CÂN PHÂN TÍCH OHAUS - MỸ

mỗi trang
Cân Bàn Điện Tử Hiện Số Ohaus R71MD60, 60 kg x 0.001kg

Cân Bàn Điện Tử Hiện Số Ohaus R71MD60, 60 kg x 0.001kg

Cân Bàn Điện Tử Hiện Số Ohaus R71MD60, 60 kg x 0.001kg - Khả năng cân x độ đọc: 60 kg x 0.001 kg 60,000 g x 1 g 150 lb x 0.002 lb 2,400 oz x 0.05 oz - Đơn vị cân: kg, g, lb, oz, lb:oz - Có nhiều chức năng cân: cân, đếm, cân %, kiểm tra khối lượng, khối lượng động, cân tỷ trọng...

Hàng có sẵn
Cân Bàn Điện Tử Hiện Số Ohaus D24PE150FL, 150 kg x 0.02 kg

Cân Bàn Điện Tử Hiện Số Ohaus D24PE150FL, 150 kg x 0.02 kg

Cân Bàn Điện Tử Hiện Số Ohaus D24PE150FL, 150 kg x 0.02 kg - Cân được nhập khẩu nguyên bộ từ Ohaus (Đầu cân, giá đỡ, bàn cân, ...) - Khả năng cân: 150 kg. Độ đọc lại: 0.02 kg - Độ phân giải: 1:7500 - Kích thước bàn cân: 400 x 500 mm - Giá đỡ đầu đọc kết quả cao 700 mm

Hàng có sẵn
Cân Bàn Điện Tử Hiện Số Ohaus D24PE150FL, 60 kg x 0.01 kg

Cân Bàn Điện Tử Hiện Số Ohaus D24PE150FL, 60 kg x 0.01 kg

Cân Bàn Điện Tử Hiện Số Ohaus D24PE150FL, 60 kg x 0.01 kg - Cân được nhập khẩu nguyên bộ từ Ohaus (Đầu cân, giá đỡ, bàn cân, ...) - Khả năng cân: 60 kg (Khả năng cân Max. 150 kg nhưng được cài đặt 60 kg x 0.01kg) - Độ đọc lại: 0.01 kg - Độ phân giải: 1:7500 - Kích thước bàn cân: 400 x 500 mm - Giá đỡ đầu đọc kết quả cao 700 mm

Hàng có sẵn
Cân  Kỹ Thuật Điện Tử Hiện Số Ohaus RC21P30,30 kg x 0.001 kg

Cân Kỹ Thuật Điện Tử Hiện Số Ohaus RC21P30,30 kg x 0.001 kg

Cân Kỹ Thuật Điện Tử Hiện Số Ohaus RC21P30,30 kg x 0.001 kg - Khả năng cân: 30 kg (30000 g) x 0.001 kg (1 gam) - Khối lượng mẫu nhỏ nhất: 20 gam - Khung cân làm bằng nhựa, đĩa cân làm bằng nhựa phủ thép không gỉ - Đơn vị cân: kg, g, lb, oz, lb:oz - Ứng dụng cân: Cân, đếm mẫu, kiểm tra trọng lượng, kiểm tra đếm, lũy kế...

Hàng có sẵn
Cân Kỹ Thuật Điện Tử Hiện Số Ohaus RC21P15, 15 kg x 0.0005 kg

Cân Kỹ Thuật Điện Tử Hiện Số Ohaus RC21P15, 15 kg x 0.0005 kg

Cân Kỹ Thuật Điện Tử Hiện Số Ohaus RC21P15, 15 kg x 0.0005 kg - Khả năng cân: 15 kg (15000 g) x 0.0005 kg (0.5 g) - Khối lượng mẫu nhỏ nhất: 10 gam - Khung cân làm bằng nhựa, đĩa cân làm bằng nhựa phủ thép không gỉ - Đơn vị cân: kg, g, lb, oz, lb:oz - Ứng dụng cân: Cân, đếm mẫu, kiểm tra trọng lượng, kiểm tra đếm, lũy kế...

Hàng có sẵn
Cân Kỹ Thuật Điện Tử Hiện Số Ohaus RC21P6, 6 kg x 0.0002 kg

Cân Kỹ Thuật Điện Tử Hiện Số Ohaus RC21P6, 6 kg x 0.0002 kg

Cân Kỹ Thuật Điện Tử Hiện Số Ohaus RC21P6, 6 kg x 0.0002 kg - Khả năng cân: 6 kg (6000 gam) x 0.0002 kg (0.2 gam) - Khối lượng mẫu nhỏ nhất: 4 gam - Khung cân làm bằng nhựa, đĩa cân làm bằng nhựa phủ thép không gỉ - Đơn vị cân: kg, g, lb, oz, lb:oz - Ứng dụng cân: Cân, đếm mẫu, kiểm tra trọng lượng, kiểm tra đếm, lũy kế...

Hàng có sẵn
Cân Kỹ Thuật Ohaus RC21P3, 3kg x 0.0001kg / 3000g x 0.1g

Cân Kỹ Thuật Ohaus RC21P3, 3kg x 0.0001kg / 3000g x 0.1g

Cân Kỹ Thuật Ohaus RC21P3, 3kg x 0.0001kg / 3000g x 0.1g - Khả năng cân: 3 kg x 0.0001 kg (3000 g x 0.1 g) - Khối lượng mẫu nhỏ nhất: 2 gam - Khung cân làm bằng nhựa, đĩa cân làm bằng nhựa phủ thép không gỉ - Đơn vị cân: kg, g, lb, oz, lb:oz - Ứng dụng cân: Cân, đếm mẫu, kiểm tra trọng lượng, kiểm tra đếm, lũy kế...

Hàng có sẵn
Cân Kỹ Thuật Điện Tử Ohaus NVL10000/2, 10kg x 1g)

Cân Kỹ Thuật Điện Tử Ohaus NVL10000/2, 10kg x 1g)

Cân Kỹ Thuật Điện Tử Ohaus NVL10000/2, 10kg x 1g) - Khả năng cân: 10000g (10kg) - Độ phân giải: 1g - Độ lặp lại: 1g - Độ tuyến tính: ±2g - Thời gian ổn định rất nhanh: ≤ 1 giây

Hàng có sẵn
Cân Kỹ Thuật Điện Tử Ohaus NVL2101/2, 2100g / 0.1g

Cân Kỹ Thuật Điện Tử Ohaus NVL2101/2, 2100g / 0.1g

Cân Kỹ Thuật Điện Tử Ohaus NVL2101/2, 2100g / 0.1g - Khả năng cân: 2100 g - Độ phân giải: 0.1 g - Độ lặp lại: 0.1 g / Độ tuyến tính: ±0.2 g - Thời gian ổn định rất nhanh: ≤ 1 giây - Trừ bì trên toàn thang cân.

Hàng có sẵn
Cân Kỹ Thuật Điện Tử Ohaus NV212/2, 210g / 0.01g

Cân Kỹ Thuật Điện Tử Ohaus NV212/2, 210g / 0.01g

Cân Kỹ Thuật Điện Tử Ohaus NV212/2, 210g / 0.01g - Khả năng cân: 210 g - Độ phân giải: 0.01 g - Độ lặp lại: 0.01 g - Độ tuyến tính: ±0.02 g

Hàng có sẵn
Cân Kỹ Thuật Điện Tử Ohaus SPX6201, 6200g x 0.1g

Cân Kỹ Thuật Điện Tử Ohaus SPX6201, 6200g x 0.1g

Cân Kỹ Thuật Điện Tử Ohaus SPX6201, 6200g x 0.1g - Khả năng cân: 6200 g - Độ đọc: 0.1 g - Độ lặp lại: 0.1 g - Độ tuyến tính: 0.2 g - Khối lượng hiệu chuẩn: 5 kg - Thời gian ổn định: 1 giây - Kích thước mặt đĩa cân: 170 x 140mm

Hàng có sẵn
Cân Kỹ Thuật Điện Tử Ohaus SPX2202, 2200g x 0.01g

Cân Kỹ Thuật Điện Tử Ohaus SPX2202, 2200g x 0.01g

Cân Kỹ Thuật Điện Tử Ohaus SPX2202, 2200g x 0.01g - Khả năng cân: 2200 g - Độ đọc: 0.01 g - Độ lặp lại: 0.02 g - Độ tuyến tính: 0.03 g - Khối lượng hiệu chuẩn: 2 kg - Thời gian ổn định: 1.5 giây

Hàng có sẵn
Cân Kỹ Thuật Ohaus SPX2201, 2200g x 0.1g

Cân Kỹ Thuật Ohaus SPX2201, 2200g x 0.1g

Cân Kỹ Thuật Ohaus SPX2201, 2200g x 0.1g - Khả năng cân: 2200 g - Độ đọc: 0.1 g - Độ lặp lại: 0.1 g - Độ tuyến tính: 0.1 g - Khối lượng hiệu chuẩn: 2 kg - Thời gian ổn định: 1 giây - Kích thước mặt đĩa cân: 170 x 140mm

Hàng có sẵn
Cân Kỹ Thuật Điện Tử Ohaus SPX622, 620g x 0.01g

Cân Kỹ Thuật Điện Tử Ohaus SPX622, 620g x 0.01g

Cân Kỹ Thuật Điện Tử Ohaus SPX622, 620g x 0.01g - Khả năng cân: 620 g - Độ đọc: 0.01 g - Độ lặp lại: 0.01 g - Độ tuyến tính: 0.02 g - Khối lượng hiệu chuẩn: 300 g - Thời gian ổn định: 1giây - Đường kính mặt đĩa cân: 120mm

Hàng có sẵn
Cân Phân Tích Ohaus SPX223, 220g x 0.001g

Cân Phân Tích Ohaus SPX223, 220g x 0.001g

Cân Phân Tích Ohaus SPX223, 220g x 0.001g - Khả năng cân: 220 g - Độ đọc: 0.001 g - Độ lặp lại: 0.002 g - Độ tuyến tính: 0.003 g - Khối lượng hiệu chuẩn: 200 g - Thời gian ổn định: 1.5 giây - Đường kính mặt đĩa cân: 93mm

Hàng có sẵn
Cân Kỹ Thuật Điện Tử Ohaus SPX222,220g x 0.01g

Cân Kỹ Thuật Điện Tử Ohaus SPX222,220g x 0.01g

Cân Kỹ Thuật Điện Tử Ohaus SPX222,220g x 0.01g - Khả năng cân: 220 g - Độ đọc: 0.01 g - Độ lặp lại: 0.01 g - Độ tuyến tính: 0.01 g - Khối lượng hiệu chuẩn: 200 g - Thời gian ổn định: 1giây - Đường kính mặt đĩa cân: 120mm

Hàng có sẵn
Cân Kỹ Thuật Phòng Thí Nghiệm Ohaus PA4102, 4100g x 0.01g

Cân Kỹ Thuật Phòng Thí Nghiệm Ohaus PA4102, 4100g x 0.01g

Cân Kỹ Thuật Phòng Thí Nghiệm Ohaus PA4102, 4100g x 0.01g - Khả năng cân tối đa: 4100g - Độ đọc: 0.01 g - Độ lặp lại: 0.01 g - Độ tuyến tính: ±0.03 g - Kích thước đĩa cân: Ø 18 cm, làm bằng thép không rỉ.

Hàng có sẵn
Cân Kỹ Thuật Điện Tử Ohaus PA2102C, 2100g x 0.01g

Cân Kỹ Thuật Điện Tử Ohaus PA2102C, 2100g x 0.01g

Cân Kỹ Thuật Điện Tử Ohaus PA2102C, 2100g x 0.01g - Khả năng cân tối đa: 2100g - Độ đọc: 0.01 g - Độ lặp lại: 0.01 g - Độ tuyến tính: 0.02 g - Kích thước đĩa cân: Ø 18 cm, làm bằng thép không rỉ.

Hàng có sẵn
Cân Kỹ Thuật Điện Tử Hiện Số PX4202/E, 4200g x 0.01g

Cân Kỹ Thuật Điện Tử Hiện Số PX4202/E, 4200g x 0.01g

Cân Kỹ Thuật Điện Tử Hiện Số PX4202/E, 4200g x 0.01g - Khả năng cân: 4200g - Độ đọc: 0.01g - Độ lặp lại: 0.01g - Độ tuyến tính: ±0.02g - Thời gian ổn định: 1 giây - Kích thước đĩa cân: Ø 180mm, mặt đĩa cân làm bằng thép không gỉ

Hàng có sẵn
Cân Kỹ Thuật Ohaus PX2202/E, 2200g x 0.01g

Cân Kỹ Thuật Ohaus PX2202/E, 2200g x 0.01g

Cân Kỹ Thuật Ohaus PX2202/E, 2200g x 0.01g - Khả năng cân: 2200g - Độ đọc: 0.01g - Độ lặp lại: 0.01g - Độ tuyến tính: ±0.02g - Thời gian ổn định: 1 giây - Kích thước đĩa cân: Ø 180mm, mặt đĩa cân làm bằng thép không gỉ

Hàng có sẵn
Cân Phân Tích Ohaus PX423/E, 420g x 0.001g

Cân Phân Tích Ohaus PX423/E, 420g x 0.001g

Cân Phân Tích Ohaus PX423/E, 420g x 0.001g - Khả năng cân: 420g - Độ đọc: 0.001g - Độ lặp lại: 0.001g - Độ tuyến tính: ±0.002g - Thời gian ổn định: 2 giây - Kích thước đĩa cân: Ø 120mm, mặt đĩa cân làm bằng thép không gỉ

Hàng có sẵn
Cân Phân Tích Ohaus PX224/E, 220g x 0.0001g

Cân Phân Tích Ohaus PX224/E, 220g x 0.0001g

Cân Phân Tích Ohaus PX224/E, 220g x 0.0001g - Khả năng cân: 220g - Độ đọc: 0.0001g - Độ lặp lại: 0.0001g - Độ tuyến tính: ±0.0002g - Thời gian ổn định: 4 giây - Kích thước đĩa cân: Ø 90mm, mặt đĩa cân làm bằng thép không gỉ

Hàng có sẵn
Cân Phân Tích 3 Số Ohaus PX223/E, 220g x 0.001g

Cân Phân Tích 3 Số Ohaus PX223/E, 220g x 0.001g

Cân Phân Tích 3 Số Ohaus PX223/E, 220g x 0.001g - Khả năng cân: 220g - Độ đọc: 0.001g - Độ lặp lại: 0.001g - Độ tuyến tính: ±0.002g - Thời gian ổn định: 2 giây - Kích thước đĩa cân: Ø 120mm, mặt đĩa cân làm bằng thép không gỉ

Hàng có sẵn
Cân Kỹ Thuật Điện Tử Ohaus PR6201/E, 6200g x 0.1g

Cân Kỹ Thuật Điện Tử Ohaus PR6201/E, 6200g x 0.1g

Cân Kỹ Thuật Điện Tử Ohaus PR6201/E, 6200g x 0.1g - Khả năng cân: 6200g - Độ đọc: 0.1g - Độ lặp lại: 0.1g - Độ tuyến tính: 0.2g - Thời gian ổn định: 1 giây - Kích thước đĩa cân: Ø 18 cm, mặt đĩa cân làm bằng thép không gỉ

Hàng có sẵn
Cân Kỹ Thuật Điện Tử Ohaus PR4201/E, 4200g x 0.1g

Cân Kỹ Thuật Điện Tử Ohaus PR4201/E, 4200g x 0.1g

Cân Kỹ Thuật Điện Tử Ohaus PR4201/E, 4200g x 0.1g - Khả năng cân: 4200g - Độ đọc: 0.1g - Độ lặp lại: 0.1g - Độ tuyến tính: 0.2g - Thời gian ổn định: 1 giây - Kích thước đĩa cân: Ø 18 cm, mặt đĩa cân làm bằng thép không gỉ

Hàng có sẵn
Cân Kỹ Thuật Điện Tử Ohaus PR4202/E, 4200g x 0.01g

Cân Kỹ Thuật Điện Tử Ohaus PR4202/E, 4200g x 0.01g

Cân Kỹ Thuật Điện Tử Ohaus PR4202/E, 4200g x 0.01g - Khả năng cân: 4200g - Độ đọc: 0.01g - Độ lặp lại: 0.01g - Độ tuyến tính: 0.02g - Thời gian ổn định: 1 giây - Kích thước đĩa cân: Ø 18 cm, mặt đĩa cân làm bằng thép không gỉ

Hàng có sẵn
Cân Điện Tử Ohaus PR2202/E, 2200g x 0.01g

Cân Điện Tử Ohaus PR2202/E, 2200g x 0.01g

Cân Điện Tử Ohaus PR2202/E, 2200g x 0.01g - Khả năng cân: 2200g - Độ đọc: 0.01g - Độ lặp lại: 0.01g - Độ tuyến tính: 0.02g - Thời gian ổn định: 1 giây - Kích thước đĩa cân: Ø 18 cm, mặt đĩa cân làm bằng thép không gỉ

Hàng có sẵn
Cân Phân Tích Điện Tử Ohaus PR423/E, 420g x 0.001g

Cân Phân Tích Điện Tử Ohaus PR423/E, 420g x 0.001g

Cân Phân Tích Điện Tử Ohaus PR423/E, 420g x 0.001g - Khả năng cân: 420g - Độ đọc: 0.001g - Độ lặp lại: 0.001g - Độ tuyến tính: 0.002g - Thời gian ổn định: 2 giây - Kích thước đĩa cân: Ø 12 cm, mặt đĩa cân làm bằng thép không gỉ

Hàng có sẵn
Cân Phân Tích Ohaus PR224/E, 220g x 0.0001g

Cân Phân Tích Ohaus PR224/E, 220g x 0.0001g

Cân Phân Tích Ohaus PR224/E, 220g x 0.0001g - Khả năng cân: 220g - Độ đọc: 0.0001g - Độ lặp lại: 0.0001g - Độ tuyến tính: 0.0002g - Thời gian ổn định: 4 giây - Kích thước đĩa cân: Ø 9 cm, mặt đĩa cân làm bằng thép không gỉ

Hàng có sẵn
Cân Phân Tích Ohaus PR224, 220g x 0.0001g

Cân Phân Tích Ohaus PR224, 220g x 0.0001g

Cân Phân Tích Ohaus PR224, 220g x 0.0001g - Khả năng cân: 220g - Độ đọc: 0.0001g - Độ lặp lại: 0.0001g - Độ tuyến tính: 0.0002g - Thời gian ổn định: 4 giây - Kích thước đĩa cân: Ø 9 cm, mặt đĩa cân làm bằng thép không gỉ

Hàng có sẵn
Cân Phân Tích Ohaus PR223E, 220g x 0.001g

Cân Phân Tích Ohaus PR223E, 220g x 0.001g

Cân Phân Tích Ohaus PR223E, 220g x 0.001g - Khả năng cân: 220g - Độ đọc: 0.001g - Độ lặp lại: 0.001g - Độ tuyến tính: 0.002g - Thời gian ổn định: 2 giây - Kích thước đĩa cân: Ø 12 cm, mặt đĩa cân làm bằng thép không gỉ

Hàng có sẵn
Cân Phân Tích 5 Số Lẻ EX125 Ohaus Mỹ

Cân Phân Tích 5 Số Lẻ EX125 Ohaus Mỹ

Cân Phân Tích 5 Số Lẻ EX125 Ohaus Mỹ - Khả năng cân: 120g - Bước nhảy: 0.01mg - Độ lặp lại (20g): 0.015mg - Độ lặp lại (100g): 0.02mg - Sai số tuyến tính: ±0.1mg - Điểm hiệu chuẩn: 50g, 100g - Kích thước mặt đĩa cân: Ø 80 mm

Hàng có sẵn
Cân Phân Tích 5 Số Lẻ PX85 Ohaus Mỹ

Cân Phân Tích 5 Số Lẻ PX85 Ohaus Mỹ

Cân Phân Tích 5 Số Lẻ PX85 Ohaus Mỹ - Hiệu chuẩn nội - Khả năng cân: 82g - Độ đọc: 0.00001g - Độ lặp lại: 0.00002g - Độ tuyến tính: ±0.0001g - Thời gian ổn định: 10 giây - Kích thước đĩa cân: Ø 80mm, mặt đĩa cân làm bằng thép không gỉ

Hàng có sẵn
Cân Sấy Ẩm MB 120 - Ohaus

Cân Sấy Ẩm MB 120 - Ohaus

Cân Sấy Ẩm MB 120 - Ohaus Khối lượng mẫu lớn nhất: 120 g Khả năng đọc: 0.01%/ 0.001g Độ chính xác: 0.05% ( với lượng mẫu 3g)/ 0.015% ( với lượng mẫu 10g) Khoảng đo độ ẩm: 0.01% tới 100% Cổng kết nối: RS232; USB drive; USB host Nguồn sáng: đèn Halogen Khoảng nhiệt độ sấy: 40-230oC

Hàng có sẵn
Cân Sấy Ẩm Ohaus MB90

Cân Sấy Ẩm Ohaus MB90

Cân Sấy Ẩm Ohaus MB90 Tính năng kỹ thuật: - Khả năng cân: 90 g - Khả năng đọc: 0.01%/ 0.001 g - Độ lặp lại: 0.18% (với mẫu 3 g), 0.02% (với mẫu 10 g) - Khoảng đo độ ẩm: 0.01% - 100% - Cổng kết nối: RS232, USB, USB cho thẻ nhớ - Điện trở gia nhiệt: đèn Halogen - Khoảng nhiệt độ: 40 – 200 oC

Hàng có sẵn
Cân đếm điện tử 30kg - RC21P30 – Ohaus

Cân đếm điện tử 30kg - RC21P30 – Ohaus

Ứng dụng của dòng cân đếm điện tử Ohaus RC21P1502: + Cân trọng lượng – Xác định trọng lượng của sản phẩm + Cân đếm – Đếm các mẫu có trọng lượng bằng nhau + So sánh trọng lượng – So sánh trọng lượng của các mẫu với 1 mẫu chuẩn + Xác định số lượng mẫu – Tính tổng trọng lượng và xác định số lượng mẫu có khối lượng bằng nhau

Hàng có sẵn

Fanpage Facebook

Danh mục sản phẩm

Sản phẩm nổi bật

Hổ trợ trực tuyến

Mr.Đăng

Mr.Đăng - 0903 07 1102

Tư vấn viên

Tư vấn viên - 0983 23 8192

Thống kê

  • Đang online 43
  • Hôm nay 197
  • Hôm qua 3,319
  • Trong tuần 6,948
  • Trong tháng 10,912
  • Tổng cộng 5,728,919

Top

   (0)