TỦ SẤY

mỗi trang
Tủ Sấy Taisite DGF-4AB, DGF-5AB, DGF-6AB, DGF-7AB

Tủ Sấy Taisite DGF-4AB, DGF-5AB, DGF-6AB, DGF-7AB

Tủ Sấy Taisite DGF-4AB thể tích : 1000 Lít Tủ Sấy Taisite DGF-5AB thể tich : 1700 Lít Tủ Sấy Taisite DGF-6AB thể tích : 3100 Lít Tủ Sấy Taisite DGF-7AB thể tích : 7900 Lít Đối lưu không khí cưỡng bức Phạm vi nhiệt độ: RT + 10 ~ 250 ℃ Độ phân giải nhiệt độ: 0,1 ℃

Hàng có sẵn
Tủ sấy/ Tủ ấm (2 trong 1) 230L Faithful GP-230BE

Tủ sấy/ Tủ ấm (2 trong 1) 230L Faithful GP-230BE

Tủ sấy/ Tủ ấm (2 trong 1) 230L Faithful GP-230BE Tủ sấy/ Tủ ấm được sử dụng rộng rãi để làm khô mẫu, nung nóng, làm tan sáp, xử lý mẫu trong phòng thí nghiệm của trường học, viện nghiên cứu, khai thác mỏ, nhà máy chế biến thực phẩm, hóa học, nông nghiệp và dược phẩm…

Hàng có sẵn
Tủ sấy/ Tủ ấm (2 trong 1) 230L Faithful GP-230B

Tủ sấy/ Tủ ấm (2 trong 1) 230L Faithful GP-230B

Tủ sấy/ Tủ ấm (2 trong 1) 230L Faithful GP-230B Tủ sấy/ Tủ ấm được sử dụng rộng rãi để làm khô mẫu, nung nóng, làm tan sáp, xử lý mẫu trong phòng thí nghiệm của trường học, viện nghiên cứu, khai thác mỏ, nhà máy chế biến thực phẩm, hóa học, nông nghiệp và dược phẩm…

Hàng có sẵn
Tủ sấy/ Tủ ấm (2 trong 1) 125L Faithful GP-125BE

Tủ sấy/ Tủ ấm (2 trong 1) 125L Faithful GP-125BE

Tủ sấy/ Tủ ấm (2 trong 1) 125L Faithful GP-125BE Tủ sấy/ Tủ ấm được sử dụng rộng rãi để làm khô mẫu, nung nóng, làm tan sáp, xử lý mẫu trong phòng thí nghiệm của trường học, viện nghiên cứu, khai thác mỏ, nhà máy chế biến thực phẩm, hóa học, nông nghiệp và dược phẩm…

Hàng có sẵn
Tủ sấy/ Tủ ấm (2 trong 1) 125L Faithful GP-125B

Tủ sấy/ Tủ ấm (2 trong 1) 125L Faithful GP-125B

Tủ sấy/ Tủ ấm (2 trong 1) 125L Faithful GP-125B Tủ sấy/ Tủ ấm được sử dụng rộng rãi để làm khô mẫu, nung nóng, làm tan sáp, xử lý mẫu trong phòng thí nghiệm của trường học, viện nghiên cứu, khai thác mỏ, nhà máy chế biến thực phẩm, hóa học, nông nghiệp và dược phẩm…

Hàng có sẵn
Tủ sấy/ Tủ ấm (2 trong 1) 85L Faithful GP-85BE

Tủ sấy/ Tủ ấm (2 trong 1) 85L Faithful GP-85BE

Tủ sấy/ Tủ ấm (2 trong 1) 85L Faithful GP-85BE Tủ sấy/ Tủ ấm được sử dụng rộng rãi để làm khô mẫu, nung nóng, làm tan sáp, xử lý mẫu trong phòng thí nghiệm của trường học, viện nghiên cứu, khai thác mỏ, nhà máy chế biến thực phẩm, hóa học, nông nghiệp và dược phẩm…

Hàng có sẵn
Tủ sấy/ Tủ ấm (2 trong 1) 85L Faithful GP-85B

Tủ sấy/ Tủ ấm (2 trong 1) 85L Faithful GP-85B

Tủ sấy/ Tủ ấm (2 trong 1) 85L Faithful GP-85B - Thể tích buồng sấy: 85 lít - Kích thước trong: 450 * 420 * 450 mm - Kích thước ngoài: 590 * 610 * 830 mm - Dải nhiệt độ: làm ấm RT+10°C ~ 80°C và sấy từ 80°C ~ 300°C - Độ phân giải: 0.1°C

Hàng có sẵn
Tủ sấy/ Tủ ấm (2 trong 1) 65L Faithful GP-65BE

Tủ sấy/ Tủ ấm (2 trong 1) 65L Faithful GP-65BE

- Tính năng đặc biệt của dòng BE: + Hệ thống bảo vệ quá nhiệt + Có 4 và 3 mức độ cài đặt tốc độ quạt + Độ chính xác nhiệt độ cao, không phụ thuộc vào nhiệt độ cài đặt + Màn hình hiển thị LCD

Hàng có sẵn
Tủ sấy/ Tủ ấm (2 trong 1) 65L Faithful GP-65B

Tủ sấy/ Tủ ấm (2 trong 1) 65L Faithful GP-65B

Tủ sấy/ Tủ ấm (2 trong 1) 65L Faithful GP-65B Tủ sấy/ Tủ ấm được sử dụng rộng rãi để làm khô mẫu, nung nóng, làm tan sáp, xử lý mẫu trong phòng thí nghiệm của trường học, viện nghiên cứu, khai thác mỏ, nhà máy chế biến thực phẩm, hóa học, nông nghiệp và dược phẩm…

Hàng có sẵn
Tủ sấy/ Tủ ấm (2 trong 1) 45L Faithful GP-45BE

Tủ sấy/ Tủ ấm (2 trong 1) 45L Faithful GP-45BE

Tủ sấy/ Tủ ấm (2 trong 1) 45L Faithful GP-45BE - Thể tích buồng sấy: 45 lít - Kích thước trong: 350 * 350 * 350 mm - Kích thước ngoài: 500 * 550 * 735 mm - Dải nhiệt độ: làm ấm RT+10°C ~ 80°C và sấy từ 80°C ~ 300°C - Độ phân giải: 0.1°C - Dao động nhiệt độ: ±1°C - Độ đồng đều: Ấm ±1°C và Sấy ±2.5%

Hàng có sẵn
Tủ sấy/ Tủ ấm (2 trong 1) 45L Faithful GP-45B

Tủ sấy/ Tủ ấm (2 trong 1) 45L Faithful GP-45B

Tủ sấy/ Tủ ấm (2 trong 1) 45L Faithful GP-45B - Thể tích buồng sấy: 45 lít - Kích thước trong: 350 * 350 * 350 mm - Kích thước ngoài: 500 * 550 * 735 mm - Dải nhiệt độ: làm ấm RT+10°C ~ 80°C và sấy từ 80°C ~ 300°C - Độ phân giải: 0.1°C - Dao động nhiệt độ: ±1°C - Độ đồng đều: Ấm ±1°C và Sấy ±2.5% - Cảm biến nhiệt độ: PT100

Hàng có sẵn
Tủ Sấy/Tủ Ấm (2 Trong 1) 30L Faithful GP-30BE

Tủ Sấy/Tủ Ấm (2 Trong 1) 30L Faithful GP-30BE

Tủ Sấy/Tủ Ấm (2 Trong 1) 30L Faithful GP-30BE - Thể tích: 30 lít - Kích thước trong: 310 * 310 * 310 mm - Kích thước ngoài: 460 * 510 * 695 mm - Dải nhiệt độ: RT+10°C ~ 300°C - Độ phân giải: 0.1°C - Dao động nhiệt độ: ±1°C - Độ đồng đều: ±2.5% - Cảm biến nhiệt độ: PT100

Hàng có sẵn
Tủ Sấy/ Tủ Ấm (2 Trong 1) 30L Faithful GP-30B

Tủ Sấy/ Tủ Ấm (2 Trong 1) 30L Faithful GP-30B

Tủ Sấy/ Tủ Ấm (2 Trong 1) 30L Faithful GP-30B - Thể tích buồng sấy: 30 lít - Kích thước trong: 310 * 310 * 310 mm - Kích thước ngoài: 460 * 510 * 695 mm - Dải nhiệt độ: làm ấm RT+10°C ~ 80°C và sấy từ 80°C ~ 300°C - Độ phân giải: 0.1°C - Dao động nhiệt độ: ±1°C - Độ đồng đều: Ấm ±1°C và Sấy ±2.5% - Cảm biến nhiệt độ: PT100

Hàng có sẵn
Tủ Sấy Tiệt Trùng Bằng Không Khí Nóng 230L Faithful GX-230BE

Tủ Sấy Tiệt Trùng Bằng Không Khí Nóng 230L Faithful GX-230BE

Tủ Sấy Tiệt Trùng Bằng Không Khí Nóng 230L Faithful GX-230BE - Thể tích: 230 lít - Kích thước trong: 600 * 500 * 750 mm - Kích thước ngoài: 730 * 680 * 1250 mm - Dải nhiệt độ: RT+10°C ~ 300°C - Độ phân giải: 0.1°C - Dao động nhiệt độ: ±1°C - Độ đồng đều: ±2.5% - Cảm biến nhiệt độ: PT100

Hàng có sẵn
Tủ Sấy Tiệt Trùng Bằng Không Khí Nóng 230L Faithful GX-230B

Tủ Sấy Tiệt Trùng Bằng Không Khí Nóng 230L Faithful GX-230B

Tủ Sấy Tiệt Trùng Bằng Không Khí Nóng 230L Faithful GX-230B - Thể tích: 230 lít - Kích thước trong: 600 * 500 * 750 mm - Kích thước ngoài: 730 * 680 * 1250 mm - Dải nhiệt độ: RT+10°C ~ 300°C - Độ phân giải: 0.1°C - Dao động nhiệt độ: ±1°C - Độ đồng đều: ±2.5% - Cảm biến nhiệt độ: PT100

Hàng có sẵn
Tủ Sấy Tiệt Trùng Bằng Không Khí Nóng 125L Faithful GX-125BE

Tủ Sấy Tiệt Trùng Bằng Không Khí Nóng 125L Faithful GX-125BE

Tủ Sấy Tiệt Trùng Bằng Không Khí Nóng 125L Faithful GX-125BE - Thiết bị này sử dụng phương pháp vật lý để khử trùng. Lợi dụng nhiệt độ cao và không khí nóng để gây ngộ độc trong quá trình oxy hóa của vi sinh vật, gây biến tính protein. Từ đó phá hủy tế bào nguyên sinh để diệt tất cả các vi sinh vật trong một khoảng thời gian nhất định. - Quạt đối lưu phương nằm ngang được thiết kế với đường ống dẫn khí kép giúp tăng hiệu quả gia nhiệt và độ đồng đều nhiệt.

Hàng có sẵn
Tủ Sấy Tiệt Trùng Bằng Không Khí Nóng 125L Faithful GX-125B

Tủ Sấy Tiệt Trùng Bằng Không Khí Nóng 125L Faithful GX-125B

- Thể tích: 125 lít - Kích thước trong: 500 * 450 * 550 mm - Kích thước ngoài: 636 * 680 * 915 mm - Dải nhiệt độ: RT+10°C ~ 300°C - Độ phân giải: 0.1°C - Dao động nhiệt độ: ±1°C - Độ đồng đều: ±2.5% - Cảm biến nhiệt độ: PT100

Hàng có sẵn
Tủ Sấy Tiệt Trùng Bằng Không Khí Nóng 85L Faithful GX-85BE

Tủ Sấy Tiệt Trùng Bằng Không Khí Nóng 85L Faithful GX-85BE

Tủ Sấy Tiệt Trùng Bằng Không Khí Nóng 85L Faithful GX-85BE - Thể tích: 85 lít - Kích thước trong: 450 * 420 * 450 mm - Kích thước ngoài: 590 * 610 * 830 mm - Dải nhiệt độ: RT+10°C ~ 300°C - Độ phân giải: 0.1°C - Dao động nhiệt độ: ±1°C - Độ đồng đều: ±2.5% - Cảm biến nhiệt độ: PT100

Hàng có sẵn
Tủ Sấy Tiệt Trùng Bằng Không Khí Nóng 85L Faithful GX-85B

Tủ Sấy Tiệt Trùng Bằng Không Khí Nóng 85L Faithful GX-85B

Tủ Sấy Tiệt Trùng Bằng Không Khí Nóng 85L Faithful GX-85B - Thể tích: 85 lít - Kích thước trong: 450 * 420 * 450 mm - Kích thước ngoài: 590 * 610 * 830 mm - Dải nhiệt độ: RT+10°C ~ 300°C - Độ phân giải: 0.1°C - Dao động nhiệt độ: ±1°C - Độ đồng đều: ±2.5% - Cảm biến nhiệt độ: PT100

Hàng có sẵn
Tủ Sấy Tiệt Trùng Bằng Không Khí Nóng 65L Faithful GX-65BE

Tủ Sấy Tiệt Trùng Bằng Không Khí Nóng 65L Faithful GX-65BE

Tủ Sấy Tiệt Trùng Bằng Không Khí Nóng 65L Faithful GX-65BE - Thiết bị này sử dụng phương pháp vật lý để khử trùng. Lợi dụng nhiệt độ cao và không khí nóng để gây ngộ độc trong quá trình oxy hóa của vi sinh vật, gây biến tính protein. Từ đó phá hủy tế bào nguyên sinh để diệt tất cả các vi sinh vật trong một khoảng thời gian nhất định. - Quạt đối lưu phương nằm ngang được thiết kế với đường ống dẫn khí kép giúp tăng hiệu quả gia nhiệt và độ đồng đều nhiệt.

Hàng có sẵn
Tủ Sấy Tiệt Trùng Bằng Không Khí Nóng 65L Faithful GX-65B

Tủ Sấy Tiệt Trùng Bằng Không Khí Nóng 65L Faithful GX-65B

Tủ Sấy Tiệt Trùng Bằng Không Khí Nóng 65L Faithful GX-65B - Thể tích: 65 lít - Kích thước trong: 400 * 360 * 450 mm - Kích thước ngoài: 550 * 550 * 840 mm - Dải nhiệt độ: RT+10°C ~ 300°C - Độ phân giải: 0.1°C - Dao động nhiệt độ: ±1°C - Độ đồng đều: ±2.5% - Cảm biến nhiệt độ: PT100

Hàng có sẵn
Tủ Sấy Tiệt Trùng Bằng Không Khí Nóng 45L Faithful GX-45BE

Tủ Sấy Tiệt Trùng Bằng Không Khí Nóng 45L Faithful GX-45BE

Tủ Sấy Tiệt Trùng Bằng Không Khí Nóng 45L Faithful GX-45BE - Thể tích: 45 lít - Kích thước trong: 350 * 350 * 350 mm - Kích thước ngoài: 500 * 550 * 735 mm - Dải nhiệt độ: RT+10°C ~ 300°C - Độ phân giải: 0.1°C - Dao động nhiệt độ: ±1°C - Độ đồng đều: ±2.5% - Cảm biến nhiệt độ: PT100

Hàng có sẵn
Tủ Sấy Tiệt Trùng Bằng Không Khí Nóng 45L Faithful GX-45B

Tủ Sấy Tiệt Trùng Bằng Không Khí Nóng 45L Faithful GX-45B

Tủ Sấy Tiệt Trùng Bằng Không Khí Nóng 45L Faithful GX-45B - Thể tích: 45 lít - Kích thước trong: 350 * 350 * 350 mm - Kích thước ngoài: 500 * 550 * 735 mm - Dải nhiệt độ: RT+10°C ~ 300°C - Độ phân giải: 0.1°C - Dao động nhiệt độ: ±1°C - Độ đồng đều: ±2.5% - Cảm biến nhiệt độ: PT100

Hàng có sẵn
Tủ Sấy Tiệt Trùng Bằng Không Khí Nóng 30L Faithful GX-30BE

Tủ Sấy Tiệt Trùng Bằng Không Khí Nóng 30L Faithful GX-30BE

Tủ Sấy Tiệt Trùng Bằng Không Khí Nóng 30L Faithful GX-30BE - Thể tích: 30 lít - Kích thước trong: 310 * 310 * 310 mm - Kích thước ngoài: 460 * 510 * 695 mm - Dải nhiệt độ: RT+10°C ~ 300°C - Độ phân giải: 0.1°C - Dao động nhiệt độ: ±1°C - Độ đồng đều: ±2.5% - Cảm biến nhiệt độ: PT100

Hàng có sẵn
Tủ Sấy Tiệt Trùng Bằng Không Khí Nóng 30L Faithful GX-30B

Tủ Sấy Tiệt Trùng Bằng Không Khí Nóng 30L Faithful GX-30B

Tủ Sấy Tiệt Trùng Bằng Không Khí Nóng 30L Faithful GX-30B - Thể tích: 30 lít - Kích thước trong: 310 * 310 * 310 mm - Kích thước ngoài: 460 * 510 * 695 mm - Dải nhiệt độ: RT+10°C ~ 300°C - Độ phân giải: 0.1°C - Dao động nhiệt độ: ±1°C - Độ đồng đều: ±2.5% - Cảm biến nhiệt độ: PT100

Hàng có sẵn
Tủ Sấy Ổn Định Nhiệt 125L Faithful WHLL-125BE

Tủ Sấy Ổn Định Nhiệt 125L Faithful WHLL-125BE

Tủ Sấy Ổn Định Nhiệt 125L Faithful WHLL-125BE - Thể tích buồng sấy: 125 lít - Dải nhiệt độ sấy: RT+10°C ~ 300°C - Độ phân giải nhiệt độ: 0,1℃ - Sai số nhiệt độ: ±1℃ - Độ đồng đều nhiệt độ: ±2.5% - Cài đặt thời gian từ: 0 – 9999 phút - Cảm biến nhiệt: Pt100 - Bộ điều khiển PID màn hình LED: Cài đặt nhiệt độ và thời gian sấy

Hàng có sẵn
Tủ Sấy Ổn Định Nhiệt 125L Faithful WHL-125B

Tủ Sấy Ổn Định Nhiệt 125L Faithful WHL-125B

Thông số kỹ thuật - Thể tích buồng sấy: 125 lít - Dải nhiệt độ sấy: RT+10°C ~ 300°C - Độ phân giải nhiệt độ: 0,1℃ - Sai số nhiệt độ: ±1℃ - Độ đồng đều nhiệt độ: ±2.5% - Cài đặt thời gian từ: 0 – 9999 phút - Cảm biến nhiệt: Pt100

Hàng có sẵn
Tủ Sấy Ổn Định Nhiệt 85L Faithful WHLL-85BE

Tủ Sấy Ổn Định Nhiệt 85L Faithful WHLL-85BE

Thông số kỹ thuật - Thể tích buồng sấy: 85 lít - Dải nhiệt độ sấy: RT+10°C ~ 300°C - Độ phân giải nhiệt độ: 0,1℃ - Sai số nhiệt độ: ±1℃ - Độ đồng đều nhiệt độ: ±2.5% - Cài đặt thời gian từ: 0 – 9999 phút - Cảm biến nhiệt: Pt100

Hàng có sẵn
Tủ Sấy Ổn Định Nhiệt 85L Faithful WHL-85B

Tủ Sấy Ổn Định Nhiệt 85L Faithful WHL-85B

Tủ Sấy Ổn Định Nhiệt 85L Faithful WHL-85B - Thể tích buồng sấy: 85 lít - Dải nhiệt độ sấy: RT+10°C ~ 300°C - Độ phân giải nhiệt độ: 0,1℃ - Sai số nhiệt độ: ±1℃ - Độ đồng đều nhiệt độ: ±2.5% - Cài đặt thời gian từ: 0 – 9999 phút - Cảm biến nhiệt: Pt100

Hàng có sẵn
Tủ Sấy Ổn Định Nhiệt 65L Faithful WHLL-65BE

Tủ Sấy Ổn Định Nhiệt 65L Faithful WHLL-65BE

Tủ Sấy Ổn Định Nhiệt 65L Faithful WHLL-65BE - Thể tích buồng sấy: 65 lít - Dải nhiệt độ sấy: RT+10°C ~ 300°C - Độ phân giải nhiệt độ: 0,1℃ - Sai số nhiệt độ: ±1℃ - Độ đồng đều nhiệt độ: ±2.5% - Cài đặt thời gian từ: 0 – 9999 phút - Cảm biến nhiệt: Pt100

Hàng có sẵn
Tủ Sấy Ổn Định Nhiệt 65L Faithful WHL-65B

Tủ Sấy Ổn Định Nhiệt 65L Faithful WHL-65B

Tủ Sấy Ổn Định Nhiệt 65L Faithful WHL-65B - Thể tích buồng sấy: 65 lít - Dải nhiệt độ sấy: RT+10°C ~ 300°C - Độ phân giải nhiệt độ: 0,1℃ - Sai số nhiệt độ: ±1℃ - Độ đồng đều nhiệt độ: ±2.5% - Cài đặt thời gian từ: 0 – 9999 phút - Cảm biến nhiệt: Pt100

Hàng có sẵn
Tủ Sấy Ổn Định Nhiệt 45L Faithful WHLL-45BE

Tủ Sấy Ổn Định Nhiệt 45L Faithful WHLL-45BE

Thông số kỹ thuật - Thể tích buồng sấy: 45 lít - Dải nhiệt độ sấy: RT+10°C ~ 300°C - Độ phân giải nhiệt độ: 0,1℃ - Sai số nhiệt độ: ±1℃ - Độ đồng đều nhiệt độ: ±2.5% - Cài đặt thời gian từ: 0 – 9999 phút - Cảm biến nhiệt: Pt100

Hàng có sẵn
Tủ Sấy Ổn Định Nhiệt 45L Faithful WHL-45B

Tủ Sấy Ổn Định Nhiệt 45L Faithful WHL-45B

Tủ Sấy Ổn Định Nhiệt 45L Faithful WHL-45B - Thể tích buồng sấy: 45 lít - Dải nhiệt độ sấy: RT+10°C ~ 300°C - Độ phân giải nhiệt độ: 0,1℃ - Sai số nhiệt độ: ±1℃ - Độ đồng đều nhiệt độ: ±2.5% - Cài đặt thời gian từ: 0 – 9999 phút - Cảm biến nhiệt: Pt100

Hàng có sẵn
Tủ Sấy Ổn Định Nhiệt 30L Faithful WHLL-30BE

Tủ Sấy Ổn Định Nhiệt 30L Faithful WHLL-30BE

Tủ Sấy Ổn Định Nhiệt 30L Faithful WHL-30BE - Thể tích buồng sấy: 30 lít - Dải nhiệt độ sấy: RT+10°C ~ 300°C - Độ phân giải nhiệt độ: 0,1℃ - Sai số nhiệt độ: ±1℃ - Độ đồng đều nhiệt độ: ±2.5% - Cài đặt thời gian từ: 0 – 9999 phút - Cảm biến nhiệt: Pt100

Hàng có sẵn
Tủ Sấy Ổn Định Nhiệt 30L Faithful WHL-30B

Tủ Sấy Ổn Định Nhiệt 30L Faithful WHL-30B

Tủ sấy ổn định nhiệt 30L Faithful WHL-30B - Thể tích buồng sấy: 30 lít - Dải nhiệt độ sấy: RT+10°C ~ 300°C - Độ phân giải nhiệt độ: 0,1℃ - Sai số nhiệt độ: ±1℃ - Độ đồng đều nhiệt độ: ±2.5% - Cài đặt thời gian từ: 0 – 9999 phút - Cảm biến nhiệt: Pt100

Hàng có sẵn
Tủ Sấy Đối Lưu Cưỡng Bức 625 Lít, Nhiệt Độ Cao Faithful WGL-625BE

Tủ Sấy Đối Lưu Cưỡng Bức 625 Lít, Nhiệt Độ Cao Faithful WGL-625BE

Tủ Sấy Đối Lưu Cưỡng Bức 625 Lít, Nhiệt Độ Cao Faithful WGL-625BE Thông số kỹ thuật: - Thể tích: 625 lít - Kích thước trong: 660 x 760 x 1250 mm - Kích thước ngoài: 730 x 680 x 1250 mm - Dải nhiệt độ: RT+10°C ~ 300°C - Độ phân giải: 0.1°C - Dao động nhiệt độ: ±1°C - Độ đồng đều: ±2.5% - Cảm biến nhiệt độ: PT100

Hàng có sẵn

Danh mục sản phẩm

Sản phẩm nổi bật

Hổ trợ trực tuyến

Mr.Đăng

Mr.Đăng - 0903 07 1102

Tư vấn viên

Tư vấn viên - 0983 23 8192

Thống kê

  • Đang online 46
  • Hôm nay 1,329
  • Hôm qua 3,905
  • Trong tuần 1,329
  • Trong tháng 20,040
  • Tổng cộng 4,323,565

Top

   (0)