Fanpage Facebook

Danh mục sản phẩm

Hổ trợ trực tuyến

Mr.Đăng - 0903 07 1102

Mr.Đăng - 0903 07 1102

Tư vấn viên - 0983 23 8192

Tư vấn viên - 0983 23 8192

Thống kê

  • Đang online 0
  • Hôm nay 0
  • Hôm qua 0
  • Trong tuần 0
  • Trong tháng 0
  • Tổng cộng 0

MÁY LÀM ĐÁ VẢY

mỗi trang
Máy Làm Đá Vảy Phòng Thí Nghiệm TaisiteLab IMS-300,Công suất 300 Kg/24h

Máy Làm Đá Vảy Phòng Thí Nghiệm TaisiteLab IMS-300,Công suất 300 Kg/24h

Máy Làm Đá Vảy Phòng Thí Nghiệm TaisiteLab IMS-300,Công suất 300 Kg/24h Công suất làm đá (kg / 24h): 300 Kg Dung lượng lưu trữ đá: 55 Kg Chế độ ngưng tụ: Làm mát bằng không khí Tiêu thụ nước: ≤ 12.5 Lít/Giờ
Hàng có sẵn
Máy Làm Đá Vảy Phòng Thí Nghiệm TaisiteLab IMS-250,Công suất 250 Kg/24h

Máy Làm Đá Vảy Phòng Thí Nghiệm TaisiteLab IMS-250,Công suất 250 Kg/24h

Máy Làm Đá Vảy Phòng Thí Nghiệm TaisiteLab IMS-250,Công suất 250 Kg/24h Công suất làm đá (kg / 24h): 250 Kg Dung lượng lưu trữ đá: 55 Kg Chế độ ngưng tụ: Làm mát bằng không khí Tiêu thụ nước: ≤ 10.5 Lít/Giờ
Hàng có sẵn
Máy Làm Đá Vảy Phòng Thí Nghiệm TaisiteLab IMS-200,Công suất 200 Kg/24h

Máy Làm Đá Vảy Phòng Thí Nghiệm TaisiteLab IMS-200,Công suất 200 Kg/24h

Máy Làm Đá Vảy Phòng Thí Nghiệm TaisiteLab IMS-200,Công suất 200 Kg/24h Công suất làm đá (kg / 24h): 200 Kg Dung lượng lưu trữ đá: 55 Kg Chế độ ngưng tụ: Làm mát bằng không khí Tiêu thụ nước: ≤ 8.3 Lít/Giờ
Hàng có sẵn
TaisiteLab IMS-150, Máy Làm Đá Vảy Phòng Thí Nghiệm, Công suất 150 Kg/24h

TaisiteLab IMS-150, Máy Làm Đá Vảy Phòng Thí Nghiệm, Công suất 150 Kg/24h

TaisiteLab IMS-150, Máy Làm Đá Vảy Phòng Thí Nghiệm, Công suất 150 Kg/24h Công suất làm đá (kg / 24h): 150 Kg Dung lượng lưu trữ đá: 55 Kg Chế độ ngưng tụ: Làm mát bằng không khí Tiêu thụ nước: ≤ 6.2 Lít/Giờ
Hàng có sẵn
Máy Làm Đá Vảy Phòng Thí Nghiệm TaisiteLab IMS-150,Công suất 150 Kg/24h

Máy Làm Đá Vảy Phòng Thí Nghiệm TaisiteLab IMS-150,Công suất 150 Kg/24h

Máy Làm Đá Vảy Phòng Thí Nghiệm TaisiteLab IMS-150,Công suất 150 Kg/24h Công suất làm đá (kg / 24h): 150 Kg Dung lượng lưu trữ đá: 35 Kg Chế độ ngưng tụ: Làm mát bằng không khí Tiêu thụ nước: ≤ 6.2 Lít/Giờ
Hàng có sẵn
TaisiteLab IMS-130, Máy Làm Đá Vảy Phòng Thí Nghiệm, Công suất 130 Kg/24h

TaisiteLab IMS-130, Máy Làm Đá Vảy Phòng Thí Nghiệm, Công suất 130 Kg/24h

TaisiteLab IMS-130, Máy Làm Đá Vảy Phòng Thí Nghiệm, Công suất 130 Kg/24h Công suất làm đá (kg / 24h): 130 Kg Dung lượng lưu trữ đá: 55 Kg Chế độ ngưng tụ: Làm mát bằng không khí Tiêu thụ nước: ≤ 5.4 Lít/Giờ
Hàng có sẵn
Máy Làm Đá Vảy Phòng Thí Nghiệm TaisiteLab IMS-130,Công suất 130 Kg/24h

Máy Làm Đá Vảy Phòng Thí Nghiệm TaisiteLab IMS-130,Công suất 130 Kg/24h

Máy Làm Đá Vảy Phòng Thí Nghiệm TaisiteLab IMS-130,Công suất 130 Kg/24h Công suất làm đá (kg / 24h): 130 Kg Dung lượng lưu trữ đá: 35 Kg Chế độ ngưng tụ: Làm mát bằng không khí Tiêu thụ nước: ≤ 5.4 Lít/Giờ
Hàng có sẵn
TaisiteLab IMS-100, Máy Làm Đá Vảy Phòng Thí Nghiệm, Công suất 100 Kg/24h

TaisiteLab IMS-100, Máy Làm Đá Vảy Phòng Thí Nghiệm, Công suất 100 Kg/24h

TaisiteLab IMS-100, Máy Làm Đá Vảy Phòng Thí Nghiệm, Công suất 100 Kg/24h Công suất làm đá (kg / 24h): 100 Kg Dung lượng lưu trữ đá: 55 Kg Chế độ ngưng tụ: Làm mát bằng không khí Tiêu thụ nước: ≤ 4.1 Lít/Giờ
Hàng có sẵn
Máy Làm Đá Vảy Phòng Thí Nghiệm TaisiteLab IMS-100,Công suất 100 Kg/24h

Máy Làm Đá Vảy Phòng Thí Nghiệm TaisiteLab IMS-100,Công suất 100 Kg/24h

Máy Làm Đá Vảy Phòng Thí Nghiệm TaisiteLab IMS-100,Công suất 100 Kg/24h Công suất làm đá (kg / 24h): 100 Kg Dung lượng lưu trữ đá: 35 Kg Chế độ ngưng tụ: Làm mát bằng không khí Tiêu thụ nước: ≤ 4.1 Lít/Giờ
Hàng có sẵn
Máy Làm Đá Vảy Phòng Thí Nghiệm TaisiteLab IMS-100,Công suất 100 Kg/24h

Máy Làm Đá Vảy Phòng Thí Nghiệm TaisiteLab IMS-100,Công suất 100 Kg/24h

Máy Làm Đá Vảy Phòng Thí Nghiệm TaisiteLab IMS-100,Công suất 100 Kg/24h Công suất làm đá (kg / 24h): 100 Kg Dung lượng lưu trữ đá: 25 Kg Chế độ ngưng tụ: Làm mát bằng không khí Tiêu thụ nước: ≤ 4.1 Lít/Giờ
Hàng có sẵn
TaisiteLab IMS-80, Máy Làm Đá Vảy Phòng Thí Nghiệm,Công suất 80 Kg/24h

TaisiteLab IMS-80, Máy Làm Đá Vảy Phòng Thí Nghiệm,Công suất 80 Kg/24h

TaisiteLab IMS-80, Máy Làm Đá Vảy Phòng Thí Nghiệm,Công suất 80 Kg/24h Công suất làm đá (kg / 24h): 80 Kg Dung lượng lưu trữ đá: 35 Kg Chế độ ngưng tụ: Làm mát bằng không khí Tiêu thụ nước: ≤ 3.5 Lít/Giờ
Hàng có sẵn
Máy Làm Đá Vảy Phòng Thí Nghiệm TaisiteLab IMS-80,Công suất 80 Kg/24h

Máy Làm Đá Vảy Phòng Thí Nghiệm TaisiteLab IMS-80,Công suất 80 Kg/24h

Máy Làm Đá Vảy Phòng Thí Nghiệm TaisiteLab IMS-80,Công suất 80 Kg/24h Công suất làm đá (kg / 24h): 80 Kg Dung lượng lưu trữ đá: 25 Kg Chế độ ngưng tụ: Làm mát bằng không khí Tiêu thụ nước: ≤ 3.5 Lít/Giờ
Hàng có sẵn
TaisiteLab IMS-70, Máy Làm Đá Vảy Phòng Thí Nghiệm,Công suất 70 Kg/24h

TaisiteLab IMS-70, Máy Làm Đá Vảy Phòng Thí Nghiệm,Công suất 70 Kg/24h

TaisiteLab IMS-70, Máy Làm Đá Vảy Phòng Thí Nghiệm,Công suất 70 Kg/24h Công suất làm đá (kg / 24h): 70 Kg Dung lượng lưu trữ đá: 35 Kg Chế độ ngưng tụ: Làm mát bằng không khí Tiêu thụ nước: ≤ 2.9 Lít/Giờ
Hàng có sẵn
Máy Làm Đá Vảy Phòng Thí Nghiệm TaisiteLab IMS-70,Công suất 70 Kg/24h

Máy Làm Đá Vảy Phòng Thí Nghiệm TaisiteLab IMS-70,Công suất 70 Kg/24h

Máy Làm Đá Vảy Phòng Thí Nghiệm TaisiteLab IMS-70,Công suất 70 Kg/24h Công suất làm đá (kg / 24h): 70 Kg Dung lượng lưu trữ đá: 25 Kg Chế độ ngưng tụ: Làm mát bằng không khí Tiêu thụ nước: ≤ 2.9 Lít/Giờ
Hàng có sẵn
TaisiteLab IMS-60,Máy Làm Đá Vảy Phòng Thí Nghiệm,Công suất 60 Kg/24h

TaisiteLab IMS-60,Máy Làm Đá Vảy Phòng Thí Nghiệm,Công suất 60 Kg/24h

TaisiteLab IMS-60,Máy Làm Đá Vảy Phòng Thí Nghiệm,Công suất 60 Kg/24h Công suất làm đá (kg / 24h): 60 Kg Dung lượng lưu trữ đá: 35 Kg Chế độ ngưng tụ: Làm mát bằng không khí Tiêu thụ nước: ≤ 2.5 Lít/Giờ
Hàng có sẵn
Máy Làm Đá Vảy Phòng Thí Nghiệm TaisiteLab IMS-60,Công suất 60 Kg/24h

Máy Làm Đá Vảy Phòng Thí Nghiệm TaisiteLab IMS-60,Công suất 60 Kg/24h

Máy Làm Đá Vảy Phòng Thí Nghiệm TaisiteLab IMS-60,Công suất 60 Kg/24h Công suất làm đá (kg / 24h): 60 Kg Dung lượng lưu trữ đá: 25 Kg Chế độ ngưng tụ: Làm mát bằng không khí Tiêu thụ nước: ≤ 2.5 Lít/Giờ
Hàng có sẵn
Máy Làm Đá Vảy Phòng Thí Nghiệm TaisiteLab IMS-50,Công suất 50 Kg/24h

Máy Làm Đá Vảy Phòng Thí Nghiệm TaisiteLab IMS-50,Công suất 50 Kg/24h

Máy Làm Đá Vảy Phòng Thí Nghiệm TaisiteLab IMS-50,Công suất 50 Kg/24h Công suất làm đá (kg / 24h): 50 Kg Dung lượng lưu trữ đá: 15 Kg Chế độ ngưng tụ: Làm mát bằng không khí Tiêu thụ nước: ≤ 2 Lít/Giờ
Hàng có sẵn
Máy Làm Đá Vảy Phòng Thí Nghiệm TaisiteLab IMS-40,Công suất 40 Kg/24h

Máy Làm Đá Vảy Phòng Thí Nghiệm TaisiteLab IMS-40,Công suất 40 Kg/24h

Máy Làm Đá Vảy Phòng Thí Nghiệm TaisiteLab IMS-40,Công suất 40 Kg/24h Công suất làm đá (kg / 24h): 40 Kg Dung lượng lưu trữ đá: 15 Kg Chế độ ngưng tụ: Làm mát bằng không khí Tiêu thụ nước: ≤ 1.6 Lít/Giờ
Hàng có sẵn
Máy Làm Đá Vảy Phòng Thí Nghiệm TaisiteLab IMS-30,Công suất 30 Kg/24h

Máy Làm Đá Vảy Phòng Thí Nghiệm TaisiteLab IMS-30,Công suất 30 Kg/24h

Máy Làm Đá Vảy Phòng Thí Nghiệm TaisiteLab IMS-30,Công suất 30 Kg/24h Công suất làm đá (kg / 24h): 30 Kg Dung lượng lưu trữ đá: 10 Kg Chế độ ngưng tụ: Làm mát bằng không khí Tiêu thụ nước: ≤ 1.2 Lít/Giờ
Hàng có sẵn
Máy Làm Đá Vảy Phòng Thí Nghiệm TaisiteLab IMS-25,Công suất 25 Kg/24h

Máy Làm Đá Vảy Phòng Thí Nghiệm TaisiteLab IMS-25,Công suất 25 Kg/24h

Máy Làm Đá Vảy Phòng Thí Nghiệm TaisiteLab IMS-25,Công suất 25 Kg/24h Công suất làm đá (kg / 24h): 25 Kg Dung lượng lưu trữ đá: 10 Kg Chế độ ngưng tụ: Làm mát bằng không khí Tiêu thụ nước: ≤ 0.8 Lít/Giờ
Hàng có sẵn
Máy Làm Đá Vảy Phòng Thí Nghiệm IMS-20,Công suất 20 Kg/24h

Máy Làm Đá Vảy Phòng Thí Nghiệm IMS-20,Công suất 20 Kg/24h

Máy Làm Đá Vảy Phòng Thí Nghiệm IMS-20,Công suất 20 Kg/24h Model: IMS-20 Hãng sản xuất: TaisiteLab Sciences Inc/Mỹ Xuất xứ: Trung Quốc
Hàng có sẵn

Top

   (0)