Fanpage Facebook

Danh mục sản phẩm

Hổ trợ trực tuyến

Mr.Đăng - 0903 07 1102

Mr.Đăng - 0903 07 1102

Tư vấn viên - 0983 23 8192

Tư vấn viên - 0983 23 8192

Thống kê

  • Đang online 0
  • Hôm nay 0
  • Hôm qua 0
  • Trong tuần 0
  • Trong tháng 0
  • Tổng cộng 0

CÂN ĐIỆN TỬ HÃNG BEL - Ý

mỗi trang
Cân Điện Tử 32 Kg, KL32000 Hãng BEL Engineering - Ý

Cân Điện Tử 32 Kg, KL32000 Hãng BEL Engineering - Ý

Cân Điện Tử 32 Kg, KL32000 Hãng BEL Engineering - Ý Khả năng cân:4500g/32000g Độ phân giải: 0.1g/1g Hiệu chuẩn: Bên ngoài Kích thước chảo: 210x320mm Thời gian phản hồi (giây): ≤3 Tính lặp lại: 0,05g/0.5g Tuyến tính: ± 0,2g/± 1g Tải tối thiểu: 20 g Hiển thị: LCD Phạm vi Tare (Trừ): 4500g/32000g
Hàng có sẵn
Cân Điện Tử 20 Kg, KL20001D Hãng BEL Engineering - Ý

Cân Điện Tử 20 Kg, KL20001D Hãng BEL Engineering - Ý

Cân Điện Tử 20 Kg, KL20001D Hãng BEL Engineering - Ý Khả năng cân:4500g/20000g Độ phân giải: 0.1g/1g Hiệu chuẩn: Bên ngoài Kích thước chảo: 210x320mm Thời gian phản hồi (giây): ≤3 Tính lặp lại: 0,05g/0.5g Tuyến tính: ± 0,2g/± 1g Tải tối thiểu: 20 g Hiển thị: LCD Phạm vi Tare (Trừ): 4500g/20000g
Hàng có sẵn
Cân Điện Tử 16 Kg, KL16001D Hãng BEL Engineering - Ý

Cân Điện Tử 16 Kg, KL16001D Hãng BEL Engineering - Ý

Cân Điện Tử 16 Kg, KL16001D Hãng BEL Engineering - Ý Khả năng cân:4500g/16000g Độ phân giải: 0.1g/1g Hiệu chuẩn: Bên ngoài Kích thước chảo: 210x320mm Thời gian phản hồi (giây): ≤3 Tính lặp lại: 0,05g/0.5g Tuyến tính: ± 0,2g/± 1g Tải tối thiểu: 20 g Hiển thị: LCD Phạm vi Tare (Trừ): 4500g/16000g
Hàng có sẵn
Cân Điện Tử 32 Kg, KL32000 Hãng BEL Engineering - Ý

Cân Điện Tử 32 Kg, KL32000 Hãng BEL Engineering - Ý

Cân Điện Tử 32 Kg, KL32000 Hãng BEL Engineering - Ý Khả năng cân:32000g Độ phân giải: 1g Hiệu chuẩn: Bên ngoài Kích thước chảo: 210x320mm Thời gian phản hồi (giây): ≤3 Tính lặp lại: 0,1g Tuyến tính: ± 0,1g Tải tối thiểu: 20 g Hiển thị: LCD Phạm vi Tare (Trừ): 32000 g
Hàng có sẵn
Cân Điện Tử 20 Kg, KL20000 Hãng BEL Engineering - Ý

Cân Điện Tử 20 Kg, KL20000 Hãng BEL Engineering - Ý

Cân Điện Tử 20 Kg, KL20000 Hãng BEL Engineering - Ý Khả năng cân:20000g Độ phân giải: 1g Hiệu chuẩn: Bên ngoài Kích thước chảo: 210x320mm Thời gian phản hồi (giây): ≤3 Tính lặp lại: 0,1g Tuyến tính: ± 0,1g Tải tối thiểu: 20 g Hiển thị: LCD Phạm vi Tare (Trừ): 20000 g
Hàng có sẵn
Cân Điện Tử 15 Kg, KL15000 Hãng BEL Engineering - Ý

Cân Điện Tử 15 Kg, KL15000 Hãng BEL Engineering - Ý

Cân Điện Tử 15 Kg, KL15000 Hãng BEL Engineering - Ý Khả năng cân:15000g Độ phân giải: 1g Hiệu chuẩn: Bên ngoài Kích thước chảo: 210x320mm Thời gian phản hồi (giây): ≤3 Tính lặp lại: 0,1g Tuyến tính: ± 0,1g Tải tối thiểu: 20 g Hiển thị: LCD Phạm vi Tare (Trừ): 15000 g
Hàng có sẵn
Cân Điện Tử 1 Số Lẻ 32 Kg,KL32001.5 Hãng BEL Engineering - Ý

Cân Điện Tử 1 Số Lẻ 32 Kg,KL32001.5 Hãng BEL Engineering - Ý

Cân Điện Tử 1 Số Lẻ 32 Kg,KL32001.5 Hãng BEL Engineering - Ý Khả năng cân: 32000g Độ phân giải: 0,5g Hiệu chuẩn: Bên ngoài Kích thước chảo: 210x320mm Thời gian phản hồi (giây): ≤3 Tính lặp lại: 0,05g Tuyến tính: ± 0,5g Tải tối thiểu: 20 g Hiển thị: LCD Phạm vi Tare (Trừ): 32000 g
Hàng có sẵn
Cân Điện Tử 1 Số Lẻ 32 Kg,KL32001.2 Hãng BEL Engineering - Ý

Cân Điện Tử 1 Số Lẻ 32 Kg,KL32001.2 Hãng BEL Engineering - Ý

Cân Điện Tử 1 Số Lẻ 32 Kg,KL32001.2 Hãng BEL Engineering - Ý Khả năng cân: 32000g Độ phân giải: 0,2g Hiệu chuẩn: Bên ngoài Kích thước chảo: 210x320mm Thời gian phản hồi (giây): ≤3 Tính lặp lại: 0,1g Tuyến tính: ± 0,4g Tải tối thiểu: 20 g Hiển thị: LCD Phạm vi Tare (Trừ): 32000 g
Hàng có sẵn
Cân Điện Tử 1 Số Lẻ 32 Kg,KL32001 Hãng BEL Engineering - Ý

Cân Điện Tử 1 Số Lẻ 32 Kg,KL32001 Hãng BEL Engineering - Ý

Cân Điện Tử 1 Số Lẻ 32 Kg,KL32001 Hãng BEL Engineering - Ý Khả năng cân: 32000g Độ phân giải: 0,1g Hiệu chuẩn: Bên ngoài Kích thước chảo: 210x320mm Thời gian phản hồi (giây): ≤4 Tính lặp lại: 0,1g Tuyến tính: ± 0,4g Tải tối thiểu: 20 g Hiển thị: LCD Phạm vi Tare (Trừ): 32000 g
Hàng có sẵn
Cân Điện Tử 1 Số Lẻ 20 Kg,KL20001 Hãng BEL Engineering - Ý

Cân Điện Tử 1 Số Lẻ 20 Kg,KL20001 Hãng BEL Engineering - Ý

Cân Điện Tử 1 Số Lẻ 20 Kg,KL20001 Hãng BEL Engineering - Ý Khả năng cân: 20000g Độ phân giải: 0,1g Hiệu chuẩn: Bên ngoài Kích thước chảo: 210x320mm Thời gian phản hồi (giây): ≤4 Tính lặp lại: 0,1g Tuyến tính: ± 0,3g Tải tối thiểu: 20 g Hiển thị: LCD Phạm vi Tare (Trừ): 20000 g
Hàng có sẵn
Cân Điện Tử 1 Số Lẻ 16 Kg,KL16001 Hãng BEL Engineering - Ý

Cân Điện Tử 1 Số Lẻ 16 Kg,KL16001 Hãng BEL Engineering - Ý

Cân Điện Tử 1 Số Lẻ 16 Kg,KL16001 Hãng BEL Engineering - Ý Khả năng cân: 16000g Độ phân giải: 0,1g Hiệu chuẩn: Bên ngoài Kích thước chảo: 210x320mm Thời gian phản hồi (giây): ≤3 Tính lặp lại: 0,05g Tuyến tính: ± 0,3g Tải tối thiểu: 20 g Hiển thị: LCD Phạm vi Tare (Trừ): 16000 g
Hàng có sẵn
Cân Điện Tử 1 Số Lẻ 12 Kg,KL12001 Hãng BEL Engineering - Ý

Cân Điện Tử 1 Số Lẻ 12 Kg,KL12001 Hãng BEL Engineering - Ý

Cân Điện Tử 1 Số Lẻ 12 Kg,KL12001 Hãng BEL Engineering - Ý Khả năng cân: 12000g Độ phân giải: 0,1g Hiệu chuẩn: Bên ngoài Kích thước chảo: 210x320mm Thời gian phản hồi (giây): ≤3 Tính lặp lại: 0,05g Tuyến tính: ± 0,3g Tải tối thiểu: 20 g Hiển thị: LCD Phạm vi Tare (Trừ): 12000 g
Hàng có sẵn
Cân Điện Tử 1 Số Lẻ 10 Kg,KL10001 Hãng BEL Engineering - Ý

Cân Điện Tử 1 Số Lẻ 10 Kg,KL10001 Hãng BEL Engineering - Ý

Cân Điện Tử 1 Số Lẻ 8 Kg,KL10001 Hãng BEL Engineering - Ý Khả năng cân: 10000g Độ phân giải: 0,1g Hiệu chuẩn: Bên ngoài Kích thước chảo: 210x320mm Thời gian phản hồi (giây): ≤3 Tính lặp lại: 0,05g Tuyến tính: ± 0,3g Tải tối thiểu: 20 g Hiển thị: LCD Phạm vi Tare (Trừ): 10000 g
Hàng có sẵn
Cân Điện Tử 1 Số Lẻ 8 Kg,KL8001 Hãng BEL Engineering - Ý

Cân Điện Tử 1 Số Lẻ 8 Kg,KL8001 Hãng BEL Engineering - Ý

Cân Điện Tử 1 Số Lẻ 8 Kg,KL8001 Hãng BEL Engineering - Ý Khả năng cân: 8000g Độ phân giải: 0,1g Hiệu chuẩn: Bên ngoài Kích thước chảo: 210x320mm Thời gian phản hồi (giây): ≤3 Tính lặp lại: 0,05g Tuyến tính: ± 0,2g Tải tối thiểu: 20 g Hiển thị: LCD Phạm vi Tare (Trừ): 8000 g
Hàng có sẵn
Cân Phân Tích Độ Ẩm i-Thermo 62L Hãng BEL Engineering - Ý

Cân Phân Tích Độ Ẩm i-Thermo 62L Hãng BEL Engineering - Ý

Cân Phân Tích Độ Ẩm i-Thermo 62L Hãng BEL Engineering - Ý Khả năng cân: 60g Độ phân giải: 0,01g Hiệu chuẩn: Chuẩn ngoại Kích thước đĩa cân: Đĩa cân đường kính 100mm Tính lặp lại: 0,01g Tuyến tính: ± 0,03g Thời gian phản hồi (giây): ≤3 Độ ẩm đọc được: 0,1% Độ ẩm lặp lại: ± 0,50% (~ 2g mẫu) Phạm vi nhiệt độ: 35-160 ° C, bước 1 ° C
Hàng có sẵn
Cân Phân Tích Độ Ẩm i-Thermo 163L Hãng BEL Engineering - Ý

Cân Phân Tích Độ Ẩm i-Thermo 163L Hãng BEL Engineering - Ý

Cân Phân Tích Độ Ẩm i-Thermo 163L Hãng BEL Engineering - Ý Khả năng cân: 160g Độ phân giải: 0,001g Hiệu chuẩn: Chuẩn ngoại Kích thước đĩa cân: Đĩa cân đường kính 100mm Tính lặp lại: 0,001g Tuyến tính: ± 0,003g Thời gian phản hồi (giây): ≤4 Độ ẩm đọc được: 0,01% Độ ẩm lặp lại: ± 0,20% (~ 2g mẫu)
Hàng có sẵn
Cân Phân Tích Độ Ẩm i-Thermo 163M Hãng BEL Engineering - Ý

Cân Phân Tích Độ Ẩm i-Thermo 163M Hãng BEL Engineering - Ý

Cân Phân Tích Độ Ẩm i-Thermo 163M Hãng BEL Engineering - Ý Khả năng cân: 160g Độ phân giải: 0,001g Hiệu chuẩn: Chuẩn ngoại Kích thước đĩa cân: Đĩa cân đường kính 100mm Tính lặp lại: 0,001g Tuyến tính: ± 0,003g Thời gian phản hồi (giây): ≤3 Độ ẩm đọc được: 0,01% Độ ẩm lặp lại: ± 0,18% (~ 2g mẫu) Phạm vi nhiệt độ: 35-160 ° C, bước 1 ° C
Hàng có sẵn
Cân Phân Tích Độ Ẩm i-Thermo A64L Hãng BEL Engineering - Ý

Cân Phân Tích Độ Ẩm i-Thermo A64L Hãng BEL Engineering - Ý

Cân Phân Tích Độ Ẩm i-Thermo A64L Hãng BEL Engineering - Ý Khả năng cân: 60g Độ phân giải: 0,0001g Hiệu chuẩn: Chuẩn ngoại Kích thước đĩa cân: Đĩa cân đường kính 100mm Tính lặp lại: 0,1mg Tuyến tính: ± 0,0003g Thời gian phản hồi (giây): ≤3 Độ ẩm đọc được: 0,001% Độ ẩm lặp lại: ± 0,18% (~ 2g mẫu) Phạm vi nhiệt độ: 35-160 ° C, bước 1 ° C
Hàng có sẵn
Cân Phân Tích Độ Ẩm i-Thermo G62L Hãng BEL Engineering - Ý

Cân Phân Tích Độ Ẩm i-Thermo G62L Hãng BEL Engineering - Ý

Cân Phân Tích Độ Ẩm i-Thermo G62L Hãng BEL Engineering - Ý Khả năng cân: 60g Độ phân giải: 0,01g Hiệu chuẩn: Chuẩn ngoại Kích thước đĩa cân: Đĩa cân đường kính 100mm Tính lặp lại: 0,01g Tuyến tính: ± 0,03g Thời gian phản hồi (giây): ≤3 Độ ẩm đọc được: 0,1% Độ ẩm lặp lại: ± 0,50% (~ 2g mẫu) Phạm vi nhiệt độ: 35-160 ° C, bước 1 ° C
Hàng có sẵn
Cân Phân Tích Độ Ẩm i-Thermo G163M Hãng BEL Engineering - Ý

Cân Phân Tích Độ Ẩm i-Thermo G163M Hãng BEL Engineering - Ý

Cân Phân Tích Độ Ẩm i-Thermo G163M Hãng BEL Engineering - Ý Khả năng cân: 160g Độ phân giải: 0,001g Hiệu chuẩn: Chuẩn ngoại Kích thước đĩa cân: Đĩa cân đường kính 100mm Tính lặp lại: 0,001g Tuyến tính: ± 0,003g Thời gian phản hồi (giây): ≤3 Độ ẩm đọc được: 0,01% Độ ẩm lặp lại: ± 0,18% (~ 2g mẫu)
Hàng có sẵn
Cân Phân Tích Độ Ẩm i-Thermo G163L Hãng BEL Engineering - Ý

Cân Phân Tích Độ Ẩm i-Thermo G163L Hãng BEL Engineering - Ý

Cân Phân Tích Độ Ẩm i-Thermo G163L Hãng BEL Engineering - Ý Khả năng cân: 160g Độ phân giải: 0,001g Hiệu chuẩn: Chuẩn ngoại Kích thước đĩa cân: Đĩa cân đường kính 100mm Tính lặp lại: 0,001g Tuyến tính: ± 0,003g Thời gian phản hồi (giây): ≤4 Độ ẩm đọc được: 0,01% Độ ẩm lặp lại: ± 0,20% (~ 2g mẫu) Phạm vi nhiệt độ: 35-160 ° C, bước 1 ° C
Hàng có sẵn
Cân Phân Tích Độ Ẩm i-Thermo G64AM Hãng BEL Engineering - Ý

Cân Phân Tích Độ Ẩm i-Thermo G64AM Hãng BEL Engineering - Ý

Cân Phân Tích Độ Ẩm i-Thermo G64AM Hãng BEL Engineering - Ý Hiển thị: Đồ họa ma trận chấm Khả năng cân: 60g Độ phân giải: 0,0001g Hiệu chuẩn: Chuẩn ngoại Kích thước đĩa cân: Đĩa cân đường kính 100mm Tính lặp lại: 0,1mg Tuyến tính: ± 0,0003g Thời gian phản hồi (giây): ≤3 Độ ẩm đọc được: 0,01% Độ ẩm lặp lại: ± 0,18% (~ 2g mẫu) Phạm vi nhiệt độ: 35-160 ° C, bước 1 ° C
Hàng có sẵn
Cân Phân Tích Độ Ẩm M5-Thermo 62L Hãng BEL Engineering - Ý

Cân Phân Tích Độ Ẩm M5-Thermo 62L Hãng BEL Engineering - Ý

Cân Phân Tích Độ Ẩm M5-Thermo 62L Hãng BEL Engineering - Ý Khả năng cân: 60g Độ phân giải: 0,01g Hiệu chuẩn: Chuẩn ngoại Kích thước đĩa cân: Đĩa mẫu 100mm Tính lặp lại: 0,01g Tuyến tính: ± 0,03g Thời gian phản hồi (giây): ≤3 Độ ẩm đọc được: 0,1% Độ ẩm lặp lại: ± 0,50% (~ 2g mẫu) Phạm vi nhiệt độ: 35-160 ° C, bước 1 ° C Chế độ sấy khô: Thời gian (1-99 phút) /% Autostop / Autostop tuyệt đối / Thủ công Cấu hình nhiệt độ: tiêu chuẩn / nhanh / nhẹ / các bước Hiển thị kết quả : % Độ ẩm,% cặn khô, ATRO
Hàng có sẵn
Cân Phân Tích Độ Ẩm M5-Thermo 163L Hãng BEL Engineering - Ý

Cân Phân Tích Độ Ẩm M5-Thermo 163L Hãng BEL Engineering - Ý

Cân Phân Tích Độ Ẩm M5-Thermo 163L Hãng BEL Engineering - Ý Khả năng cân: 160g Độ phân giải: 0,001g Hiệu chuẩn: Chuẩn ngoại Kích thước đĩa cân: Đĩa mẫu 100mm Tính lặp lại: 0,001g Tuyến tính: ± 0,003g Thời gian phản hồi (giây): ≤4 Độ ẩm đọc được: 0,01% Độ ẩm lặp lại: ± 0,20% (~ 2g mẫu) Phạm vi nhiệt độ: 35-160 ° C, bước 1 ° C Chế độ sấy khô: Thời gian (1-99 phút) /% Autostop / Autostop tuyệt đối / Thủ công Cấu hình nhiệt độ: tiêu chuẩn / nhanh / nhẹ / các bước Hiển thị kết quả : % Độ ẩm,% cặn khô
Hàng có sẵn
Cân Phân Tích Độ Ẩm M5-Thermo 163M Hãng BEL Engineering - Ý

Cân Phân Tích Độ Ẩm M5-Thermo 163M Hãng BEL Engineering - Ý

Cân Phân Tích Độ Ẩm M5-Thermo 163M Hãng BEL Engineering - Ý Khả năng cân: 60g Độ phân giải: 0,001g Hiệu chuẩn: Chuẩn ngoại Kích thước đĩa cân: Đĩa mẫu 100mm Tính lặp lại: 0,001g Tuyến tính: ± 0,0003g Thời gian phản hồi (giây): ≤3 Độ ẩm đọc được: 0,01% Độ ẩm lặp lại: ± 0,18% (~ 2g mẫu) Phạm vi nhiệt độ: 35-160 ° C, bước 1 ° C
Hàng có sẵn
Cân Phân Tích Độ Ẩm M5-Thermo A64M Hãng BEL Engineering - Ý

Cân Phân Tích Độ Ẩm M5-Thermo A64M Hãng BEL Engineering - Ý

Cân Phân Tích Độ Ẩm M5-Thermo A64M Hãng BEL Engineering - Ý Khả năng cân: 60g Độ phân giải: 0,1mg Hiệu chuẩn: Chuẩn ngoại Kích thước đĩa cân: Đĩa mẫu 100mm Tính lặp lại: 0,1mg Tuyến tính: ± 0,0003g Thời gian phản hồi (giây): ≤3 Độ ẩm đọc được: 0,001% Độ ẩm lặp lại: ± 0,18% (~ 2g mẫu) Phạm vi nhiệt độ: 35-160 ° C, bước 1 ° C Chế độ sấy khô: Thời gian (1-99 phút) /% Autostop / Autostop tuyệt đối / Thủ công
Hàng có sẵn
Cân Phân Tích 1 Số Lẻ 32 Kg/0.1g, RBG32001D Hãng BEL - Ý

Cân Phân Tích 1 Số Lẻ 32 Kg/0.1g, RBG32001D Hãng BEL - Ý

Cân Phân Tích 1 Số Lẻ 32 Kg/0.1g, RBG32001D Hãng BEL - Ý Khả năng cân: 32000g Độ phân giải: 0.1g/1g Hiệu chuẩn: Chuẩn ngoại Kích thước đĩa cân: 320x220mm Tính lặp lại: 0,05g/0,5g Tuyến tính: ± 0.2g/1g
Hàng có sẵn
Cân Phân Tích 1 Số Lẻ 32 Kg/1g, RBG32000 Hãng BEL - Ý

Cân Phân Tích 1 Số Lẻ 32 Kg/1g, RBG32000 Hãng BEL - Ý

Cân Phân Tích 1 Số Lẻ 32 Kg/1g, RBG32000 Hãng BEL - Ý Khả năng cân: 32000g Độ phân giải: 1g Hiệu chuẩn: Chuẩn ngoại Kích thước đĩa cân: 320x220mm Tính lặp lại: 0,5g Tuyến tính: ± 1g
Hàng có sẵn
Cân Phân Tích 1 Số Lẻ 32 Kg/0.5g, RBG32001.5 Hãng BEL - Ý

Cân Phân Tích 1 Số Lẻ 32 Kg/0.5g, RBG32001.5 Hãng BEL - Ý

Cân Phân Tích 1 Số Lẻ 32 Kg/0.5g, RBG32001.5 Hãng BEL - Ý Khả năng cân: 32000g Độ phân giải: 0,5g Hiệu chuẩn: Chuẩn ngoại Kích thước đĩa cân: 320x220mm Tính lặp lại: 0,5g Tuyến tính: ± 0,4g
Hàng có sẵn
Cân Phân Tích 1 Số Lẻ 32 Kg/0.1g, RBG32001 Hãng BEL - Ý

Cân Phân Tích 1 Số Lẻ 32 Kg/0.1g, RBG32001 Hãng BEL - Ý

Cân Phân Tích 1 Số Lẻ 32 Kg/0.1g, RBG32001 Hãng BEL - Ý Khả năng cân: 32000g Độ phân giải: 0,1g Hiệu chuẩn: Chuẩn ngoại Kích thước đĩa cân: 320x220mm Tính lặp lại: 0,05g Tuyến tính: ± 0,3g
Hàng có sẵn
Cân Phân Tích 1 Số Lẻ 25 Kg/0.1g, RBG25001 Hãng BEL - Ý

Cân Phân Tích 1 Số Lẻ 25 Kg/0.1g, RBG25001 Hãng BEL - Ý

Cân Phân Tích 1 Số Lẻ 25 Kg/0.1g, RBG25001 Hãng BEL - Ý Khả năng cân: 25000g Độ phân giải: 0,1g Hiệu chuẩn: Chuẩn ngoại Kích thước đĩa cân: 320x220mm Tính lặp lại: 0,05g Tuyến tính: ± 0,3g
Hàng có sẵn
Cân Phân Tích 1 Số Lẻ 16 Kg/0.1g, RBG16001 Hãng BEL - Ý

Cân Phân Tích 1 Số Lẻ 16 Kg/0.1g, RBG16001 Hãng BEL - Ý

Cân Phân Tích 1 Số Lẻ 16 Kg/0.1g, RBG16001 Hãng BEL - Ý Khả năng cân: 16000g Độ phân giải: 0,1g Hiệu chuẩn: Chuẩn ngoại Kích thước đĩa cân: 320x220mm Tính lặp lại: 0,05g Tuyến tính: ± 0,3g
Hàng có sẵn
Cân Phân Tích 1 Số Lẻ 8 Kg/0.1g, RBG8001 Hãng BEL - Ý

Cân Phân Tích 1 Số Lẻ 8 Kg/0.1g, RBG8001 Hãng BEL - Ý

Cân Phân Tích 1 Số Lẻ 8 Kg/0.01g, RBG8001 Hãng BEL - Ý Khả năng cân: 8000g Độ phân giải: 0,1g Hiệu chuẩn: Chuẩn ngoại Kích thước đĩa cân: 320x220mm Tính lặp lại: 0,05g Tuyến tính: ± 0,2g
Hàng có sẵn
Cân Phân Tích 2 Số Lẻ 12.1 Kg/0.01g, RBG12102 Hãng BEL - Ý

Cân Phân Tích 2 Số Lẻ 12.1 Kg/0.01g, RBG12102 Hãng BEL - Ý

Cân Phân Tích 2 Số Lẻ 12.1 Kg/0.01g, RBG12102 Hãng BEL - Ý Khả năng cân: 12100g Độ phân giải: 0,01g Hiệu chuẩn: Chuẩn ngoại Kích thước đĩa cân: 175x195mm Tính lặp lại: 0,01g Tuyến tính: ± 0,03g
Hàng có sẵn
Cân Phân Tích 2 Số Lẻ 10,1Kg/0.01, RBG10102 Hãng BEL - Ý

Cân Phân Tích 2 Số Lẻ 10,1Kg/0.01, RBG10102 Hãng BEL - Ý

Cân Phân Tích 2 Số Lẻ 10,1Kg/0.01, RBG10102 Hãng BEL - Ý Khả năng cân: 10100g Độ phân giải: 0,01g Hiệu chuẩn: Chuẩn ngoại Kích thước đĩa cân: 175x195mm Tính lặp lại: 0,01g Tuyến tính: ± 0,03g
Hàng có sẵn
Cân Phân Tích 2 Số Lẻ 8,2Kg/0.01g, RBG8202 Hãng BEL - Ý

Cân Phân Tích 2 Số Lẻ 8,2Kg/0.01g, RBG8202 Hãng BEL - Ý

Cân Phân Tích 2 Số Lẻ 8,2Kg/0.01g, RBG8202 Hãng BEL - Ý Khả năng cân: 8200g Độ phân giải: 0,01g Hiệu chuẩn: Chuẩn ngoại Kích thước đĩa cân: 175x195mm Tính lặp lại: 0,01g Tuyến tính: ± 0,03g
Hàng có sẵn

Top

   (0)