Fanpage Facebook

Danh mục sản phẩm

Hổ trợ trực tuyến

Mr.Đăng - 0903 07 1102

Mr.Đăng - 0903 07 1102

Tư vấn viên - 0983 23 8192

Tư vấn viên - 0983 23 8192

Thống kê

  • Đang online 0
  • Hôm nay 0
  • Hôm qua 0
  • Trong tuần 0
  • Trong tháng 0
  • Tổng cộng 0

LÒ NUNG NABERTHERM 1200°C

mỗi trang
Lò Nung 3 Lít 1200 Độ, LT3/12/B410 Hãng Nabertherm - Đức

Lò Nung 3 Lít 1200 Độ, LT3/12/B410 Hãng Nabertherm - Đức

Lò Nung 3 Lít 1200 Độ, LT3/12/B410 Hãng Nabertherm - Đức - Dung tích buồng: 3 lít - Trọng lượng: 20 kg - Cài đặt thời gian đến: 99 giờ 59 phút. - Nguồn điện: 220V/50Hz - Công suất: 1,2 KW
Hàng có sẵn
Lò Nung Nabertherm LT3/12/B410, 1200 Độ 3 Lít , Cửa Lật Lên

Lò Nung Nabertherm LT3/12/B410, 1200 Độ 3 Lít , Cửa Lật Lên

Lò Nung Nabertherm LT3/12/B410, 1200 Độ 3 Lít , Cửa Lật Lên - Dung tích buồng: 3 lít - Trọng lượng: 20 kg - Cài đặt thời gian đến: 99 giờ 59 phút. - Nguồn điện: 220V/50Hz - Công suất: 1,2 KW
Hàng có sẵn
LÒ NUNG CHUYÊN DỤNG NABERTHERM 3 LÍT 1200 ĐỘ

LÒ NUNG CHUYÊN DỤNG NABERTHERM 3 LÍT 1200 ĐỘ

LÒ NUNG NABERTHERM 1200 ĐỘ - Model: LT3/12 - Dung tích buồng: 3 lít - Trọng lượng: 20 kg - Cài đặt thời gian đến: 99 giờ 59 phút. - Nguồn điện: 220V/50Hz - Công suất: 1,2 KW
Hàng có sẵn
Lò Nung 5 Lít 1200 Độ, LT5/12/B410 Hãng Nabertherm - Đức

Lò Nung 5 Lít 1200 Độ, LT5/12/B410 Hãng Nabertherm - Đức

Lò Nung 5 Lít 1200 Độ, LT5/12/B410 Hãng Nabertherm - Đức - Nhiệt độ: 1200 độ C - Dung tích buồng: 5 lít - Trọng lượng: 35 kg - Cài đặt thời gian đến: 99 giờ 59 phút - Nguồn điện: 220V/50Hz - Công suất: 2,4 KW - Kích thước trong: 200 x 170 x 130mm (W x Dx H) - Kích thước ngoài: 440 x 470 x 520 mm (W xD xH)
Hàng có sẵn
Lò Nung Nabertherm LT5/12/B410, 1200 Độ 5 Lít, Cửa Lật Lên

Lò Nung Nabertherm LT5/12/B410, 1200 Độ 5 Lít, Cửa Lật Lên

Lò Nung Nabertherm LT5/12/B410, 1200 Độ 5 Lít, Cửa Lật Lên - Nhiệt độ: 1200 độ C - Dung tích buồng: 5 lít - Trọng lượng: 35 kg - Cài đặt thời gian đến: 99 giờ 59 phút - Nguồn điện: 220V/50Hz - Công suất: 2,4 KW - Kích thước trong: 200 x 170 x 130mm (W x Dx H) - Kích thước ngoài: 440 x 470 x 520 mm (W xD xH)
Hàng có sẵn
LÒ NUNG CHUYÊN DỤNG NABERTHERM 5 LÍT 1200 ĐỘ, CỬA LẬT LÊN

LÒ NUNG CHUYÊN DỤNG NABERTHERM 5 LÍT 1200 ĐỘ, CỬA LẬT LÊN

LÒ NUNG NABERTHERM 1200 ĐỘ C - Model: LT5/12 - Nhiệt độ: 1200 độ C - Dung tích buồng: 5 lít - Trọng lượng: 35 kg - Cài đặt thời gian đến: 99 giờ 59 phút - Nguồn điện: 220V/50Hz - Công suất: 2,4 KW - Kích thước trong: 200 x 170 x 130mm (W x Dx H) - Kích thước ngoài: 440 x 470 x 520 mm (W xD xH)
Hàng có sẵn
Lò Nung 9 Lít 1200 Độ, LT9/12/B410 Hãng Nabertherm - Đức

Lò Nung 9 Lít 1200 Độ, LT9/12/B410 Hãng Nabertherm - Đức

Lò Nung 9 Lít 1200 Độ, LT9/12/B410 Hãng Nabertherm - Đức - Dung tích buồng: 9 lít - Trọng lượng: 45 kg - Hệ điều khiển B410 - Nguồn điện: 220V/50Hz - Công suất: 3,0 KW - Kích thước trong: 230x240x170 mm(Wx Dx H) - Kích thước ngoài:480x550x570mm(WxDx H)
Hàng có sẵn
Lò Nung Nabertherm LT9/12/B410, 1200 Độ 9 Lít

Lò Nung Nabertherm LT9/12/B410, 1200 Độ 9 Lít

Lò Nung Nabertherm LT9/12/B410, 1200 Độ 9 Lít - Dung tích buồng: 9 lít - Trọng lượng: 45 kg - Hệ điều khiển B410 - Nguồn điện: 220V/50Hz - Công suất: 3,0 KW - Kích thước trong: 230x240x170 mm(Wx Dx H) - Kích thước ngoài:480x550x570mm(WxDx H)
Hàng có sẵn
LÒ NUNG CHUYÊN DỤNG NABERTHERM 9 LÍT 1200 ĐỘ, CỬA LẬT LÊN

LÒ NUNG CHUYÊN DỤNG NABERTHERM 9 LÍT 1200 ĐỘ, CỬA LẬT LÊN

LÒ NUNG CHUYÊN DỤNG NABERTHERM 9 LÍT 1200 ĐỘ, CỬA LẬT LÊN - Dung tích buồng: 9 lít - Trọng lượng: 45 kg - Hệ điều khiển B410 - Nguồn điện: 220V/50Hz - Công suất: 3,0 KW - Kích thước trong: 230x240x170 mm(Wx Dx H) - Kích thước ngoài:480x550x570mm(WxDx H)
Hàng có sẵn
Lò Nung 15 Lít 1200 Độ, LT15/12/B410 Hãng Nabertherm - Đức

Lò Nung 15 Lít 1200 Độ, LT15/12/B410 Hãng Nabertherm - Đức

Lò Nung 15 Lít 1200 Độ, LT15/12/B410 Hãng Nabertherm - Đức - Nhiệt độ tối đa: 1200 độ - Dung tích buồng: 15 lít - Trọng lượng: 55 kg - Hệ điều khiển B410 - Nguồn điện: 220 V/50Hz, 1 pha - Công suất: 3,6 KW - Kích thước trong: 230 x 340 x 170 mm (WxDxH) - Kích thước ngoài: 480 x 650 x 570 mm (WxDxH). - Thời gian nóng tới Tmax: 105 phút
Hàng có sẵn
Lò Nung Nabertherm LT15/12/B410, 1200 Độ 15 Lít

Lò Nung Nabertherm LT15/12/B410, 1200 Độ 15 Lít

Lò Nung Nabertherm LT15/12/B410, 1200 Độ 15 Lít - Nhiệt độ tối đa: 1200 độ - Dung tích buồng: 15 lít - Trọng lượng: 55 kg - Hệ điều khiển B410 - Nguồn điện: 220 V/50Hz, 1 pha - Công suất: 3,6 KW - Kích thước trong: 230 x 340 x 170 mm (WxDxH) - Kích thước ngoài: 480 x 650 x 570 mm (WxDxH). - Thời gian nóng tới Tmax: 105 phút
Hàng có sẵn
LÒ NUNG CHUYÊN DỤNG NABERTHERM LT15/12

LÒ NUNG CHUYÊN DỤNG NABERTHERM LT15/12

- Nhiệt độ tối đa: 1200 độ - Dung tích buồng: 15 lít - Trọng lượng: 55 kg - Hệ điều khiển B410 - Nguồn điện: 220 V/50Hz, 1 pha - Công suất: 3,6 KW - Kích thước trong: 230 x 340 x 170 mm (WxDxH) - Kích thước ngoài: 480 x 650 x 570 mm (WxDxH). - Thời gian nóng tới Tmax: 105 phút
Hàng có sẵn
Lò Nung 1200 Đô 24 Lít, LT24/12/B410 Hãng Nabertherm - Đức

Lò Nung 1200 Đô 24 Lít, LT24/12/B410 Hãng Nabertherm - Đức

Lò Nung 1200 Đô 24 Lít, LT24/12/B410 Hãng Nabertherm - Đức - Nhiệt độ tối đa: 1200 độ - Dung tích buồng: 24 lít - Trọng lượng: 55 kg - Hệ điều khiển B410 - Nguồn điện: 3 pha - Công suất: 4,5 kW - Kích thước trong (WxDxH): 280 x 240 x250 mm - Kích thước ngoài (WxDxH): 490 x 555 x (580+320) mm - Thời gian nóng tới Tmax 95 phút
Hàng có sẵn
Lò Nung Nabertherm LT24/12/B410, 1200 Độ 24 Lít, Cửa Lật Lên

Lò Nung Nabertherm LT24/12/B410, 1200 Độ 24 Lít, Cửa Lật Lên

Lò Nung Nabertherm LT24/12/B410, 1200 Độ 24 Lít, Cửa Lật Lên - Nhiệt độ tối đa: 1200 độ - Dung tích buồng: 24 lít - Trọng lượng: 55 kg - Hệ điều khiển B410 - Nguồn điện: 3 pha - Công suất: 4,5 kW - Kích thước trong (WxDxH): 280 x 240 x250 mm - Kích thước ngoài (WxDxH): 490 x 555 x (580+320) mm - Thời gian nóng tới Tmax 95 phút
Hàng có sẵn
LÒ NUNG CHUYÊN DỤNG NABERTHERM 24 LÍT 1200 ĐỘ, CỬA LẬT LÊN

LÒ NUNG CHUYÊN DỤNG NABERTHERM 24 LÍT 1200 ĐỘ, CỬA LẬT LÊN

LÒ NUNG CHUYÊN DỤNG NABERTHERM 24 LÍT 1200 ĐỘ, CỬA LẬT LÊN - Model: LT24/12 - Nhiệt độ tối đa: 1200 độ - Dung tích buồng: 24 lít - Trọng lượng: 55 kg - Hệ điều khiển B410 - Nguồn điện: 3 pha - Công suất: 4,5 kW - Kích thước trong (WxDxH): 280 x 240 x250 mm - Kích thước ngoài (WxDxH): 490 x 555 x (580+320) mm - Thời gian nóng tới Tmax 95 phút
Hàng có sẵn
Lò Nung 1200 Độ 40 Lít, LT40/12/B410 Hãng Nabertherm - Đức

Lò Nung 1200 Độ 40 Lít, LT40/12/B410 Hãng Nabertherm - Đức

Lò Nung 1200 Độ 40 Lít, LT40/12/B410 Hãng Nabertherm - Đức - Dung tích buồng: 40 lít - Trọng lượng: 95 kg - Hệ điều khiển B410 - Nguồn điện: 380 V, 3 pha - Công suất: 6,0 KW - Kích thước trong: 320 x 490 x 250 mm (WxDxH) - Kích thước ngoài: 600 x 790 x 650 mm (WxDxH)
Hàng có sẵn
Lò Nung Nabertherm LT40/12/B410, 1200 Độ 40 Lít, Cửa Lật Lên

Lò Nung Nabertherm LT40/12/B410, 1200 Độ 40 Lít, Cửa Lật Lên

Lò Nung Nabertherm LT40/12/B410, 1200 Độ 40 Lít, Cửa Lật Lên - Dung tích buồng: 40 lít - Trọng lượng: 95 kg - Hệ điều khiển B410 - Nguồn điện: 380 V, 3 pha - Công suất: 6,0 KW - Kích thước trong: 320 x 490 x 250 mm (WxDxH) - Kích thước ngoài: 600 x 790 x 650 mm (WxDxH)
Hàng có sẵn
LÒ NUNG CHUYÊN DỤNG NABERTHERM 40 LÍT 1200 ĐỘ, CỬA LẬT LÊN

LÒ NUNG CHUYÊN DỤNG NABERTHERM 40 LÍT 1200 ĐỘ, CỬA LẬT LÊN

LÒ NUNG CHUYÊN DỤNG NABERTHERM 40 LÍT 1200 ĐỘ, CỬA LẬT LÊN - Dung tích buồng: 40 lít - Trọng lượng: 95 kg - Hệ điều khiển B410 - Nguồn điện: 380 V, 3 pha - Công suất: 6,0 KW - Kích thước trong: 320 x 490 x 250 mm (WxDxH) - Kích thước ngoài: 600 x 790 x 650 mm (WxDxH)
Hàng có sẵn
Lò Nung 1200 Độ 40 Lít, L40/12/B410 Hãng Nabertherm - Đức

Lò Nung 1200 Độ 40 Lít, L40/12/B410 Hãng Nabertherm - Đức

Lò Nung 1200 Độ 40 Lít, L40/12/B410 Hãng Nabertherm - Đức - Dung tích buồng: 40 lít - Trọng lượng: 95 kg - Hệ điều khiển B180 - Nguồn điện: 380 V, 3 pha - Công suất: 6,0 KW - Kích thước trong: 320 x 490 x 250 mm (WxDxH) - Kích thước ngoài: 600 x 790 x 650 mm (WxDxH)
Hàng có sẵn
Lò Nung Nabertherm L40/12/B410, 1200 Độ 40 Lít

Lò Nung Nabertherm L40/12/B410, 1200 Độ 40 Lít

Lò Nung Nabertherm L40/12/B410, 1200 Độ 40 Lít - Dung tích buồng: 40 lít - Trọng lượng: 95 kg - Hệ điều khiển B180 - Nguồn điện: 380 V, 3 pha - Công suất: 6,0 KW - Kích thước trong: 320 x 490 x 250 mm (WxDxH) - Kích thước ngoài: 600 x 790 x 650 mm (WxDxH)
Hàng có sẵn
LÒ NUNG CHUYÊN DỤNG NABERTHERM 40 LÍT 1200 ĐỘ

LÒ NUNG CHUYÊN DỤNG NABERTHERM 40 LÍT 1200 ĐỘ

LÒ NUNG CHUYÊN DỤNG NABERTHERM 40 LÍT 1200 ĐỘ Model: L40/12/B410 - Dung tích buồng: 40 lít - Trọng lượng: 95 kg - Hệ điều khiển B180 - Nguồn điện: 380 V, 3 pha - Công suất: 6,0 KW - Kích thước trong: 320 x 490 x 250 mm (WxDxH) - Kích thước ngoài: 600 x 790 x 650 mm (WxDxH)
Hàng có sẵn
Lò Nung 1200 Độ 24 Lít, L24/12/B410 Hãng Nabertherm - Đức

Lò Nung 1200 Độ 24 Lít, L24/12/B410 Hãng Nabertherm - Đức

Đại Diện Phân Phối Độc Quyền Lò Nung Hãng Nabertherm Đức Tại Việt Nam - Dung tích buồng: 24 lít - Trọng lượng: 75 kg - Hệ điều khiển B410 - Nguồn điện: 380 V/50Hz, 3 pha - Công suất: 4,5 KW - Kích thước trong: 280 x 340 x 250 mm (WxDxH) - Kích thước ngoài: 560 x 660 x 650 mm (WxDxH)
Hàng có sẵn
Lò Nung Nabertherm L24/12/B410, 1200 Độ 24 Lít

Lò Nung Nabertherm L24/12/B410, 1200 Độ 24 Lít

Lò Nung Nabertherm L24/12/B410, 1200 Độ 24 Lít - Dung tích buồng: 24 lít - Trọng lượng: 75 kg - Hệ điều khiển B410 - Nguồn điện: 380 V/50Hz, 3 pha - Công suất: 4,5 KW - Kích thước trong: 280 x 340 x 250 mm (WxDxH) - Kích thước ngoài: 560 x 660 x 650 mm (WxDxH)
Hàng có sẵn
LÒ NUNG CHUYÊN DỤNG NABERTHERM 24 LÍT 1200 ĐỘ

LÒ NUNG CHUYÊN DỤNG NABERTHERM 24 LÍT 1200 ĐỘ

LÒ NUNG CHUYÊN DỤNG NABERTHERM 24 LÍT 1200 ĐỘ Model: L24/12/B410 - Dung tích buồng: 24 lít - Trọng lượng: 75 kg - Hệ điều khiển B410 - Nguồn điện: 380 V/50Hz, 3 pha - Công suất: 4,5 KW - Kích thước trong: 280 x 340 x 250 mm (WxDxH) - Kích thước ngoài: 560 x 660 x 650 mm (WxDxH)
Hàng có sẵn
Lò Nung 1200 Độ 15 Lít, L15/12/B410 Hãng Nabertherm - Đức

Lò Nung 1200 Độ 15 Lít, L15/12/B410 Hãng Nabertherm - Đức

Lò Nung 1200 Độ 15 Lít, L15/12/B410 Hãng Nabertherm - Đức - Dung tích buồng: 15 lít - Trọng lượng: 55 kg - Hệ điều khiển B180 - Nguồn điện: 220 V/50Hz, 1 pha - Công suất: 3,6 KW - Kích thước trong: 230 x 340 x 170 mm (WxDxH) - Kích thước ngoài: 480 x 650 x 570 mm (WxDxH)
Hàng có sẵn
Lò Nung Nabertherm L15/12/B410, 1200 Độ 15 Lít

Lò Nung Nabertherm L15/12/B410, 1200 Độ 15 Lít

Lò Nung Nabertherm L15/12/B410, 1200 Độ 15 Lít - Dung tích buồng: 15 lít - Trọng lượng: 55 kg - Hệ điều khiển B180 - Nguồn điện: 220 V/50Hz, 1 pha - Công suất: 3,6 KW - Kích thước trong: 230 x 340 x 170 mm (WxDxH) - Kích thước ngoài: 480 x 650 x 570 mm (WxDxH)
Hàng có sẵn
LÒ NUNG CHUYÊN DỤNG NABERTHERM 15 LÍT 1200 ĐỘ

LÒ NUNG CHUYÊN DỤNG NABERTHERM 15 LÍT 1200 ĐỘ

LÒ NUNG CHUYÊN DỤNG NABERTHERM 1200 ĐỘ Model: L15/12/B410 - Dung tích buồng: 15 lít - Trọng lượng: 55 kg - Hệ điều khiển B180 - Nguồn điện: 220 V/50Hz, 1 pha - Công suất: 3,6 KW - Kích thước trong: 230 x 340 x 170 mm (WxDxH) - Kích thước ngoài: 480 x 650 x 570 mm (WxDxH)
Hàng có sẵn
Lò Nung 1200 Độ 9 Lít, L9/12/B410 Hãng Nabertherm - Đức

Lò Nung 1200 Độ 9 Lít, L9/12/B410 Hãng Nabertherm - Đức

Lò Nung 1200 Độ 9 Lít, L9/12/B410 Hãng Nabertherm - Đức - Dung tích buồng: 9 lít - Trọng lượng: 45 kg - Hệ điều khiển B410 - Nguồn điện: 220V/ 50Hz - Công suất: 3,0 KW - Kích thước trong:230x240x170 mm(Wx Dx H) - Kích thước ngoài:480x550x570mm(WxDx H)
Hàng có sẵn
Lò Nung Nabertherm L9/12/B410, 1200 Độ 9 Lít

Lò Nung Nabertherm L9/12/B410, 1200 Độ 9 Lít

Lò Nung Nabertherm L9/12/B410, 1200 Độ 9 Lít - Dung tích buồng: 9 lít - Trọng lượng: 45 kg - Hệ điều khiển B410 - Nguồn điện: 220V/ 50Hz - Công suất: 3,0 KW - Kích thước trong:230x240x170 mm(Wx Dx H) - Kích thước ngoài:480x550x570mm(WxDx H)
Hàng có sẵn
LÒ NUNG CHUYÊN DỤNG NABERTHERM 9 LÍT 1200 ĐỘ

LÒ NUNG CHUYÊN DỤNG NABERTHERM 9 LÍT 1200 ĐỘ

LÒ NUNG NABERTHERM CHUYÊN DỤNG 1200 ĐỘ - Model: L9/12 - Dung tích buồng: 9 lít - Trọng lượng: 45 kg - Hệ điều khiển B410 - Nguồn điện: 220V/ 50Hz - Công suất: 3,0 KW - Kích thước trong:230x240x170 mm(Wx Dx H) - Kích thước ngoài:480x550x570mm(WxDx H)
Hàng có sẵn
Lò Nung 1200 Độ 5 Lít, L5/12/B410 Hãng Nabertherm - Đức

Lò Nung 1200 Độ 5 Lít, L5/12/B410 Hãng Nabertherm - Đức

Lò Nung 1200 Độ 5 Lít, L5/12/B410 Hãng Nabertherm - Đức - Dung tích buồng: 5 lít - Trọng lượng: 35 kg - Cài đặt thời gian đến: 99 giờ 59 phút. - Công suất: 2,4 KW - Kích thước trong: 200 x 170 x 130mm (W x Dx H) - Kích thước ngoài: 440 x 470 x 520 mm (W xD xH)
Hàng có sẵn
Lò Nung Nabertherm L5/12/B410, 1200 Độ 5 Lít

Lò Nung Nabertherm L5/12/B410, 1200 Độ 5 Lít

Lò Nung Nabertherm L5/12/B410, 1200 Độ 5 Lít - Dung tích buồng: 5 lít - Trọng lượng: 35 kg - Cài đặt thời gian đến: 99 giờ 59 phút. - Công suất: 2,4 KW - Kích thước trong: 200 x 170 x 130mm (W x Dx H) - Kích thước ngoài: 440 x 470 x 520 mm (W xD xH)
Hàng có sẵn
LÒ NUNG CHUYÊN DỤNG NABERTHERM 5 LÍT 1200 ĐỘ

LÒ NUNG CHUYÊN DỤNG NABERTHERM 5 LÍT 1200 ĐỘ

- Dung tích buồng: 5 lít - Trọng lượng: 35 kg - Cài đặt thời gian đến: 99 giờ 59 phút. - Công suất: 2,4 KW - Kích thước trong: 200 x 170 x 130mm (W x Dx H) - Kích thước ngoài: 440 x 470 x 520 mm (W xD xH)
Hàng có sẵn
Lò Nung 1200 Độ 3 Lít, L3/12/B410 Hãng Nabertherm - Đức

Lò Nung 1200 Độ 3 Lít, L3/12/B410 Hãng Nabertherm - Đức

Lò Nung 1200 Độ 3 Lít, L3/12/B410 Hãng Nabertherm - Đức - Nhiệt độ tối đa: 1200 độ - Dung tích buồng: 3 lít - Trọng lượng: 20 kg - Hệ điều khiển B410 - Nguồn điện: 220V/ 50Hz - Công suất: 1.2 kW - Kích thước trong (WxDxH): 160x140x100 mm - Kích thước ngoài (WxDxH): 385x330x405 mm - Thời gian nóng tới Tmax 75 phút
Hàng có sẵn
Lò Nung Nabertherm L3/12/B410, 1200 Độ 3 Lít

Lò Nung Nabertherm L3/12/B410, 1200 Độ 3 Lít

Lò Nung Nabertherm L3/12/B410, 1200 Độ 3 Lít - Nhiệt độ tối đa: 1200 độ - Dung tích buồng: 3 lít - Trọng lượng: 20 kg - Hệ điều khiển B410 - Nguồn điện: 220V/ 50Hz - Công suất: 1.2 kW - Kích thước trong (WxDxH): 160x140x100 mm - Kích thước ngoài (WxDxH): 385x330x405 mm - Thời gian nóng tới Tmax 75 phút
Hàng có sẵn
LÒ NUNG CHUYÊN DỤNG NABERTHERM 3 LÍT 1200 ĐỘ

LÒ NUNG CHUYÊN DỤNG NABERTHERM 3 LÍT 1200 ĐỘ

LÒ NUNG NABERTHERM 1200 ĐỘ - Model: L3/12 - Nhiệt độ tối đa: 1200 độ - Dung tích buồng: 3 lít - Trọng lượng: 20 kg - Hệ điều khiển B410 - Nguồn điện: 220V/ 50Hz - Công suất: 1.2 kW - Kích thước trong (WxDxH): 160x140x100 mm - Kích thước ngoài (WxDxH): 385x330x405 mm - Thời gian nóng tới Tmax 75 phút
Hàng có sẵn

Top

   (0)