Fanpage Facebook

Danh mục sản phẩm

Hổ trợ trực tuyến

Mr.Đăng - 0903 07 1102

Mr.Đăng - 0903 07 1102

Tư vấn viên - 0983 23 8192

Tư vấn viên - 0983 23 8192

Thống kê

  • Đang online 0
  • Hôm nay 0
  • Hôm qua 0
  • Trong tuần 0
  • Trong tháng 0
  • Tổng cộng 0

MICROPIPET AHN - ĐỨC

mỗi trang
Pipet4u Pro 1 Kênh Cố Định Thể Tích 10ml Hãng AHN - Đức

Pipet4u Pro 1 Kênh Cố Định Thể Tích 10ml Hãng AHN - Đức

Pipet4u Pro 1 Kênh Cố Định Thể Tích 10ml Hãng AHN - Đức Thể tích lấy mẫu: 10,000 µl Độ dung sai tương ứng: 0.6% Độ chính xác: 0.2%
Hàng có sẵn
Pipet4u Pro 1 Kênh Cố Định Thể Tích 5ml Hãng AHN - Đức

Pipet4u Pro 1 Kênh Cố Định Thể Tích 5ml Hãng AHN - Đức

Pipet4u Pro 1 Kênh Cố Định Thể Tích 5ml Hãng AHN - Đức Thể tích lấy mẫu: 5000 µl Độ dung sai tương ứng: 0.3% Độ chính xác: 0.15%
Hàng có sẵn
Pipet4u Pro 1 Kênh Cố Định Thể Tích 2500 Microlit (2.5ml) Hãng AHN - Đức

Pipet4u Pro 1 Kênh Cố Định Thể Tích 2500 Microlit (2.5ml) Hãng AHN - Đức

Pipet4u Pro 1 Kênh Cố Định Thể Tích 2500 Microlit (2.5ml) Hãng AHN - Đức Thể tích lấy mẫu: 2500 µl Độ dung sai tương ứng: 0.3% Độ chính xác: 0.15%
Hàng có sẵn
Pipet4u Pro 1 Kênh Cố Định Thể Tích 2000 Microlit (2ml) Hãng AHN - Đức

Pipet4u Pro 1 Kênh Cố Định Thể Tích 2000 Microlit (2ml) Hãng AHN - Đức

Pipet4u Pro 1 Kênh Cố Định Thể Tích 2000 Microlit (2ml) Hãng AHN - Đức Thể tích lấy mẫu: 2000 µl Độ dung sai tương ứng: 0.3% Độ chính xác: 0.15%
Hàng có sẵn
Pipet4u Pro 1 Kênh Cố Định Thể Tích 1000 Microlit (1ml) Hãng AHN - Đức

Pipet4u Pro 1 Kênh Cố Định Thể Tích 1000 Microlit (1ml) Hãng AHN - Đức

Pipet4u Pro 1 Kênh Cố Định Thể Tích 1000 Microlit (1ml) Hãng AHN - Đức Thể tích lấy mẫu: 1000 µl Độ dung sai tương ứng: 0.3% Độ chính xác: 0.2%
Hàng có sẵn
Pipet4u Pro 1 Kênh Cố Định Thể Tích 500 Microlit Hãng AHN - Đức

Pipet4u Pro 1 Kênh Cố Định Thể Tích 500 Microlit Hãng AHN - Đức

Pipet4u Pro 1 Kênh Cố Định Thể Tích 500 Microlit Hãng AHN - Đức Thể tích lấy mẫu: 500 µl Độ dung sai tương ứng: 0.3% Độ chính xác: 0.2%
Hàng có sẵn
Pipet4u Pro 1 Kênh Cố Định Thể Tích 250 Microlit Hãng AHN - Đức

Pipet4u Pro 1 Kênh Cố Định Thể Tích 250 Microlit Hãng AHN - Đức

Pipet4u Pro 1 Kênh Cố Định Thể Tích 250 Microlit Hãng AHN - Đức Thể tích lấy mẫu: 250 µl Độ dung sai tương ứng: 0.4% Độ chính xác: 0.2%
Hàng có sẵn
Pipet4u Pro 1 Kênh Cố Định Thể Tích 200 Microlit Hãng AHN - Đức

Pipet4u Pro 1 Kênh Cố Định Thể Tích 200 Microlit Hãng AHN - Đức

Pipet4u Pro 1 Kênh Cố Định Thể Tích 200 Microlit Hãng AHN - Đức Thể tích lấy mẫu: 200 µl Độ dung sai tương ứng: 0.4% Độ chính xác: 0.2%
Hàng có sẵn
Pipet4u Pro 1 Kênh Cố Định Thể Tích 100 Microlit Hãng AHN - Đức

Pipet4u Pro 1 Kênh Cố Định Thể Tích 100 Microlit Hãng AHN - Đức

Pipet4u Pro 1 Kênh Cố Định Thể Tích 100 Microlit Hãng AHN - Đức Thể tích lấy mẫu: 100 µl Độ dung sai tương ứng: 0.5% Độ chính xác: 0.3%
Hàng có sẵn
Pipet4u Pro 1 Kênh Cố Định Thể Tích 50 Microlit Hãng AHN - Đức

Pipet4u Pro 1 Kênh Cố Định Thể Tích 50 Microlit Hãng AHN - Đức

Pipet4u Pro 1 Kênh Cố Định Thể Tích 50 Microlit Hãng AHN - Đức Thể tích lấy mẫu: 50 µl Độ dung sai tương ứng: 0.5% Độ chính xác: 0.3%
Hàng có sẵn
Pipet4u Pro 1 Kênh Cố Định Thể Tích 25 Microlit Hãng AHN - Đức

Pipet4u Pro 1 Kênh Cố Định Thể Tích 25 Microlit Hãng AHN - Đức

Pipet4u Pro 1 Kênh Cố Định Thể Tích 25 Microlit Hãng AHN - Đức Thể tích lấy mẫu: 25 µl Độ dung sai tương ứng: 0.5% Độ chính xác: 0.3%
Hàng có sẵn
Pipet4u Pro 1 Kênh Cố Định Thể Tích 20 Microlit Hãng AHN - Đức

Pipet4u Pro 1 Kênh Cố Định Thể Tích 20 Microlit Hãng AHN - Đức

Pipet4u Pro 1 Kênh Cố Định Thể Tích 20 Microlit Hãng AHN - Đức Thể tích lấy mẫu: 20 µl Độ dung sai tương ứng: 0.6% Độ chính xác: 0.5%
Hàng có sẵn
Pipet4u Pro 1 Kênh Cố Định Thể Tích 10 Microlit Hãng AHN - Đức

Pipet4u Pro 1 Kênh Cố Định Thể Tích 10 Microlit Hãng AHN - Đức

Pipet4u Pro 1 Kênh Cố Định Thể Tích 10 Microlit Hãng AHN - Đức Thể tích lấy mẫu: 10 µl Độ dung sai tương ứng: 0.8% Độ chính xác: 0.8%
Hàng có sẵn
Pipet4u Pro 1 Kênh Cố Định Thể Tích 5 Microlit Hãng AHN - Đức

Pipet4u Pro 1 Kênh Cố Định Thể Tích 5 Microlit Hãng AHN - Đức

Pipet4u Pro 1 Kênh Cố Định Thể Tích 5 Microlit Hãng AHN - Đức Thể tích lấy mẫu: 5 µl Độ dung sai tương ứng: 1.3% Độ chính xác: 1.2%
Hàng có sẵn
Pipet4u Pro 12 Kênh 5 - 50 Microlit hãng AHN - Đức

Pipet4u Pro 12 Kênh 5 - 50 Microlit hãng AHN - Đức

Pipet4u Pro 12 Kênh 5 - 50 Microlit hãng AHN - Đức Bước tăng: 0.10 µl Các dải thể tích test: 0.5, 5, 10 µl Độ dung sai tương ứng (sai số ngẫu nhiên): 4.00; 2.50; 1.50% Độ chính xác (sai số hệ thống): 4.00; 2.50; 1.50%
Hàng có sẵn
Pipet4u Pro 12 Kênh 0.5 - 10 Microlit hãng AHN - Đức

Pipet4u Pro 12 Kênh 0.5 - 10 Microlit hãng AHN - Đức

Pipet4u Pro 12 Kênh 0.5 - 10 Microlit hãng AHN - Đức Bước tăng: 0.10 µl Các dải thể tích test: 0.5, 5, 10 µl Độ dung sai tương ứng (sai số ngẫu nhiên): 4.00; 2.50; 1.50% Độ chính xác (sai số hệ thống): 4.00; 2.50; 1.50%
Hàng có sẵn
Pipet4u Pro 12 Kênh 30 - 300 Microlit hãng AHN - Đức

Pipet4u Pro 12 Kênh 30 - 300 Microlit hãng AHN - Đức

Pipet4u Pro 12 Kênh 30 - 300 Microlit hãng AHN - Đức Micropipet thay đổi thể tích 12 kênh 30 – 300 µl Bước tăng: 1.0 µl Các dải thể tích test: 30, 150, 300 µl Độ dung sai tương ứng (sai số ngẫu nhiên): 0.75; 0.50; 0.25% Độ chính xác (sai số hệ thống): 1.50; 1.00; 0.80%
Hàng có sẵn
Pipet4u Pro 8 Kênh 5 - 50 Microlit hãng AHN - Đức

Pipet4u Pro 8 Kênh 5 - 50 Microlit hãng AHN - Đức

Micropipet 8 kênh từ 5 – 50 µl Bước tăng: 0.50 µl Các dải thể tích test: 5, 25, 50 µl Độ dung sai tương ứng (sai số ngẫu nhiên): 2.00; 1.00; 0.70% Độ chính xác (sai số hệ thống): 3.00; 1.50; 1.00%
Hàng có sẵn
Pipet4u Pro 8 Kênh 0.5 - 10 Microlit hãng AHN - Đức

Pipet4u Pro 8 Kênh 0.5 - 10 Microlit hãng AHN - Đức

Pipet4u Pro 8 Kênh 0.5 - 10 Microlit hãng AHN - Đức Micropipet 8 kênh từ 0.5 – 10 µl Bước tăng: 0.10 µl Các dải thể tích test: 0.5, 5, 10 µl Độ dung sai tương ứng (sai số ngẫu nhiên): 4.00; 2.50; 1.50% Độ chính xác (sai số hệ thống): 4.00; 2.50; 1.50%
Hàng có sẵn
Pipet4u Pro 8 Kênh 30 - 300 Microlit hãng AHN - Đức

Pipet4u Pro 8 Kênh 30 - 300 Microlit hãng AHN - Đức

Pipet4u Pro 8 Kênh 30 - 300 Microlit hãng AHN - Đức Micropipet 8 kênh từ 30 – 300 µl Bước tăng: 1.0 µl Các dải thể tích test: 30, 150, 300 µl Độ dung sai tương ứng (sai số ngẫu nhiên): 0.75; 0.50; 0.25% Độ chính xác (sai số hệ thống): 1.50; 1.00; 0.80%
Hàng có sẵn
Pipet4u Pro 2 – 10 ml Hãng AHN - Đức

Pipet4u Pro 2 – 10 ml Hãng AHN - Đức

Pipet4u Pro 2 – 10 ml Hãng AHN - Đức Micropipet từ 2ml – 10ml Bước tăng: 0.1ml (100.0 µl) Các dải thể tích test (kiểm tra): 2, 5, 10ml Độ dung sai tương ứng: 3.0; 1.2; 0.6% Độ chính xác: 0.6; 0.3; 0.2%
Hàng có sẵn
Pipet4u Pro 500 – 5000 Microlit Hãng AHN - Đức

Pipet4u Pro 500 – 5000 Microlit Hãng AHN - Đức

Pipet4u Pro 500 – 5000 Microlit Hãng AHN - Đức Micropipet từ 0.5ml – 5ml (500 - 5000µl) Bước tăng: 50.0 µl Các dải thể tích test (kiểm tra): 500, 2500, 5000 µl Độ dung sai tương ứng: 2.0; 0.6; 0.5% Độ chính xác: 0.6; 0.3; 0.15%
Hàng có sẵn
Pipet4u Pro 200 – 1000 Microlit Hãng AHN - Đức

Pipet4u Pro 200 – 1000 Microlit Hãng AHN - Đức

- Micropipet từ 200 -1000 µl Bước tăng: 5.0 µl Các dải thể tích test (kiểm tra): 200, 500, 1000 µl Độ dung sai tương ứng: lần lượt 0.9; 0.75; 0.6% Độ chính xác: lần lượt 0.3; 0.25; 0.2%
Hàng có sẵn
Pipet4u Pro 100 – 1000 Microlit Hãng AHN - Đức

Pipet4u Pro 100 – 1000 Microlit Hãng AHN - Đức

Pipet4u Pro 100 – 1000 Microlit Hãng AHN - Đức Bước tăng: 5.0 µl Các dải thể tích test (kiểm tra): 100, 500, 1000 µl Độ dung sai tương ứng: lần lượt 2.0; 1.0; 0.6% Độ chính xác: lần lượt 0.7; 0.4; 0.2%
Hàng có sẵn
Pipet4u Pro 50 – 200 Microlit Hãng AHN - Đức

Pipet4u Pro 50 – 200 Microlit Hãng AHN - Đức

Micropipet từ 50 - 200 µl Bước tăng: 1.0 µl Các dải thể tích test (kiểm tra): 50, 100, 200 µl Độ dung sai tương ứng: lần lượt 1.0; 0.8; 0.6 % Độ chính xác: lần lượt 0.4; 0.2; 0.15%
Hàng có sẵn
Pipet4u Pro 20 – 200 Microlit Hãng AHN - Đức

Pipet4u Pro 20 – 200 Microlit Hãng AHN - Đức

Pipet4u Pro 20 – 200 Microlit Hãng AHN - Đức - Micropipet từ 20 - 200 µl Bước tăng: 1.0 µl Các dải thể tích test (kiểm tra): 20, 100, 200 µl Độ dung sai tương ứng: lần lượt 2.0; 0.7; 0.6 % Độ chính xác: lần lượt 0.8; 0.3; 0.15%
Hàng có sẵn
Pipet4u Pro 10 – 100 Microlit Hãng AHN - Đức

Pipet4u Pro 10 – 100 Microlit Hãng AHN - Đức

Micropipet từ 10 - 100 µl Bước tăng: 0.5 µl Các dải thể tích test (kiểm tra): 10, 50, 100 µl Độ dung sai tương ứng: lần lượt 3.0; 1.0; 0.8 % Độ chính xác: lần lượt 1.5; 0.3; 0.15%
Hàng có sẵn
Pipet4u Pro 5 – 50 Microlit Hãng AHN - Đức

Pipet4u Pro 5 – 50 Microlit Hãng AHN - Đức

Pipet4u Pro 5 – 50 Microlit Hãng AHN - Đức Micropipet từ 5 - 50 µl Bước tăng: 0.5 µl Các dải thể tích test (kiểm tra): 5, 25, 50 µl Độ dung sai tương ứng: lần lượt 2; 0.8; 0.6 % Độ chính xác: lần lượt 2.0; 0.4; 0.3%
Hàng có sẵn
Pipet4u Pro 2 – 20 Microlit Hãng AHN - Đức

Pipet4u Pro 2 – 20 Microlit Hãng AHN - Đức

Micropipet từ 2 - 20µl Bước tăng: 0.1 µl Các dải thể tích lấy mẫu: 2, 10, 20 µl Độ dung sai tương ứng: 3.0; 1.5; 0.9 % Độ chính xác: 2.0; 1.0; 0.4%
Hàng có sẵn
Pipet4u Pro 0.5 – 10 Microlit Hãng AHN - Đức

Pipet4u Pro 0.5 – 10 Microlit Hãng AHN - Đức

Micropipet từ 0.5 - 10µl Bước tăng: 0.1 µl Các dải thể tích lấy mẫu: 1, 5, 10 µl Độ dung sai tương ứng: 2.5; 2.0; 1 % Độ chính xác: 1.5; 1.0; 0.8%
Hàng có sẵn
Pipet4u Pro 0.1 – 2.5 Microlit Hãng AHN - Đức

Pipet4u Pro 0.1 – 2.5 Microlit Hãng AHN - Đức

Pipet4u Pro 0.1 – 2.5 Microlit Hãng AHN - Đức Micropipet từ 0.1 – 2.5µl Bước tăng: 0.01 µl Các dải thể tích lấy mẫu: 0.25, 1.25, 2.5 µl Độ dung sai tương ứng: 12; 3.0; 2.5% Độ chính xác: 6.0; 3.0; 1.6%
Hàng có sẵn
Micropipet Điện Tử 12 Kênh 15 - 300 Microlit, Hãng AHN - Đức

Micropipet Điện Tử 12 Kênh 15 - 300 Microlit, Hãng AHN - Đức

Micropipet Điện Tử 12 Kênh 15 - 300 Microlit, Hãng AHN - Đức Dải lấy mẫu: 15 - 300 µl Bước tăng: 0.5 µl Các dải thể tích test: 20, 150, 300 µl Độ dung sai tương ứng: 0.9 %; 0.4 %; 0.3 % Độ chính xác tương ứng: 0.5 %; 0.3 %; 0.1
Hàng có sẵn
Micropipet Điện Tử 12 Kênh 2.5 - 50 Microlit, Hãng AHN - Đức

Micropipet Điện Tử 12 Kênh 2.5 - 50 Microlit, Hãng AHN - Đức

Micropipet Điện Tử 12 Kênh 2.5 - 50 Microlit, Hãng AHN - Đức Dải lấy mẫu: 2.5 - 50 µl Bước tăng: 0.1 µl Các dải thể tích test: 5, 25, 50 µl Độ dung sai tương ứng: 2.5 %; 0.9 %; 0.4 % Độ chính xác tương ứng: 1.5 %; 0.3 %; 0.5 %
Hàng có sẵn
Micropipet Điện Tử 12 Kênh 0.2 - 10 Microlit, Hãng AHN - Đức

Micropipet Điện Tử 12 Kênh 0.2 - 10 Microlit, Hãng AHN - Đức

Micropipet Điện Tử 12 Kênh 0.2 - 10 Microlit, Hãng AHN - Đức Dải lấy mẫu: 0.2 - 10 µl Bước tăng: 0.01 µl Các dải thể tích test: 0.50, 5, 10 µl Độ dung sai tương ứng: 5.0 %; 2.5 %; 0.9 % Độ chính xác tương ứng: 3.0 %; 1.5 %; 0.5
Hàng có sẵn
Micropipet Điện Tử 8 Kênh 15 -300 Microlit, Hãng AHN - Đức

Micropipet Điện Tử 8 Kênh 15 -300 Microlit, Hãng AHN - Đức

Micropipet Điện Tử 8 Kênh 15 -300 Microlit, Hãng AHN - Đức Dải lấy mẫu: 15 - 300 µl Bước tăng: 0.5 µl Các dải thể tích test: 20, 150, 300 µl Độ dung sai tương ứng: 0.9 %; 0.4 %; 0.3 % Độ chính xác tương ứng: 0.5 %; 0.3 %; 0.1 %
Hàng có sẵn
Micropipet Điện Tử 8 Kênh 2.5 - 50 Microlit, Hãng AHN - Đức

Micropipet Điện Tử 8 Kênh 2.5 - 50 Microlit, Hãng AHN - Đức

Micropipet Điện Tử 8 Kênh 2.5 - 50 Microlit, Hãng AHN - Đức - Dải lấy mẫu: 2.5 - 50 µl - Bước tăng: 0.1 µl - Các dải thể tích test: 5, 25, 50 µl - Độ dung sai tương ứng: 2.5 %; 0.9 %; 0.4 % - Độ chính xác tương ứng: 1.5 %; 0.3 %; 0.5 %
Hàng có sẵn

Top

   (0)