KÍNH HIỂN VI EUROMEX - HÀ LAN

mỗi trang
Camera 5 Megapixel DC.5000C Hãng Euromex - Hà Lan

Camera 5 Megapixel DC.5000C Hãng Euromex - Hà Lan

Camera 5 Megapixel DC.5000C Hãng Euromex - Hà Lan: Cảm biến: CMOS 1/2,5 inch Điểm ảnh (Pixel): 2592 x 1944 pixel, 5,0 Mpix

Hàng có sẵn
Camera DC.3000C Hãng Euromex - Hà Lan

Camera DC.3000C Hãng Euromex - Hà Lan

Camera DC.3000C Hãng Euromex - Hà Lan: Cảm biến: CMOS 1/2 inch Điểm ảnh (Pixel): 2048 x 1536 pixel, 3,0 Mpix Bên cạnh việc chụp ảnh và quay video, phần mềm ImageFocus 4 cho phép đo các hình ảnh tĩnh và các chú thích trên ảnh chụp.

Hàng có sẵn
Camera Kính Hiển Vi DC.1300C Hãng Euromex - Hà Lan

Camera Kính Hiển Vi DC.1300C Hãng Euromex - Hà Lan

Camera Kính Hiển Vi DC.1300C Hãng Euromex - Hà Lan: Cảm biến: CMOS 1/2,5 inch Điểm ảnh (Pixel): 1272 x 952 pixel, 1,3 Mpix Bên cạnh việc chụp ảnh và quay video, phần mềm ImageFocus 4 cho phép đo các hình ảnh tĩnh và các chú thích trên ảnh chụp.

Hàng có sẵn
Kính hiển vi sinh học 1 mắt euromex - 86.125 ‑ LED

Kính hiển vi sinh học 1 mắt euromex - 86.125 ‑ LED

Kính hiển vi sinh học 1 mắt euromex - 86.125 ‑ LED

Hàng có sẵn
Kính hiển vi sinh học 3 mắt euromex - 86.141

Kính hiển vi sinh học 3 mắt euromex - 86.141

Kính hiển vi sinh học 3 mắt euromex - 86.141

Hàng có sẵn
Kính hiển vi sinh học 1 mắt euromex - 86.125

Kính hiển vi sinh học 1 mắt euromex - 86.125

Kính hiển vi sinh học 1 mắt euromex - 86.125

Hàng có sẵn
Kính hiển vi sinh học kết nối camera euromex - BB.1153 ‑ PLPHi

Kính hiển vi sinh học kết nối camera euromex - BB.1153 ‑ PLPHi

Kính hiển vi sinh học kết nối camera euromex - BB.1153 ‑ PLPHi

Hàng có sẵn
Kính hiển vi euromex - BB.1152 ‑ PLPHi

Kính hiển vi euromex - BB.1152 ‑ PLPHi

Kính hiển vi euromex - BB.1152 ‑ PLPHi

Hàng có sẵn
Kính hiển vi kết nối máy tính euromex - BB.1153 ‑ PLPH

Kính hiển vi kết nối máy tính euromex - BB.1153 ‑ PLPH

Kính hiển vi kết nối máy tính euromex - BB.1153 ‑ PLPH

Hàng có sẵn
Kính hiển vi sinh học 2 mắt euromex - BB.1152 ‑ PLPH

Kính hiển vi sinh học 2 mắt euromex - BB.1152 ‑ PLPH

Kính hiển vi sinh học 2 mắt euromex - BB.1152 ‑ PLPH

Hàng có sẵn
Kính hiển vi kết nối camera euromex - BB.1153 ‑ PLi

Kính hiển vi kết nối camera euromex - BB.1153 ‑ PLi

Kính hiển vi kết nối camera euromex - BB.1153 ‑ PLi

Hàng có sẵn
Kính hiển vi sinh học Euromex - BB.1152 ‑ PLi

Kính hiển vi sinh học Euromex - BB.1152 ‑ PLi

Kính hiển vi sinh học Euromex - BB.1152 ‑ PLi

Hàng có sẵn
Kính hiển vi sinh học 3 mắt kết nối camera - BB.1153 ‑ PL - Euromex

Kính hiển vi sinh học 3 mắt kết nối camera - BB.1153 ‑ PL - Euromex

Kính hiển vi sinh học 3 mắt kết nối camera - BB.1153 ‑ PL - Euromex

Hàng có sẵn
Kính hiển vi sinh học 2 mắt Euromex  BB.1152PL

Kính hiển vi sinh học 2 mắt Euromex BB.1152PL

Kính hiển vi sinh học 2 mắt Euromex - BB.1152 PL Mâm xoay lắp được tối đa 4 vật kính, xoay tròn 360o. Cung cấp bộ vật kính phẳng bao gồm: Vật kính phẳng 4x Vật kính phẳng 10x Vật kính phẳng S40x Vật kính phẳng S100x (ngâm dầu)

Hàng có sẵn
Kính hiển vi kết nối camera euromex - BS.1153 ‑ PLPHi

Kính hiển vi kết nối camera euromex - BS.1153 ‑ PLPHi

Kính hiển vi kết nối camera euromex - BS.1153 ‑ PLPHi

Hàng có sẵn
Kính hiển vi kết nối camera Euromex - BS.1153 ‑ EPLPHi

Kính hiển vi kết nối camera Euromex - BS.1153 ‑ EPLPHi

Kính hiển vi kết nối camera Euromex - BS.1153 ‑ EPLPHi

Hàng có sẵn
Kính hiển vi kết nối camera Euromex - BS.1153 ‑ EPLPH

Kính hiển vi kết nối camera Euromex - BS.1153 ‑ EPLPH

Kính hiển vi kết nối camera Euromex - BS.1153 ‑ EPLPH

Hàng có sẵn
Kính hiển vi Euromex - BS.1152 ‑ PLPHi

Kính hiển vi Euromex - BS.1152 ‑ PLPHi

Kính hiển vi Euromex - BS.1152 ‑ PLPHi

Hàng có sẵn
Kính hiển vi Euromex - BS.1152 ‑ EPLPHi

Kính hiển vi Euromex - BS.1152 ‑ EPLPHi

Kính hiển vi Euromex - BS.1152 ‑ EPLPHi

Hàng có sẵn
Kính hiển vi euromex - BS.1152 ‑ EPLPH

Kính hiển vi euromex - BS.1152 ‑ EPLPH

Kính hiển vi euromex - BS.1152 ‑ EPLPH

Hàng có sẵn
Kính hiển vi sinh học 3 mắt kết nối camera - BS.1153 ‑ PLi - Euromex - Hà Lan

Kính hiển vi sinh học 3 mắt kết nối camera - BS.1153 ‑ PLi - Euromex - Hà Lan

Kính hiển vi sinh học 3 mắt kết nối camera - BS.1153 ‑ PLi - Euromex - Hà Lan

Hàng có sẵn
Kính hiển vi sinh học 3 mắt kết nối camera - BS.1153 ‑ EPLi - Euromex - Hà Lan

Kính hiển vi sinh học 3 mắt kết nối camera - BS.1153 ‑ EPLi - Euromex - Hà Lan

Kính hiển vi sinh học 3 mắt kết nối camera - BS.1153 ‑ EPLi - Euromex - Hà Lan

Hàng có sẵn
Kính hiển vi sinh học 2 mắt - BS.1152 ‑ PLi - Euromex - Hà Lan

Kính hiển vi sinh học 2 mắt - BS.1152 ‑ PLi - Euromex - Hà Lan

Kính hiển vi sinh học 2 mắt - BS.1152 ‑ PLi - Euromex - Hà Lan

Hàng có sẵn
Kính hiển vi sinh học 2 mắt - BS.1152 ‑ EPLi - Euromex - Hà Lan

Kính hiển vi sinh học 2 mắt - BS.1152 ‑ EPLi - Euromex - Hà Lan

Kính hiển vi sinh học 2 mắt - BS.1152 ‑ EPLi - Euromex - Hà Lan

Hàng có sẵn
Kính hiển vi sinh học 3 mắt kết nối camera - BS.1153 ‑ EPL / DF - Euromex - Hà Lan

Kính hiển vi sinh học 3 mắt kết nối camera - BS.1153 ‑ EPL / DF - Euromex - Hà Lan

Kính hiển vi sinh học 3 mắt kết nối camera - BS.1153 ‑ EPL / DF - Euromex - Hà Lan

Hàng có sẵn
Kính hiển vi sinh học 2 mắt - BS.1152 ‑ EPL / DF - Euromex - Hà Lan

Kính hiển vi sinh học 2 mắt - BS.1152 ‑ EPL / DF - Euromex - Hà Lan

Kính hiển vi sinh học 2 mắt - BS.1152 ‑ EPL / DF - Euromex - Hà Lan

Hàng có sẵn
Kính hiển vi sinh học 3 mắt kết nối máy tính - BS.1153 ‑ EPL - Euromex - Hà Lan

Kính hiển vi sinh học 3 mắt kết nối máy tính - BS.1153 ‑ EPL - Euromex - Hà Lan

Kính hiển vi sinh học 3 mắt kết nối máy tính - BS.1153 ‑ EPL - Euromex - Hà Lan

Hàng có sẵn
Kính hiển vi sinh học - Euromex - BS.1152 ‑ EPL

Kính hiển vi sinh học - Euromex - BS.1152 ‑ EPL

Kính hiển vi sinh học - Euromex - BS.1152 ‑ EPL

Hàng có sẵn
Kính hiển vi sinh học 2 mắt - BB.4260 ‑ P ‑ LED - Bioblue - Euromex - Hà Lan

Kính hiển vi sinh học 2 mắt - BB.4260 ‑ P ‑ LED - Bioblue - Euromex - Hà Lan

Kính hiển vi sinh học 2 mắt - BB.4260 ‑ P ‑ LED - Bioblue - Euromex - Hà Lan

Hàng có sẵn
Kính hiển vi sinh học 1 mắt - BB.4240 ‑ P ‑ LED - Bioblue - Euromex - Hà Lan

Kính hiển vi sinh học 1 mắt - BB.4240 ‑ P ‑ LED - Bioblue - Euromex - Hà Lan

Kính hiển vi sinh học 1 mắt - BB.4240 ‑ P ‑ LED - Bioblue - Euromex - Hà Lan

Hàng có sẵn
Kính hiển vi sinh học 1 mắt - BB.4220 ‑ P ‑ LED - Bioblue - Euromex - Hà Lan

Kính hiển vi sinh học 1 mắt - BB.4220 ‑ P ‑ LED - Bioblue - Euromex - Hà Lan

Kính hiển vi sinh học 1 mắt - BB.4220 ‑ P ‑ LED - Bioblue - Euromex - Hà Lan

Hàng có sẵn
Kính hiển vi sinh học 2 mắt - BB.4260 ‑ P - Bioblue - Euromex - Hà Lan

Kính hiển vi sinh học 2 mắt - BB.4260 ‑ P - Bioblue - Euromex - Hà Lan

Kính hiển vi sinh học 2 mắt - BB.4260 ‑ P - Bioblue - Euromex - Hà Lan

Hàng có sẵn
Kính hiển vi sinh học - BB.4240 ‑ P - Bioblue - Euromex - Hà Lan

Kính hiển vi sinh học - BB.4240 ‑ P - Bioblue - Euromex - Hà Lan

Kính hiển vi sinh học - BB.4240 ‑ P - Bioblue - Euromex - Hà Lan

Hàng có sẵn
Kính hiển vi sinh học - BB.4220 ‑ P - Bioblue - Euromex - Hà Lan

Kính hiển vi sinh học - BB.4220 ‑ P - Bioblue - Euromex - Hà Lan

Kính hiển vi sinh học - BB.4220 ‑ P - Bioblue - Euromex - Hà Lan

Hàng có sẵn
Kính hiển vi sinh học kết nối camera - BB.4269 - Bioblue - Euromex - Hà Lan

Kính hiển vi sinh học kết nối camera - BB.4269 - Bioblue - Euromex - Hà Lan

Kính hiển vi sinh học kết nối camera - BB.4269 - Bioblue - Euromex - Hà Lan

Hàng có sẵn
Kính hiển vi sinh học kết nối camera - BB.4267 - Bioblue - Euromex - Hà Lan

Kính hiển vi sinh học kết nối camera - BB.4267 - Bioblue - Euromex - Hà Lan

Kính hiển vi sinh học kết nối camera - BB.4267 - Bioblue - Euromex - Hà Lan

Hàng có sẵn

Fanpage Facebook

Danh mục sản phẩm

Sản phẩm nổi bật

Hổ trợ trực tuyến

Mr.Đăng

Mr.Đăng - 0903 07 1102

Tư vấn viên

Tư vấn viên - 0983 23 8192

Thống kê

  • Đang online 38
  • Hôm nay 505
  • Hôm qua 3,964
  • Trong tuần 505
  • Trong tháng 4,469
  • Tổng cộng 5,722,476

Top

   (0)