THIẾT BỊ HÃNG KERN-SOHN

mỗi trang
MÁY ĐO ĐỘ CỨNG MODEL:SAUTER HMM

MÁY ĐO ĐỘ CỨNG MODEL:SAUTER HMM

Thiết bị đo độ cứng Model: Sauter HMM Hãng cung cấp: Sauter & Kern / Đức

Hàng có sẵn
THIẾT BỊ ĐO ĐỘ CỨNG SHORE AM MODEL:HBA 100-0

THIẾT BỊ ĐO ĐỘ CỨNG SHORE AM MODEL:HBA 100-0

Thiết bị đo độ cứng Shore A Model: HBA 100-0; Hãng sản xuất:Kern - Germany

Hàng có sẵn
THIẾT BỊ ĐO ĐỘ CỨNG CAO SU MODEL:SAUTER HD

THIẾT BỊ ĐO ĐỘ CỨNG CAO SU MODEL:SAUTER HD

Thiết bị đo độ cứng cao su Model: Sauter HD Hãng cung cấp: Sauter & Kern / Đức

Hàng có sẵn
MÁY ĐO BỀ DÀY LỚP PHỦ MODEL:TG 1250-0.1FN

MÁY ĐO BỀ DÀY LỚP PHỦ MODEL:TG 1250-0.1FN

Thiết bị đo chiều dày lớp phủ kỹ thuật số Model: TG 1250-0.1FN; Kern - Germany

Hàng có sẵn
BỘ QUẢ CÂN CẤP CHÍNH XÁC E1 ITEM NUMBER:308-42

BỘ QUẢ CÂN CẤP CHÍNH XÁC E1 ITEM NUMBER:308-42

Bộ quả cân chuẩn cấp chính xác E1 Item number: 308-42; Hãng sản xuất:Kern / Germany

Hàng có sẵn
BỘ QUẢ CÂN CHUẨN CẤP CHÍNH XÁC E2 CODE:313-054

BỘ QUẢ CÂN CHUẨN CẤP CHÍNH XÁC E2 CODE:313-054

Bộ quả cân chuẩn từ 1mg đến 500g Code: 313-054; Hãng sản xuất:Kern - Germany

Hàng có sẵn
BỘ QUẢ CÂN F1 TỪ 1g ~ 500g CODE:322-054

BỘ QUẢ CÂN F1 TỪ 1g ~ 500g CODE:322-054

Bộ quả cân F1 từ 1g ~ 500g Code: 322-054; Hãng sản xuất:Kern - Germany

Hàng có sẵn
BỘ QUẢ CÂN CHUẨN 1mg-500g CẤP F1 CODE:323-65

BỘ QUẢ CÂN CHUẨN 1mg-500g CẤP F1 CODE:323-65

Bộ quả cân chuẩn 1mg-500g cấp F1 Code: 323-65; Hãng sản xuất:Kern - Germany

Hàng có sẵn
BỘ QUẢ CHUẨN 1mg-500g,CẤP CHÍNH XÁC F2 CODE:333-054

BỘ QUẢ CHUẨN 1mg-500g,CẤP CHÍNH XÁC F2 CODE:333-054

Bộ quả chuẩn 1mg-500g, cấp chính xác F2 Code: 333-054; Hãng sản xuất:Kern - Germany

Hàng có sẵn
QUẢ CÂN CHUẨN M1 TỪ 1mg ĐẾN 500g CODE:343-454

QUẢ CÂN CHUẨN M1 TỪ 1mg ĐẾN 500g CODE:343-454

Quả cân chuẩn M1 từ 1mg đến 500g Code: 343-454; Hãng sản xuất:Kern-Sohn / Germany

Hàng có sẵn
BỘ QUẢ CHUẨN 1g~500g,CẤP CHÍNH XÁC M2 CODE:354-45

BỘ QUẢ CHUẨN 1g~500g,CẤP CHÍNH XÁC M2 CODE:354-45

Bộ quả chuẩn 1g~500g, cấp chính xác M2 Code: 354-45; Hãng sản xuất:Kern - Germany

Hàng có sẵn
BỘ QUẢ CHUẨN 1g~10kg,CẤP CHÍNH XÁC M3 CODE:362-99

BỘ QUẢ CHUẨN 1g~10kg,CẤP CHÍNH XÁC M3 CODE:362-99

Bộ quả cân chuẩn 1g-10kg Code: 362-99; Kern - Germany Xuất xứ: Đức Cấp chính xác M3 theo OIML

Hàng có sẵn
CÂN KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ MODEL:PES 2200-2M

CÂN KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ MODEL:PES 2200-2M

Cân kỹ thuật điện tử Model: PES 2200-2M; Hãng sản xuất:Kern - Germany Xuất xứ:Nhật

Hàng có sẵn
CÂN KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ MODEL:EWJ 600-2M

CÂN KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ MODEL:EWJ 600-2M

CÂN KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ Model: EWJ 600-2M Hãng sản xuất: Kern – Đức Xuất xứ: Trung Quốc

Hàng có sẵn
CÂN ĐIỆN TỬ KỸ THUẬT 6kg/0,1g MODEL:PCB 6000-1

CÂN ĐIỆN TỬ KỸ THUẬT 6kg/0,1g MODEL:PCB 6000-1

Cân kỹ thuật điện tử 6kg/0,1g Model: PCB 6000-1; Hãng sản xuất:Kern / Germany

Hàng có sẵn
CÂN KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ 6kg/1g MODEL:EMS 6K1

CÂN KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ 6kg/1g MODEL:EMS 6K1

CÂN KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ Model: EMS 6K1 Hãng sản xuất: Kern – Đức

Hàng có sẵn
CÂN CHÍNH XÁC ĐIỆN TỬ 1200g/0,01g MODEL:PFB 1200-2

CÂN CHÍNH XÁC ĐIỆN TỬ 1200g/0,01g MODEL:PFB 1200-2

CÂN KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ Model: PFB 1200-2 Hãng sản xuất: Kern – Đức

Hàng có sẵn
CÂN ĐIỆN TỬ BỎ TÚI 150g/0,1g MODEL:CM 150-1N

CÂN ĐIỆN TỬ BỎ TÚI 150g/0,1g MODEL:CM 150-1N

CÂN KỸ ĐIỆN TỬ BỎ TÚI Model: CM 150-1N Hãng sản xuất: Kern – Đức

Hàng có sẵn
CÂN KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ 2400g/0,01g MODEL:KB 2400-2N

CÂN KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ 2400g/0,01g MODEL:KB 2400-2N

CÂN KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ - Model: KB 2400-2N - Hãng sản xuất: Kern – Đức - Xuất xứ: Đức

Hàng có sẵn
CÂN BÀN ĐIỆN TỬ MODEL:DE 150K2DL

CÂN BÀN ĐIỆN TỬ MODEL:DE 150K2DL

CÂN BÀN ĐIỆN TỬ Model: DE 150K2DL Hãng sản xuất: Kern – Đức

Hàng có sẵn
CÂN KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ 30kg/0,5g MODEL:CPB 30K0.5N

CÂN KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ 30kg/0,5g MODEL:CPB 30K0.5N

CÂN KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ - Model: CPB 30K0.5N - Hãng sản xuất: Kern – Đức

Hàng có sẵn
CÂN KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ 6,5kg/0,1g MODEL:KB 6500-1NM

CÂN KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ 6,5kg/0,1g MODEL:KB 6500-1NM

CÂN KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ Model: KB 6500-1NM Hãng sản xuất: Kern – Đức Xuất xứ: Đức

Hàng có sẵn
CÂN KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ 6kg/0,1g MODEL:PFB 6000-1M

CÂN KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ 6kg/0,1g MODEL:PFB 6000-1M

CÂN KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ Model: PFB 6000-1M Hãng sản xuất: Kern – Đức

Hàng có sẵn
CÂN KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ 100kg : 10g MODEL:SFB 100K10HIP

CÂN KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ 100kg : 10g MODEL:SFB 100K10HIP

Cân kỹ thuật điện tử Model: SFB 100K10HIP Hãng cung cấp: Kern / Đức

Hàng có sẵn
CÂN BÀN ĐIỆN TỬ 600kg/200g MODEL:KFP 600V20SM/KXE-TM

CÂN BÀN ĐIỆN TỬ 600kg/200g MODEL:KFP 600V20SM/KXE-TM

Cân bàn điện tử 600kg / 200g Model: KFP 600V20SM/KXE-TM Hãng sản xuất: Kern – Đức

Hàng có sẵn
CÂN TỶ TRỌNG ĐIỆN TỬ 200g/0,001 MODEL:EMB 200-3V

CÂN TỶ TRỌNG ĐIỆN TỬ 200g/0,001 MODEL:EMB 200-3V

Cân tỷ trọng điện tử 200g/0,001 Model: EMB 200-3V; Hãng sản xuất: Kern - Sohn / Germany

Hàng có sẵn
CÂN KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ 1200g/0,01g MODEL:KB 1200-2N

CÂN KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ 1200g/0,01g MODEL:KB 1200-2N

CÂN KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ - Model: KB 1200-2N - Hãng sản xuất: Kern – Đức - Xuất xứ: Đức

Hàng có sẵn
CÂN PHÂN TÍCH ĐIỆN TỬ MODEL:ABS 220-4N

CÂN PHÂN TÍCH ĐIỆN TỬ MODEL:ABS 220-4N

CÂN KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ Model: ABS 220-4N Hãng sản xuất: Kern / Germany Xuất xứ: Philippin

Hàng có sẵn
CÂN BÁN PHÂN TÍCH MODEL:572-31

CÂN BÁN PHÂN TÍCH MODEL:572-31

Cân bán phân tích Model: 572-31 Hãng sản xuất:Kern - Germany

Hàng có sẵn
CÂN PHÂN TÍCH ĐIỆN TỬ MODEL:ABJ 220-4MN

CÂN PHÂN TÍCH ĐIỆN TỬ MODEL:ABJ 220-4MN

CÂN PHÂN TÍCH ĐIỆN TỬ Model:ABJ 220-4MN Hãng sản xuất:Kern / Germany Xuất xứ:Philippin

Hàng có sẵn
CÂN XÁC ĐỊNH ĐỘ ẨM MODEL:MLB 50-3C

CÂN XÁC ĐỊNH ĐỘ ẨM MODEL:MLB 50-3C

Cân phân tích độ ẩm Model: MLB 50-3C Hãng sản xuất: Kern – Đức

Hàng có sẵn
CÂN ĐIỆN TỬ BÁN PHÂN TÍCH MODEL:EG 220-3M

CÂN ĐIỆN TỬ BÁN PHÂN TÍCH MODEL:EG 220-3M

CÂN KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ Model: EG 220-3M Hãng sản xuất: Kern – Đức

Hàng có sẵn
CÂN PHÂN TÍCH ĐIỆN TỬ 220g/0,0001g MODEL:AEJ 200-4CM

CÂN PHÂN TÍCH ĐIỆN TỬ 220g/0,0001g MODEL:AEJ 200-4CM

CÂN PHÂN TÍCH ĐIỆN TỬ Model: AEJ 200-4CM Hãng sản xuất: Kern / Germany Xuất xứ: Ba Lan

Hàng có sẵn
CÂN PHÂN TÍCH ĐIỆN TỬ MODEL: AES 200-4C

CÂN PHÂN TÍCH ĐIỆN TỬ MODEL: AES 200-4C

CÂN PHÂN TÍCH ĐIỆN TỬ Model: AES 200-4C Hãng sản xuất: Kern / Germany Xuất xứ: Ba Lan

Hàng có sẵn
CÂN PHÂN TÍCH ĐIỆN TỬ 250g/0,0001g MODEL:ALJ 250-4AM

CÂN PHÂN TÍCH ĐIỆN TỬ 250g/0,0001g MODEL:ALJ 250-4AM

Cân phân tích điện tử 250g/0,0001g CÂN PHÂN TÍCH ĐIỆN TỬ Model: ALJ 250-4AM Hãng sản xuất: Kern / Germany Xuất xứ: Italia

Hàng có sẵn
CÂN BÁN PHÂN TÍCH MODEL:EW 620-3NM

CÂN BÁN PHÂN TÍCH MODEL:EW 620-3NM

CÂN KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ Model: EW 620-3NM Hãng sản xuất: Kern – Đức Xuất xứ: Nhật Bản

Hàng có sẵn

Danh mục sản phẩm

Sản phẩm nổi bật

Hổ trợ trực tuyến

Mr.Đăng

Mr.Đăng - 0903 07 1102

Tư vấn viên

Tư vấn viên - 0983 23 8192

Thống kê

 • Đang online 134
 • Hôm nay 3,172
 • Hôm qua 2,627
 • Trong tuần 5,799
 • Trong tháng 64,063
 • Tổng cộng 2,624,745

Top

   (0)