LÒ NUNG TAISITE - TRUNG QUỐC

Kính chào quý khách hàng!
Từ ngày 01.01.2018 
Công ty An Hòa là nhà phân phối chính thức hãng Taisitelab tại Việt Nam.Rất mong sự quan tâm ủng hộ của quý công ty trong các dự án sắp tới.
Để có được cấu hình và các chứng từ của các sản phẩm hãng Taisitelab quý khách hàng xin vui lòng liên hệ
 Công ty An Hòa để được hỗ trợ.
Xin chân thành cảm ơn!

Mr.Đăng – 0903 07 1102

https://www.youtube.com/watch?v=YDDV8EFyeYQ

mỗi trang
Lò Nung Ống Taisite SRJX-2-13, SRJX-2.5-13

Lò Nung Ống Taisite SRJX-2-13, SRJX-2.5-13

Lò Nung Ống Taisite SRJX-2-13: 1 Ống Ø30 x 180 mm Lò Nung Ống Taisite SRJX-2.5-13: 2 Ống Ø22 x 181 mm

Hàng có sẵn
Lò Nung Ống Đôi Taisite SRJX-2.5-13

Lò Nung Ống Đôi Taisite SRJX-2.5-13

Lò Nung Ống Đôi Taisite SRJX-2.5-13 Phương pháp gia nhiệt: Thanh Carbon Silic 2 mặt Dung tích: 2 Ống Ø22 x 181 mm Nhiệt độ hoạt động tối đa: 1300℃ Độ phân dải nhiệt độ: 1℃ Biến động nhiệt độ: ± 5% ℃. Thời gian gia nhiệt đạt tới nhiệt độ tối đa thông thường:70 Phút.

Hàng có sẵn
Lò Nung Ống 1300 Độ SRJX-2-13,Hãng Taisite, Ống Ø30 x 180 mm

Lò Nung Ống 1300 Độ SRJX-2-13,Hãng Taisite, Ống Ø30 x 180 mm

Lò Nung Ống 1300 Độ SRJX-2-13,Hãng Taisite, Ống Ø30 x 180 mm Phương pháp gia nhiệt: Thanh Carbon Silic 2 mặt Dung tích: Ống Ø30 x 180 mm Nhiệt độ hoạt động tối đa: 1300℃ Độ phân dải nhiệt độ: 1℃ Biến động nhiệt độ: ± 5% ℃. Thời gian gia nhiệt đạt tới nhiệt độ tối đa thông thường:70 Phút.

Hàng có sẵn
Lò Nung Taisite 1300 Độ SRJX-4-13, SRJX-5-13,SRJX-8-13

Lò Nung Taisite 1300 Độ SRJX-4-13, SRJX-5-13,SRJX-8-13

Lò Nung Taisite 1300 Độ SRJX-4-13: Thể tích 4 lít Lò Nung Taisite 1300 Độ SRJX-5-13: Thể tích 4 lít Lò Nung Taisite 1300 Độ SRJX-8-13: Thể tích 18 lít

Hàng có sẵn
Lò Nung Taisite SRJX-8-13, Thể Tích 18 Lít 1300 Độ

Lò Nung Taisite SRJX-8-13, Thể Tích 18 Lít 1300 Độ

Lò Nung Taisite SRJX-8-13, Thể Tích 18 Lít 1300 Độ Phương pháp gia nhiệt: Thanh Carbon Silic 2 mặt Dung tích: 18 Lít. Kích thước buồng nung (WxDxHmm): 200 x 500 x 180 Nhiệt độ hoạt động tối đa: 1300℃ Độ phân dải nhiệt độ: 1℃ Biến động nhiệt độ: ± 5% ℃. Thời gian gia nhiệt đạt tới nhiệt độ tối đa thông thường:90 Phút.

Hàng có sẵn
Lò Nung Taisite SRJX-5-13, Thể Tích 4 Lít 1300 Độ

Lò Nung Taisite SRJX-5-13, Thể Tích 4 Lít 1300 Độ

Lò Nung Taisite SRJX-5-13, Thể Tích 4 Lít 1300 Độ Phương pháp gia nhiệt: Thanh Carbon Silic 2 mặt Dung tích: 4 Lít. Kích thước buồng nung (WxDxHmm): 150 x 250 x 100 Nhiệt độ hoạt động tối đa: 1300℃ Độ phân dải nhiệt độ: 1℃ Biến động nhiệt độ: ± 5% ℃. Thời gian gia nhiệt đạt tới nhiệt độ tối đa thông thường:70 Phút.

Hàng có sẵn
Lò Nung 1300 Độ SRJX-4-13, Thể Tích 4 Lít Hãng Taisite

Lò Nung 1300 Độ SRJX-4-13, Thể Tích 4 Lít Hãng Taisite

Lò Nung 1300 Độ SRJX-4-13, Thể Tích 4 Lít Hãng Taisite Phương pháp gia nhiệt: Thanh Carbon Silic 2 mặt Dung tích: 4 Lít. Kích thước buồng nung (WxDxHmm): 150 x 250 x 100 Nhiệt độ hoạt động tối đa: 1300℃ Độ phân dải nhiệt độ: 1℃ Biến động nhiệt độ: ± 5% ℃. Thời gian gia nhiệt đạt tới nhiệt độ tối đa thông thường:70 Phút.

Hàng có sẵn
Lò Nung Taisite 1200 Độ SX-2.5-12, SX-5-12, SX-10-12

Lò Nung Taisite 1200 Độ SX-2.5-12, SX-5-12, SX-10-12

Lò Nung Taisite 1200 Độ SX-2.5-12: Thể tích 2 Lít Lò Nung Taisite 1200 Độ SX-5-12: Thể tích 7 Lít Lò Nung Taisite 1200 Độ SX-10-12: Thể tích 16 Lít

Hàng có sẵn
Lò Nung Taisite SX-10-12, Thể Tích 16 Lít 1200 Độ

Lò Nung Taisite SX-10-12, Thể Tích 16 Lít 1200 Độ

Lò Nung Taisite SX-10-12, Thể Tích 16 Lít 1200 Độ Phương pháp gia nhiệt: Gia nhiệt 3 mặt Dung tích: 10 Lít. Kích thước buồng nung (WxDxHmm): 250 x 400 x 160 Nhiệt độ hoạt động tối đa: 1200℃ Độ phân dải nhiệt độ: 1℃ Biến động nhiệt độ: ± 5% ℃. Thời gian gia nhiệt đạt tới nhiệt độ tối đa thông thường:80 Phút.

Hàng có sẵn
Lò Nung Taisite SX-5-12, Thể Tích 7 Lít 1200 Độ

Lò Nung Taisite SX-5-12, Thể Tích 7 Lít 1200 Độ

Lò Nung Taisite SX-5-12, Thể Tích 7 Lít 1200 Độ Phương pháp gia nhiệt: Gia nhiệt 3 mặt Dung tích: 7 Lít. Kích thước buồng nung (WxDxHmm): 200 x 300 x 120 Nhiệt độ hoạt động tối đa: 1200℃ Độ phân dải nhiệt độ: 1℃ Biến động nhiệt độ: ± 5% ℃. Thời gian gia nhiệt đạt tới nhiệt độ tối đa thông thường:80 Phút.

Hàng có sẵn
Lò Nung Taisite SX-2.5-12, Thể Tích 2 Lít 1200 Độ

Lò Nung Taisite SX-2.5-12, Thể Tích 2 Lít 1200 Độ

Lò Nung Taisite SX-2.5-12, Thể Tích 2 Lít 1200 Độ Phương pháp gia nhiệt: Gia nhiệt 3 mặt Dung tích: 2 Lít. Kích thước buồng nung (WxDxHmm): 120 x 200 x 80 Nhiệt độ hoạt động tối đa: 1200℃ Độ phân dải nhiệt độ: 1℃ Biến động nhiệt độ: ± 5% ℃. Thời gian gia nhiệt đạt tới nhiệt độ tối đa thông thường:75 Phút.

Hàng có sẵn
Lò Nung Taisite SX-12-10, Thể Tích 30 Lít 1000 Độ

Lò Nung Taisite SX-12-10, Thể Tích 30 Lít 1000 Độ

Lò Nung Taisite SX-12-10, Thể Tích 30 Lít 1000 Độ Phương pháp gia nhiệt: Gia nhiệt 3 mặt Dung tích: 30 Lít. Kích thước buồng nung (WxDxHmm): 300 x 500 x 200 Nhiệt độ hoạt động tối đa: 1000℃ Độ phân dải nhiệt độ: 1℃ Biến động nhiệt độ: ± 5% ℃. Thời gian gia nhiệt đạt tới nhiệt độ tối đa thông thường:70 Phút.

Hàng có sẵn
Lò Nung 1000 Độ SX-8-10, Thể Tích 16 Lít Hãng Taisite

Lò Nung 1000 Độ SX-8-10, Thể Tích 16 Lít Hãng Taisite

Lò Nung 1000 Độ SX-8-10, Thể Tích 16 Lít Hãng Taisite Phương pháp gia nhiệt: Gia nhiệt 3 mặt Dung tích: 16 Lít. Kích thước buồng nung (WxDxHmm): 250 x 400 x 160 Nhiệt độ hoạt động tối đa: 1000℃ Độ phân dải nhiệt độ: 1℃ Biến động nhiệt độ: ± 5% ℃. Thời gian gia nhiệt đạt tới nhiệt độ tối đa thông thường:70 Phút.

Hàng có sẵn
Lò Nung Taisite SX-4-10, Thể Tích 7 Lít 1000 Độ

Lò Nung Taisite SX-4-10, Thể Tích 7 Lít 1000 Độ

Lò Nung Taisite SX-4-10, Thể Tích 7 Lít 1000 Độ Phương pháp gia nhiệt: Gia nhiệt 3 mặt Dung tích: 7 Lít. Kích thước buồng nung (WxDxHmm): 200 x 300 x 120 Nhiệt độ hoạt động tối đa: 1000℃ Độ phân dải nhiệt độ: 1℃ Biến động nhiệt độ: ± 5% ℃. Thời gian gia nhiệt đạt tới nhiệt độ tối đa thông thường:70 Phút.

Hàng có sẵn
Lò Nung 1000 Độ SX-2.5-10, 2 Lít Hãng Taisite

Lò Nung 1000 Độ SX-2.5-10, 2 Lít Hãng Taisite

Lò Nung 1000 Độ SX-2.5-10, 2 Lít Hãng Taisite Phương pháp gia nhiệt: Gia nhiệt 3 mặt Dung tích: 2 Lít. Kích thước buồng nung (WxDxHmm): 120 x 200 x 80 Nhiệt độ hoạt động tối đa: 1200℃ Độ phân dải nhiệt độ: 1℃ Biến động nhiệt độ: ± 5% ℃. Thời gian gia nhiệt đạt tới nhiệt độ tối đa thông thường: 60 Phút.

Hàng có sẵn
Lò Nung 1600 Độ 4 Lít

Lò Nung 1600 Độ 4 Lít

LÒ NUNG 1600 ĐỘ / 4 LÍT Model: MFLC-4/16P Hãng sản xuất: Taisitelab Sciences Inc / Mỹ Sản xuất tại: Trung Quốc

Hàng có sẵn
Lò nung 1600 độ ,2 lít

Lò nung 1600 độ ,2 lít

LÒ NUNG 1600 ĐỘ / 2 LÍT Model: MFLC-2/16D Hãng sản xuất: Taisitelab Sciences Inc / Mỹ Sản xuất tại: Trung Quốc

Hàng có sẵn
Lò Nung 1300 Độ,12 Lít, Màn Hình Cảm Ứng,Chương Trình Gia Nhiệt 50 Bước

Lò Nung 1300 Độ,12 Lít, Màn Hình Cảm Ứng,Chương Trình Gia Nhiệt 50 Bước

LÒ NUNG 1300 ĐỘ / 12 LÍT Model: MFLC-12/13T Hãng sản xuất: Taisitelab Sciences Inc / Mỹ Sản xuất tại: Trung Quốc

Hàng có sẵn
Lò Nung 1300 Độ,12 Lít,Chương Trình Gia Nhiệt 40 Bước

Lò Nung 1300 Độ,12 Lít,Chương Trình Gia Nhiệt 40 Bước

LÒ NUNG 1300 ĐỘ / 12 LÍT Model: MFLC-12/13P Hãng sản xuất: Taisitelab Sciences Inc / Mỹ Sản xuất tại: Trung Quốc

Hàng có sẵn
Lò Nung 1300 Độ,12 Lít

Lò Nung 1300 Độ,12 Lít

LÒ NUNG 1300 ĐỘ / 12 LÍT Model: MFLC-12/13D Hãng sản xuất: Taisitelab Sciences Inc / Mỹ Sản xuất tại: Trung Quốc

Hàng có sẵn
Lò Nung 1300 Độ,8 Lít,Màn Hình Cảm Ứng,Chương Trình Gia Nhiệt 50 Bước

Lò Nung 1300 Độ,8 Lít,Màn Hình Cảm Ứng,Chương Trình Gia Nhiệt 50 Bước

LÒ NUNG 1300 ĐỘ / 8 LÍT Model: MFLC-8/13T Hãng sản xuất: Taisitelab Sciences Inc / Mỹ Sản xuất tại: Trung Quốc

Hàng có sẵn
Lò Nung 1300 Độ,8 Lít,Chương Trình Gia Nhiệt 40 Bước

Lò Nung 1300 Độ,8 Lít,Chương Trình Gia Nhiệt 40 Bước

LÒ NUNG 1300 ĐỘ / 8 LÍT Model: MFLC-8/13P Hãng sản xuất: Taisitelab Sciences Inc / Mỹ Sản xuất tại: Trung Quốc

Hàng có sẵn
Lò Nung 1300 Độ , 8 Lít

Lò Nung 1300 Độ , 8 Lít

LÒ NUNG 1300 ĐỘ / 8 LÍT Model: MFLC-8/13D Hãng sản xuất: Taisitelab Sciences Inc / Mỹ Sản xuất tại: Trung Quốc

Hàng có sẵn
Lò Nung 1300 Độ,Màn Hình Cảm Ứng,Chương Trình Gia Nhiệt 50 Bước

Lò Nung 1300 Độ,Màn Hình Cảm Ứng,Chương Trình Gia Nhiệt 50 Bước

LÒ NUNG 1300 ĐỘ / 3 LÍT Model: MFLC-3/13T Hãng sản xuất: Taisitelab Sciences Inc / Mỹ Sản xuất tại: Trung Quốc

Hàng có sẵn
Lò Nung 1300 Độ,3 Lít,Chương Trình Gia Nhiệt 40 Bước

Lò Nung 1300 Độ,3 Lít,Chương Trình Gia Nhiệt 40 Bước

LÒ NUNG 1300 ĐỘ / 3 LÍT Model: MFLC-3/13P Hãng sản xuất: Taisitelab Sciences Inc / Mỹ Sản xuất tại: Trung Quốc

Hàng có sẵn
Lò Nung 1300 Độ 3 Lít

Lò Nung 1300 Độ 3 Lít

LÒ NUNG 1300 ĐỘ / 3 LÍT Model: MFLC-3/13D Hãng sản xuất: Taisitelab Sciences Inc / Mỹ Sản xuất tại: Trung Quốc

Hàng có sẵn
Lò Nung 1200 Độ 36 Lít , Màn Hình Cảm Ứng

Lò Nung 1200 Độ 36 Lít , Màn Hình Cảm Ứng

LÒ NUNG 1200 ĐỘ / 36 LÍT Model: MFLC-36/12T Hãng sản xuất: Taisitelab Sciences Inc / Mỹ Sản xuất tại: Trung Quốc

Hàng có sẵn
Lò Nung 1200 Độ , 36 Lít

Lò Nung 1200 Độ , 36 Lít

LÒ NUNG 1200 ĐỘ / 36 LÍT Model: MFLC-36 /12P Hãng sản xuất: Taisitelab Sciences Inc / Mỹ Sản xuất tại: Trung Quốc Bộ điều khiển cài đặt chương trình 40 bước

Hàng có sẵn
Lò Nung 1200 Độ , 36 Lít

Lò Nung 1200 Độ , 36 Lít

LÒ NUNG 1200 ĐỘ 36 LÍT Model: MFLC-36/12D Hãng sản xuất: Taisitelab Sciences Inc / Mỹ Sản xuất tại: Trung Quốc

Hàng có sẵn
Lò Nung 1200 Độ 24 Lít , Màn Hình Cảm Ứng

Lò Nung 1200 Độ 24 Lít , Màn Hình Cảm Ứng

LÒ NUNG 1200 ĐỘ / 24 LÍT Model: MFLC-24/12T Hãng sản xuất: Taisitelab Sciences Inc / Mỹ Sản xuất tại: Trung Quốc Màn hình cảm ứng ,Bộ điều khiển cài đặt 50 bước gia nhiệt

Hàng có sẵn
Lò Nung 1200 Độ 24 Lít,Cài Đặt 40 Bước Gia Nhiệt

Lò Nung 1200 Độ 24 Lít,Cài Đặt 40 Bước Gia Nhiệt

LÒ NUNG 1200 ĐỘ / 24 LÍT Model: MFLC-24/12P Hãng sản xuất: Taisitelab Sciences Inc / Mỹ Sản xuất tại: Trung Quốc Bộ điều khiển cài đặt chương trình 40 bước

Hàng có sẵn
Lò Nung 1200 Độ 24 Lít

Lò Nung 1200 Độ 24 Lít

LÒ NUNG 1200 ĐỘ/24 LÍT Model: MFLC-24/12D Hãng sản xuất: Taisitelab Sciences Inc / Mỹ Sản xuất tại: Trung Quốc

Hàng có sẵn
Lò Nung 1200 Độ 16 Lít , Màn Hình Cảm Ứng

Lò Nung 1200 Độ 16 Lít , Màn Hình Cảm Ứng

LÒ NUNG 1200 ĐỘ / 16 LÍT Model: MFLC-16/12T Hãng sản xuất: Taisitelab Sciences Inc / Mỹ Sản xuất tại: Trung Quốc Màn hình cảm ứng ,Chương trình gia nhiệt 50 bước

Hàng có sẵn
Lò Nung 1200 Độ 16 Lít,Chương trình gia nhiệt 40 bước

Lò Nung 1200 Độ 16 Lít,Chương trình gia nhiệt 40 bước

LÒ NUNG 1200 ĐỘ / 16 LÍT Model: MFLC-16/12P Hãng sản xuất: Taisitelab Sciences Inc / Mỹ Sản xuất tại: Trung Quốc Cài đặt chương trình gia nhiệt 40 bước

Hàng có sẵn
Lò Nung 1200 Độ 16 Lít

Lò Nung 1200 Độ 16 Lít

LÒ NUNG 1200 ĐỘ/16 LÍT Model: MFLC-16/12D Hãng sản xuất: Taisitelab Sciences Inc / Mỹ Sản xuất tại: Trung Quốc

Hàng có sẵn
Lò nung thí nghiệm 7 lít 1200 độ,màn hình cảm ứng

Lò nung thí nghiệm 7 lít 1200 độ,màn hình cảm ứng

LÒ NUNG 1200 ĐỘ / 7 LÍT Model: MFLC-7/12T Hãng sản xuất: Taisitelab Sciences Inc / Mỹ Sản xuất tại: Trung Quốc Màn hình cảm ứng ,bộ điều khiển cài đặt chương trình gia nhiệt 50 bước

Hàng có sẵn

Fanpage Facebook

Danh mục sản phẩm

Sản phẩm nổi bật

Hổ trợ trực tuyến

Mr.Đăng

Mr.Đăng - 0903 07 1102

Tư vấn viên

Tư vấn viên - 0983 23 8192

Thống kê

  • Đang online 29
  • Hôm nay 280
  • Hôm qua 2,718
  • Trong tuần 2,998
  • Trong tháng 95,640
  • Tổng cộng 4,645,025

Top

   (0)