LÒ NUNG TAISITE - TRUNG QUỐC

Kính chào quý khách hàng!
Từ ngày 01.01.2018 
Công ty An Hòa là nhà phân phối chính thức hãng Taisitelab tại Việt Nam.Rất mong sự quan tâm ủng hộ của quý công ty trong các dự án sắp tới.
Để có được cấu hình và các chứng từ của các sản phẩm hãng Taisitelab quý khách hàng xin vui lòng liên hệ
 Công ty An Hòa để được hỗ trợ.
Xin chân thành cảm ơn!

Mr.Đăng – 0903 07 1102

mỗi trang
Lò Nung 1600 Độ 4 Lít

Lò Nung 1600 Độ 4 Lít

LÒ NUNG 1600 ĐỘ / 4 LÍT Model: MFLC-4/16P Hãng sản xuất: Taisitelab Sciences Inc / Mỹ Sản xuất tại: Trung Quốc

Hàng có sẵn
Lò nung 1600 độ ,2 lít

Lò nung 1600 độ ,2 lít

LÒ NUNG 1600 ĐỘ / 2 LÍT Model: MFLC-2/16D Hãng sản xuất: Taisitelab Sciences Inc / Mỹ Sản xuất tại: Trung Quốc

Hàng có sẵn
Lò Nung 1300 Độ,12 Lít, Màn Hình Cảm Ứng,Chương Trình Gia Nhiệt 50 Bước

Lò Nung 1300 Độ,12 Lít, Màn Hình Cảm Ứng,Chương Trình Gia Nhiệt 50 Bước

LÒ NUNG 1300 ĐỘ / 12 LÍT Model: MFLC-12/13T Hãng sản xuất: Taisitelab Sciences Inc / Mỹ Sản xuất tại: Trung Quốc

Hàng có sẵn
Lò Nung 1300 Độ,12 Lít,Chương Trình Gia Nhiệt 40 Bước

Lò Nung 1300 Độ,12 Lít,Chương Trình Gia Nhiệt 40 Bước

LÒ NUNG 1300 ĐỘ / 12 LÍT Model: MFLC-12/13P Hãng sản xuất: Taisitelab Sciences Inc / Mỹ Sản xuất tại: Trung Quốc

Hàng có sẵn
Lò Nung 1300 Độ,12 Lít

Lò Nung 1300 Độ,12 Lít

LÒ NUNG 1300 ĐỘ / 12 LÍT Model: MFLC-12/13D Hãng sản xuất: Taisitelab Sciences Inc / Mỹ Sản xuất tại: Trung Quốc

Hàng có sẵn
Lò Nung 1300 Độ,8 Lít,Màn Hình Cảm Ứng,Chương Trình Gia Nhiệt 50 Bước

Lò Nung 1300 Độ,8 Lít,Màn Hình Cảm Ứng,Chương Trình Gia Nhiệt 50 Bước

LÒ NUNG 1300 ĐỘ / 8 LÍT Model: MFLC-8/13T Hãng sản xuất: Taisitelab Sciences Inc / Mỹ Sản xuất tại: Trung Quốc

Hàng có sẵn
Lò Nung 1300 Độ,8 Lít,Chương Trình Gia Nhiệt 40 Bước

Lò Nung 1300 Độ,8 Lít,Chương Trình Gia Nhiệt 40 Bước

LÒ NUNG 1300 ĐỘ / 8 LÍT Model: MFLC-8/13P Hãng sản xuất: Taisitelab Sciences Inc / Mỹ Sản xuất tại: Trung Quốc

Hàng có sẵn
Lò Nung 1300 Độ , 8 Lít

Lò Nung 1300 Độ , 8 Lít

LÒ NUNG 1300 ĐỘ / 8 LÍT Model: MFLC-8/13D Hãng sản xuất: Taisitelab Sciences Inc / Mỹ Sản xuất tại: Trung Quốc

Hàng có sẵn
Lò Nung 1300 Độ,Màn Hình Cảm Ứng,Chương Trình Gia Nhiệt 50 Bước

Lò Nung 1300 Độ,Màn Hình Cảm Ứng,Chương Trình Gia Nhiệt 50 Bước

LÒ NUNG 1300 ĐỘ / 3 LÍT Model: MFLC-3/13T Hãng sản xuất: Taisitelab Sciences Inc / Mỹ Sản xuất tại: Trung Quốc

Hàng có sẵn
Lò Nung 1300 Độ,3 Lít,Chương Trình Gia Nhiệt 40 Bước

Lò Nung 1300 Độ,3 Lít,Chương Trình Gia Nhiệt 40 Bước

LÒ NUNG 1300 ĐỘ / 3 LÍT Model: MFLC-3/13P Hãng sản xuất: Taisitelab Sciences Inc / Mỹ Sản xuất tại: Trung Quốc

Hàng có sẵn
Lò Nung 1300 Độ 3 Lít

Lò Nung 1300 Độ 3 Lít

LÒ NUNG 1300 ĐỘ / 3 LÍT Model: MFLC-3/13D Hãng sản xuất: Taisitelab Sciences Inc / Mỹ Sản xuất tại: Trung Quốc

Hàng có sẵn
Lò Nung 1200 Độ 36 Lít , Màn Hình Cảm Ứng

Lò Nung 1200 Độ 36 Lít , Màn Hình Cảm Ứng

LÒ NUNG 1200 ĐỘ / 36 LÍT Model: MFLC-36/12T Hãng sản xuất: Taisitelab Sciences Inc / Mỹ Sản xuất tại: Trung Quốc

Hàng có sẵn
Lò Nung 1200 Độ , 36 Lít

Lò Nung 1200 Độ , 36 Lít

LÒ NUNG 1200 ĐỘ / 36 LÍT Model: MFLC-36 /12P Hãng sản xuất: Taisitelab Sciences Inc / Mỹ Sản xuất tại: Trung Quốc Bộ điều khiển cài đặt chương trình 40 bước

Hàng có sẵn
Lò Nung 1200 Độ , 36 Lít

Lò Nung 1200 Độ , 36 Lít

LÒ NUNG 1200 ĐỘ 36 LÍT Model: MFLC-36/12D Hãng sản xuất: Taisitelab Sciences Inc / Mỹ Sản xuất tại: Trung Quốc

Hàng có sẵn
Lò Nung 1200 Độ 24 Lít , Màn Hình Cảm Ứng

Lò Nung 1200 Độ 24 Lít , Màn Hình Cảm Ứng

LÒ NUNG 1200 ĐỘ / 24 LÍT Model: MFLC-24/12T Hãng sản xuất: Taisitelab Sciences Inc / Mỹ Sản xuất tại: Trung Quốc Màn hình cảm ứng ,Bộ điều khiển cài đặt 50 bước gia nhiệt

Hàng có sẵn
Lò Nung 1200 Độ 24 Lít,Cài Đặt 40 Bước Gia Nhiệt

Lò Nung 1200 Độ 24 Lít,Cài Đặt 40 Bước Gia Nhiệt

LÒ NUNG 1200 ĐỘ / 24 LÍT Model: MFLC-24/12P Hãng sản xuất: Taisitelab Sciences Inc / Mỹ Sản xuất tại: Trung Quốc Bộ điều khiển cài đặt chương trình 40 bước

Hàng có sẵn
Lò Nung 1200 Độ 24 Lít

Lò Nung 1200 Độ 24 Lít

LÒ NUNG 1200 ĐỘ/24 LÍT Model: MFLC-24/12D Hãng sản xuất: Taisitelab Sciences Inc / Mỹ Sản xuất tại: Trung Quốc

Hàng có sẵn
Lò Nung 1200 Độ 16 Lít , Màn Hình Cảm Ứng

Lò Nung 1200 Độ 16 Lít , Màn Hình Cảm Ứng

LÒ NUNG 1200 ĐỘ / 16 LÍT Model: MFLC-16/12T Hãng sản xuất: Taisitelab Sciences Inc / Mỹ Sản xuất tại: Trung Quốc Màn hình cảm ứng ,Chương trình gia nhiệt 50 bước

Hàng có sẵn
Lò Nung 1200 Độ 16 Lít,Chương trình gia nhiệt 40 bước

Lò Nung 1200 Độ 16 Lít,Chương trình gia nhiệt 40 bước

LÒ NUNG 1200 ĐỘ / 16 LÍT Model: MFLC-16/12P Hãng sản xuất: Taisitelab Sciences Inc / Mỹ Sản xuất tại: Trung Quốc Cài đặt chương trình gia nhiệt 40 bước

Hàng có sẵn
Lò Nung 1200 Độ 16 Lít

Lò Nung 1200 Độ 16 Lít

LÒ NUNG 1200 ĐỘ/16 LÍT Model: MFLC-16/12D Hãng sản xuất: Taisitelab Sciences Inc / Mỹ Sản xuất tại: Trung Quốc

Hàng có sẵn
Lò nung thí nghiệm 7 lít 1200 độ,màn hình cảm ứng

Lò nung thí nghiệm 7 lít 1200 độ,màn hình cảm ứng

LÒ NUNG 1200 ĐỘ / 7 LÍT Model: MFLC-7/12T Hãng sản xuất: Taisitelab Sciences Inc / Mỹ Sản xuất tại: Trung Quốc Màn hình cảm ứng ,bộ điều khiển cài đặt chương trình gia nhiệt 50 bước

Hàng có sẵn
Lò nung thí nghiệm 7 lít 1200 độ ,Cài đặt chương trình gia nhiệt 40 bước

Lò nung thí nghiệm 7 lít 1200 độ ,Cài đặt chương trình gia nhiệt 40 bước

LÒ NUNG 1200 ĐỘ / 7 LÍT (Cài đặt chương trình 40 bước gia nhiệt) Model: MFLC-7/12P Hãng sản xuất: Taisitelab Sciences Inc / Mỹ Sản xuất tại: Trung Quốc

Hàng có sẵn
Lò nung thí nghiệm 7 lít 1200 độ

Lò nung thí nghiệm 7 lít 1200 độ

LÒ NUNG 1200 ĐỘ / 7LÍT Model: MFLC-7/12D Hãng sản xuất: Taisitelab Sciences Inc / Mỹ Sản xuất tại: Trung Quốc

Hàng có sẵn
Lò Nung 1200 Độ 2 Lít Màn Hình Cảm Ứng

Lò Nung 1200 Độ 2 Lít Màn Hình Cảm Ứng

LÒ NUNG 1200 ĐỘ / 2 LÍT Model: MFLC-2/12T Hãng sản xuất: Taisitelab Sciences Inc / Mỹ Sản xuất tại: Trung Quốc Màn hình cảm ứng,Bộ điều khiển chương trình gia nhiệt 50 bước

Hàng có sẵn
Lò Nung 1200 Độ Cài Đặt Chương Trình Gia Nhiệt

Lò Nung 1200 Độ Cài Đặt Chương Trình Gia Nhiệt

LÒ NUNG 1200 ĐỘ / 2 LÍT ( Bộ điều khiển cài đặt chương trình gia nhiệt 40 bước ) Model: MFLC-2/12P Hãng sản xuất: Taisitelab Sciences Inc / Mỹ Sản xuất tại: Trung Quốc

Hàng có sẵn
Lò Nung 1200 Độ C 2 Lít

Lò Nung 1200 Độ C 2 Lít

LÒ NUNG 1200 ĐỘ / 2LÍT Model: MFLC-2/12D Hãng sản xuất: Taisitelab Sciences Inc / Mỹ Sản xuất tại: Trung Quốc

Hàng có sẵn

Danh mục sản phẩm

Sản phẩm nổi bật

Hổ trợ trực tuyến

Mr.Đăng

Mr.Đăng - 0903 07 1102

Tư vấn viên

Tư vấn viên - 0983 23 8192

Thống kê

  • Đang online 32
  • Hôm nay 2,203
  • Hôm qua 3,154
  • Trong tuần 2,203
  • Trong tháng 17,488
  • Tổng cộng 3,989,348

Top

   (0)