LÒ NUNG NABERTHERM 1300°C

mỗi trang
Lò Nung 1300 Độ 5 Lít, LT5/13 Hãng Nabertherm - Đức

Lò Nung 1300 Độ 5 Lít, LT5/13 Hãng Nabertherm - Đức

Lò Nung 1300 Độ 5 Lít, LT5/13 Hãng Nabertherm - Đức - Dung tích buồng: 5 lít - Trọng lượng:42 kg - Hệ điều khiển B410 - Nguồn điện: 220V/50Hz - Công suất: 2,4 kW - Kích thước trong:200x170x130mm(Wx Dx H) - Kích thước ngoài:440x470x520mm(WxDx H)

Hàng có sẵn
Lò Nung Nabertherm LT5/13, 5 Lít 1300 Độ, Cửa Lật Lên

Lò Nung Nabertherm LT5/13, 5 Lít 1300 Độ, Cửa Lật Lên

Lò Nung Nabertherm LT5/13, 5 Lít 1300 Độ - Dung tích buồng: 5 lít - Trọng lượng:42 kg - Hệ điều khiển B410 - Nguồn điện: 220V/50Hz - Công suất: 2,4 kW - Kích thước trong:200x170x130mm(Wx Dx H) - Kích thước ngoài:440x470x520mm(WxDx H)

Hàng có sẵn
LÒ NUNG CHUYÊN DỤNG NABERTHERM 5 LÍT 1300 ĐỘ

LÒ NUNG CHUYÊN DỤNG NABERTHERM 5 LÍT 1300 ĐỘ

LÒ NUNG NABERTHERM 1300 ĐỘ Model: LT5/13 - Dung tích buồng: 5 lít - Trọng lượng:42 kg - Hệ điều khiển B410 - Nguồn điện: 220V/50Hz - Công suất: 2,4 kW - Kích thước trong:200x170x130mm(Wx Dx H) - Kích thước ngoài:440x470x520mm(WxDx H)

Hàng có sẵn
Lò Nung 1300 Độ 9 Lít, LT9/13 Hãng Nabertherm - Đức

Lò Nung 1300 Độ 9 Lít, LT9/13 Hãng Nabertherm - Đức

Lò Nung 1300 Độ 9 Lít, LT9/13 Hãng Nabertherm - Đức - Dung tích buồng: 9 lít - Trọng lượng:60 kg - Bộ điều khiển B410 - Nguồn điện: 220 V, 1 Phase. - Công suất: 3 KW - Kích thước trong: 230x240x170mm(Wx Dx H) - Kích thước ngoài: 480x550x570mm(WxDx H)

Hàng có sẵn
Lò Nung Nabertherm LT9/13, 9 Lít 1300 Độ

Lò Nung Nabertherm LT9/13, 9 Lít 1300 Độ

Lò Nung Nabertherm LT9/13, 9 Lít 1300 Độ - Dung tích buồng: 9 lít - Trọng lượng:60 kg - Bộ điều khiển B410 - Nguồn điện: 220 V, 1 Phase. - Công suất: 3 KW - Kích thước trong: 230x240x170mm(Wx Dx H) - Kích thước ngoài: 480x550x570mm(WxDx H)

Hàng có sẵn
LÒ NUNG CHUYÊN DỤNG NABERTHERM 9 LÍT 1300 ĐỘ, CỬA LẬT LÊN

LÒ NUNG CHUYÊN DỤNG NABERTHERM 9 LÍT 1300 ĐỘ, CỬA LẬT LÊN

LÒ NUNG CHUYÊN DỤNG NABERTHERM 9 LÍT 1300 ĐỘ, CỬA LẬT LÊN Model: LT9/13 - Dung tích buồng: 9 lít - Trọng lượng:60 kg - Bộ điều khiển B410 - Nguồn điện: 220 V, 1 Phase. - Công suất: 3 KW - Kích thước trong: 230x240x170mm(Wx Dx H) - Kích thước ngoài: 480x550x570mm(WxDx H)

Hàng có sẵn
Lò Nung 15 Lít 1300 Độ, LT15/13 Hãng Nabertherm - Đức

Lò Nung 15 Lít 1300 Độ, LT15/13 Hãng Nabertherm - Đức

Lò Nung 15 Lít 1300 Độ, LT15/13 Hãng Nabertherm - Đức - Dung tích buồng: 15 lít - Trọng lượng: 70 Kg - Hệ điều khiển B410 - Nguồn điện: 220 V/50Hz - Công suất: 3,6 kW - Kích thước trong: 230x340x170mm(Wx Dx H) - Kích thước ngoài: 480x650x570mm(WxDx H).

Hàng có sẵn
Lò Nung Nabertherm LT15/13, 1300 Độ 15 Lít

Lò Nung Nabertherm LT15/13, 1300 Độ 15 Lít

Lò Nung Nabertherm LT15/13, 1300 Độ 15 Lít - Dung tích buồng: 15 lít - Trọng lượng: 70 Kg - Hệ điều khiển B410 - Nguồn điện: 220 V/50Hz - Công suất: 3,6 kW - Kích thước trong: 230x340x170mm(Wx Dx H) - Kích thước ngoài: 480x650x570mm(WxDx H).

Hàng có sẵn
LÒ NUNG CHUYÊN DỤNG NABERTHERM 15 LÍT 1300 ĐỘ, CỬA LẬT LÊN

LÒ NUNG CHUYÊN DỤNG NABERTHERM 15 LÍT 1300 ĐỘ, CỬA LẬT LÊN

LÒ NUNG NABERTHERM 1300 ĐỘ Model:LT15/13 - Dung tích buồng: 15 lít - Trọng lượng: 70 Kg - Hệ điều khiển B410 - Nguồn điện: 220 V/50Hz - Công suất: 3,6 kW - Kích thước trong: 230x340x170mm(Wx Dx H) - Kích thước ngoài: 480x650x570mm(WxDx H).

Hàng có sẵn
Lò Nung 1300 Độ 15 Lít, L15/13 Hãng Nabertherm - Đức

Lò Nung 1300 Độ 15 Lít, L15/13 Hãng Nabertherm - Đức

Lò Nung 1300 Độ 15 Lít, L15/13 Hãng Nabertherm - Đức - Dung tích buồng: 15 lít - Trọng lượng:70 kg - Hệ điều khiển B410 - Nguồn điện: 220V/50Hz - Công suất:3,6KW - Kích thước trong:230x340x170mm(Wx Dx H) - Kích thước ngoài:480x650x570mm(WxDx H).

Hàng có sẵn
Lò Nung Nabertherm L15/13, 15 Lít 1300 Độ

Lò Nung Nabertherm L15/13, 15 Lít 1300 Độ

Lò Nung Nabertherm L15/13, 15 Lít 1300 Độ - Dung tích buồng: 15 lít - Trọng lượng:70 kg - Hệ điều khiển B410 - Nguồn điện: 220V/50Hz - Công suất:3,6KW - Kích thước trong:230x340x170mm(Wx Dx H) - Kích thước ngoài:480x650x570mm(WxDx H).

Hàng có sẵn
LÒ NUNG CHUYÊN DỤNG NABERTHERM 15 LÍT 1300 ĐỘ

LÒ NUNG CHUYÊN DỤNG NABERTHERM 15 LÍT 1300 ĐỘ

LÒ NUNG NABERTHERM 1300 ĐỘ - Model: L15/13 - Dung tích buồng: 15 lít - Trọng lượng:70 kg - Hệ điều khiển B410 - Nguồn điện: 220V/50Hz - Công suất:3,6KW - Kích thước trong:230x340x170mm(Wx Dx H) - Kích thước ngoài:480x650x570mm(WxDx H).

Hàng có sẵn
Lò Nung 1300 Độ 9 Lít, L9/13 Hãng Nabertherm - Đức

Lò Nung 1300 Độ 9 Lít, L9/13 Hãng Nabertherm - Đức

Lò Nung 1300 Độ 9 Lít, L9/13 Hãng Nabertherm - Đức - Dung tích buồng: 9 lít - Trọng lượng: 60 kg - Hệ điều khiển B410 - Nguồn điện: 220V/50Hz - Công suất:3 KW - Kích thước trong: 230x240x170mm(Wx Dx H) - Kích thước ngoài: 480x550x570mm(WxDx H)

Hàng có sẵn
Lò Nung Nabertherm L9/13, 9 Lít 1300 Độ

Lò Nung Nabertherm L9/13, 9 Lít 1300 Độ

Lò Nung Nabertherm L9/13, 9 Lít 1300 Độ - Dung tích buồng: 9 lít - Trọng lượng: 60 kg - Hệ điều khiển B410 - Nguồn điện: 220V/50Hz - Công suất:3 KW - Kích thước trong: 230x240x170mm(Wx Dx H) - Kích thước ngoài: 480x550x570mm(WxDx H)

Hàng có sẵn
LÒ NUNG CHUYÊN DỤNG NABERTHERM 9 LÍT 1300 ĐỘ

LÒ NUNG CHUYÊN DỤNG NABERTHERM 9 LÍT 1300 ĐỘ

LÒ NUNG NABERTHERM CHUYÊN DỤNG - Model: L9/13 - Dung tích buồng: 9 lít - Trọng lượng: 60 kg - Hệ điều khiển B410 - Nguồn điện: 220V/50Hz - Công suất:3 KW - Kích thước trong: 230x240x170mm(Wx Dx H) - Kích thước ngoài: 480x550x570mm(WxDx H)

Hàng có sẵn
Lò Nung 5 Lít 1300 Độ, L5/13 Hãng Nabertherm - Đức

Lò Nung 5 Lít 1300 Độ, L5/13 Hãng Nabertherm - Đức

Lò Nung 5 Lít 1300 Độ, L5/13 Hãng Nabertherm - Đức - Nhiệt độ tối đa: 1300 độ - Dung tích buồng: 5 lít - Trọng lượng:42 kg - Hệ điều khiển B410 - Nguồn điện: 220 V/ 50Hz - Công suất:2,4 KW - Kích thước trong:200x170x130mm(Wx Dx H) - Kích thước ngoài:490x450x580mm(WxDx H). - Thời gian nóng tới Tmax: 45 phút

Hàng có sẵn
Lò Nung Nabertherm L5/13, 5 Lít 1300 Độ

Lò Nung Nabertherm L5/13, 5 Lít 1300 Độ

Lò Nung Nabertherm L5/13, 5 Lít 1300 Độ - Nhiệt độ tối đa: 1300 độ - Dung tích buồng: 5 lít - Trọng lượng:42 kg - Hệ điều khiển B410 - Nguồn điện: 220 V/ 50Hz - Công suất:2,4 KW - Kích thước trong:200x170x130mm(Wx Dx H) - Kích thước ngoài:490x450x580mm(WxDx H). - Thời gian nóng tới Tmax: 45 phút

Hàng có sẵn
LÒ NUNG CHUYÊN DỤNG NABERTHERM 5 LÍT 1300 ĐỘ

LÒ NUNG CHUYÊN DỤNG NABERTHERM 5 LÍT 1300 ĐỘ

LÒ NUNG CHUYÊN DỤNG NABERTHERM 5 LÍT 1300 ĐỘ LÒ NUNG NABERTHERM 1300 ĐỘ - Model: L5/13 - Nhiệt độ tối đa: 1300 độ - Dung tích buồng: 5 lít - Trọng lượng:42 kg - Hệ điều khiển B410 - Nguồn điện: 220 V/ 50Hz - Công suất:2,4 KW - Kích thước trong:200x170x130mm(Wx Dx H) - Kích thước ngoài:490x450x580mm(WxDx H). - Thời gian nóng tới Tmax: 45 phút

Hàng có sẵn

Fanpage Facebook

Danh mục sản phẩm

Sản phẩm nổi bật

Hổ trợ trực tuyến

Mr.Đăng

Mr.Đăng - 0903 07 1102

Tư vấn viên

Tư vấn viên - 0983 23 8192

Thống kê

  • Đang online 58
  • Hôm nay 406
  • Hôm qua 7,886
  • Trong tuần 22,030
  • Trong tháng 90,787
  • Tổng cộng 4,743,373

Top

   (0)