đăng - 0903 07 1102

Tư vấn viên

Tư vấn viên - 0983 23 8192

Thống kê

  • Đang online 3
  • Hôm nay 737
  • Hôm qua 2,613
  • Trong tuần 737
  • Trong tháng 42,452
  • Tổng cộng 1,696,892

Top

   (0)