Fanpage Facebook

Danh mục sản phẩm

Hổ trợ trực tuyến

Mr.Đăng - 0903 07 1102

Mr.Đăng - 0903 07 1102

Tư vấn viên - 0983 23 8192

Tư vấn viên - 0983 23 8192

Thống kê

  • Đang online 0
  • Hôm nay 0
  • Hôm qua 0
  • Trong tuần 0
  • Trong tháng 0
  • Tổng cộng 0

THIẾT BỊ HÃNG JEIOTECH - HÀN QUỐC

mỗi trang
Buồng thử nghiệm nhiệt độ loại PMV-100, Hãng JeioTech/Hàn Quốc Model: PMV-100

Buồng thử nghiệm nhiệt độ loại PMV-100, Hãng JeioTech/Hàn Quốc Model: PMV-100

- Thể tích buồng (L / cu ft): 1000 / 35.3 - Bộ điều khiển: Có thể lập trình, Bộ điều khiển loại màn hình cảm ứng (màn hình màu 3.5 inch) - Phạm vi nhiệt độ (℃ / ℉): -5 đến 100 / -23 đến 212 - Biến động nhiệt độ ở 25oC (± ℃ / ℉): 0.3 / 0.54 - Thời gian làm nóng (phút) từ 25 đến 100oC: 56 - Thời gian làm lạnh (phút) từ 25 đến -5oC: 39
Hàng có sẵn
Buồng thử nghiệm nhiệt độ loại PMV-070, Hãng JeioTech/Hàn Quốc Model: PMV-070

Buồng thử nghiệm nhiệt độ loại PMV-070, Hãng JeioTech/Hàn Quốc Model: PMV-070

- Thể tích buồng (L / cu ft): 700 / 24.7 - Bộ điều khiển: Có thể lập trình, Bộ điều khiển loại màn hình cảm ứng (màn hình màu 3.5 inch) - Phạm vi nhiệt độ (℃ / ℉): -5 đến 100 / -23 đến 212 - Biến động nhiệt độ ở 25oC (± ℃ / ℉): 0.3 / 0.54 - Thời gian làm nóng (phút) từ 25 đến 100oC: 52 - Thời gian làm lạnh (phút) từ 25 đến -5oC: 39
Hàng có sẵn
Buồng thử nghiệm nhiệt độ loại PMV-040, Hãng JeioTech/Hàn Quốc Model: PMV-040

Buồng thử nghiệm nhiệt độ loại PMV-040, Hãng JeioTech/Hàn Quốc Model: PMV-040

- Thể tích buồng (L / cu ft): 400 / 14.1 - Bộ điều khiển: Có thể lập trình, Bộ điều khiển loại màn hình cảm ứng (màn hình màu 3.5 inch) - Phạm vi nhiệt độ (℃ / ℉): -5 đến 100 / -23 đến 212 - Biến động nhiệt độ ở 25oC (± ℃ / ℉): 0.3 / 0.54 - Thời gian làm nóng (phút) từ 25 đến 100oC: 48 - Thời gian làm lạnh (phút) từ 25 đến -5oC: 43
Hàng có sẵn
Buồng thử nghiệm nhiệt độ loại PMV-025, Hãng JeioTech/Hàn Quốc Model: PMV-025

Buồng thử nghiệm nhiệt độ loại PMV-025, Hãng JeioTech/Hàn Quốc Model: PMV-025

- Thể tích buồng (L / cu ft): 250 / 8.8 - Bộ điều khiển: Có thể lập trình, Bộ điều khiển loại màn hình cảm ứng (màn hình màu 3.5 inch) - Phạm vi nhiệt độ (℃ / ℉): -5 đến 100 / -23 đến 212 - Biến động nhiệt độ ở 25oC (± ℃ / ℉): 0.3 / 0.54 - Thời gian làm nóng (phút) từ 25 đến 100oC: 45 - Thời gian làm lạnh (phút) từ 25 đến -5oC: 44
Hàng có sẵn
Buồng thử nghiệm nhiệt độ loại PMV-012, Hãng JeioTech/Hàn Quốc Model: PMV-012

Buồng thử nghiệm nhiệt độ loại PMV-012, Hãng JeioTech/Hàn Quốc Model: PMV-012

- Thể tích buồng (L / cu ft): 125 / 4.4 - Bộ điều khiển: Có thể lập trình, Bộ điều khiển loại màn hình cảm ứng (màn hình màu 3.5 inch) - Phạm vi nhiệt độ (℃ / ℉): -5 đến 100 / -23 đến 212 - Biến động nhiệt độ ở 25oC (± ℃ / ℉): 0.3 / 0.54 - Thời gian làm nóng (phút) từ 25 đến 100oC: 45 - Thời gian làm lạnh (phút) từ 25 đến -5oC: 44
Hàng có sẵn
Buồng thử nghiệm nhiệt độ loại PBV-100, Hãng JeioTech/Hàn Quốc Model: PBV-100

Buồng thử nghiệm nhiệt độ loại PBV-100, Hãng JeioTech/Hàn Quốc Model: PBV-100

- Thể tích buồng (L / cu ft): 1000 / 35.3 - Bộ điều khiển: Có thể lập trình, Bộ điều khiển loại màn hình cảm ứng (màn hình màu 3.5 inch) - Phạm vi nhiệt độ (℃ / ℉): -25 đến 100 / -13 đến 212 - Biến động nhiệt độ ở 25oC (± ℃ / ℉): 0.2 / 0.36 - Thời gian làm nóng (phút) từ 25 đến 100oC: 38 - Thời gian làm lạnh (phút) từ 25 đến -25oC: 42
Hàng có sẵn
Buồng thử nghiệm nhiệt độ loại PBV-070, Hãng JeioTech/Hàn Quốc Model: PBV-070

Buồng thử nghiệm nhiệt độ loại PBV-070, Hãng JeioTech/Hàn Quốc Model: PBV-070

- Thể tích buồng (L / cu ft): 700 / 24.7 - Bộ điều khiển: Có thể lập trình, Bộ điều khiển loại màn hình cảm ứng (màn hình màu 3.5 inch) - Phạm vi nhiệt độ (℃ / ℉): -25 đến 100 / -13 đến 212 - Biến động nhiệt độ ở 25oC (± ℃ / ℉): 0.4 / 0.72 - Thời gian làm nóng (phút) từ 25 đến 100oC: 35 - Thời gian làm lạnh (phút) từ 25 đến -25oC: 33
Hàng có sẵn
Buồng thử nghiệm nhiệt độ loại PBV-040, Hãng JeioTech/Hàn Quốc Model: PBV-040

Buồng thử nghiệm nhiệt độ loại PBV-040, Hãng JeioTech/Hàn Quốc Model: PBV-040

- Thể tích buồng (L / cu ft): 400 / 14.1 - Bộ điều khiển: Có thể lập trình, Bộ điều khiển loại màn hình cảm ứng (màn hình màu 3.5 inch) - Phạm vi nhiệt độ (℃ / ℉): -25 đến 100 / -13 đến 212 - Biến động nhiệt độ ở 25oC (± ℃ / ℉): 0.3 / 0.54 - Thời gian làm nóng (phút) từ 25 đến 100oC: 52 - Thời gian làm lạnh (phút) từ 25 đến -25oC: 34
Hàng có sẵn
Buồng thử nghiệm nhiệt độ loại PBV-025, Hãng JeioTech/Hàn Quốc Model: PBV-025

Buồng thử nghiệm nhiệt độ loại PBV-025, Hãng JeioTech/Hàn Quốc Model: PBV-025

- Thể tích buồng (L / cu ft): 250 / 8.8 - Bộ điều khiển: Có thể lập trình, Bộ điều khiển loại màn hình cảm ứng (màn hình màu 3.5 inch) - Phạm vi nhiệt độ (℃ / ℉): -25 đến 100 / -13 đến 212 - Biến động nhiệt độ ở 25oC (± ℃ / ℉): 0.3 / 0.54 - Thời gian làm nóng (phút) từ 25 đến 100oC: 34 - Thời gian làm lạnh (phút) từ 25 đến -25oC: 44
Hàng có sẵn
Buồng thử nghiệm nhiệt độ loại PBV-012, Hãng JeioTech/Hàn Quốc Model: PBV-012

Buồng thử nghiệm nhiệt độ loại PBV-012, Hãng JeioTech/Hàn Quốc Model: PBV-012

- Thể tích buồng (L / cu ft): 125 / 4.4 - Bộ điều khiển: Có thể lập trình, Bộ điều khiển loại màn hình cảm ứng (màn hình màu 3.5 inch) - Phạm vi nhiệt độ (℃ / ℉): -25 đến 100 / -13 đến 212 - Biến động nhiệt độ ở 25oC (± ℃ / ℉): 0.3 / 0.54 - Thời gian làm nóng (phút) từ 25 đến 100oC: 34 - Thời gian làm lạnh (phút) từ 25 đến -25oC: 44
Hàng có sẵn
Buồng thử nghiệm nhiệt độ loại JMV-100, Hãng JeioTech/Hàn Quốc Model: JMV-100

Buồng thử nghiệm nhiệt độ loại JMV-100, Hãng JeioTech/Hàn Quốc Model: JMV-100

- Thể tích buồng (L / cu ft): 990 / 34.9 - Bộ điều khiển: Có thể lập trình, Bộ điều khiển loại màn hình cảm ứng (màn hình màu 3.5 inch) - Phạm vi nhiệt độ (℃ / ℉): -35 đến 180 / -31 đến 356 - Biến động nhiệt độ ở 25oC (± ℃ / ℉): 0.3 / 0.54 - Thời gian làm nóng (phút) từ 25 đến 180oC: 60 - Thời gian làm lạnh (phút) từ 25 đến -35oC: 58
Hàng có sẵn
Buồng thử nghiệm nhiệt độ loại JMV-070, Hãng JeioTech/Hàn Quốc Model: JMV-070

Buồng thử nghiệm nhiệt độ loại JMV-070, Hãng JeioTech/Hàn Quốc Model: JMV-070

- Thể tích buồng (L / cu ft): 720 / 25.4 - Bộ điều khiển: Có thể lập trình, Bộ điều khiển loại màn hình cảm ứng (màn hình màu 3.5 inch) - Phạm vi nhiệt độ (℃ / ℉): -35 đến 180 / -31 đến 356 - Biến động nhiệt độ ở 25oC (± ℃ / ℉): 0.4 / 0.72 - Thời gian làm nóng (phút) từ 25 đến 180oC: 44 - Thời gian làm lạnh (phút) từ 25 đến -35oC: 35
Hàng có sẵn
Buồng thử nghiệm nhiệt độ loại JMV-040, Hãng JeioTech/Hàn Quốc Model: JMV-040

Buồng thử nghiệm nhiệt độ loại JMV-040, Hãng JeioTech/Hàn Quốc Model: JMV-040

- Thể tích buồng (L / cu ft): 420 / 14.8 - Bộ điều khiển: Có thể lập trình, Bộ điều khiển loại màn hình cảm ứng (màn hình màu 3.5 inch) - Phạm vi nhiệt độ (℃ / ℉): -35 đến 180 / -31 đến 356 - Biến động nhiệt độ ở 25oC (± ℃ / ℉): 0.3 / 0.54 - Thời gian làm nóng (phút) từ 25 đến 180oC: 46 - Thời gian làm lạnh (phút) từ 25 đến -35oC: 35
Hàng có sẵn
Buồng thử nghiệm nhiệt độ loại JMV-025, Hãng JeioTech/Hàn Quốc Model: JMV-025

Buồng thử nghiệm nhiệt độ loại JMV-025, Hãng JeioTech/Hàn Quốc Model: JMV-025

- Thể tích buồng (L / cu ft): 253 / 8.9 - Bộ điều khiển: Có thể lập trình, Bộ điều khiển loại màn hình cảm ứng (màn hình màu 3.5 inch) - Phạm vi nhiệt độ (℃ / ℉): -35 đến 180 / -31 đến 356 - Biến động nhiệt độ ở 25oC (± ℃ / ℉): 0.4 / 0.72 - Thời gian làm nóng (phút) từ 25 đến 180oC: 64 - Thời gian làm lạnh (phút) từ 25 đến -35oC: 56
Hàng có sẵn
Buồng thử nghiệm nhiệt độ loại JMV-012, Hãng JeioTech/Hàn Quốc Model: JMV-012

Buồng thử nghiệm nhiệt độ loại JMV-012, Hãng JeioTech/Hàn Quốc Model: JMV-012

- Thể tích buồng (L / cu ft): 125 / 4.4 - Bộ điều khiển: Có thể lập trình, Bộ điều khiển loại màn hình cảm ứng (màn hình màu 3.5 inch) - Phạm vi nhiệt độ (℃ / ℉): -35 đến 180 / -31 đến 356 - Biến động nhiệt độ ở 25oC (± ℃ / ℉): 0.4 / 0.72 - Thời gian làm nóng (phút) từ 25 đến 180oC: 64 - Thời gian làm lạnh (phút) từ 25 đến -35oC: 56
Hàng có sẵn
Buồng thử nghiệm nhiệt độ loại KMV-100, Hãng JeioTech/Hàn Quốc Model: KMV-100

Buồng thử nghiệm nhiệt độ loại KMV-100, Hãng JeioTech/Hàn Quốc Model: KMV-100

- Thể tích buồng (L / cu ft): 1000 / 35.3 - Bộ điều khiển: Có thể lập trình, Bộ điều khiển loại màn hình cảm ứng (màn hình màu 3.5 inch) - Phạm vi nhiệt độ (℃ / ℉): -35 đến 180 / -31 đến 356 - Biến động nhiệt độ ở 25oC (± ℃ / ℉): 0.2 / 0.36 - Thời gian làm nóng (phút) từ 25 đến 180oC: 78 - Thời gian làm lạnh (phút) từ 25 đến -35oC: 96
Hàng có sẵn
Buồng thử nghiệm nhiệt độ loại KMV-070, Hãng JeioTech/Hàn Quốc Model: KMV-070

Buồng thử nghiệm nhiệt độ loại KMV-070, Hãng JeioTech/Hàn Quốc Model: KMV-070

- Thể tích buồng (L / cu ft): 720 / 25.4 - Bộ điều khiển: Có thể lập trình, Bộ điều khiển loại màn hình cảm ứng (màn hình màu 3.5 inch) - Phạm vi nhiệt độ (℃ / ℉): -35 đến 180 / -31 đến 356 - Biến động nhiệt độ ở 25oC (± ℃ / ℉): 0.2 / 0.36 - Thời gian làm nóng (phút) từ 25 đến 180oC: 51 - Thời gian làm lạnh (phút) từ 25 đến -35oC: 62
Hàng có sẵn
Buồng thử nghiệm nhiệt độ loại KMV-040, Hãng JeioTech/Hàn Quốc Model: KMV-040

Buồng thử nghiệm nhiệt độ loại KMV-040, Hãng JeioTech/Hàn Quốc Model: KMV-040

- Thể tích buồng (L / cu ft): 420 / 14.8 - Bộ điều khiển: Có thể lập trình, Bộ điều khiển loại màn hình cảm ứng (màn hình màu 3.5 inch) - Phạm vi nhiệt độ (℃ / ℉): -35 đến 180 / -31 đến 356 - Biến động nhiệt độ ở 25oC (± ℃ / ℉): 0.3 / 0.54 - Thời gian làm nóng (phút) từ 25 đến 180oC: 66 - Thời gian làm lạnh (phút) từ 25 đến -35oC: 60
Hàng có sẵn
Buồng thử nghiệm nhiệt độ loại KMV-025, Hãng JeioTech/Hàn Quốc Model: KMV-025

Buồng thử nghiệm nhiệt độ loại KMV-025, Hãng JeioTech/Hàn Quốc Model: KMV-025

- Thể tích buồng (L / cu ft): 253 / 8.9 - Bộ điều khiển: Có thể lập trình, Bộ điều khiển loại màn hình cảm ứng (màn hình màu 3.5 inch) - Phạm vi nhiệt độ (℃ / ℉): -35 đến 180 / -31 đến 356 - Biến động nhiệt độ ở 25oC (± ℃ / ℉): 0.4 / 0.72 - Thời gian làm nóng (phút) từ 25 đến 180oC: 64 - Thời gian làm lạnh (phút) từ 25 đến -35oC: 56
Hàng có sẵn
Buồng thử nghiệm nhiệt độ loại KMV-012, Hãng JeioTech/Hàn Quốc Model: KMV-012

Buồng thử nghiệm nhiệt độ loại KMV-012, Hãng JeioTech/Hàn Quốc Model: KMV-012

- Thể tích buồng (L / cu ft): 125 / 4.4 - Bộ điều khiển: Có thể lập trình, Bộ điều khiển loại màn hình cảm ứng (màn hình màu 3.5 inch) - Phạm vi nhiệt độ (℃ / ℉): -35 đến 180 / -31 đến 356 - Biến động nhiệt độ ở 25oC (± ℃ / ℉): 0.4 / 0.72 - Thời gian làm nóng (phút) từ 25 đến 180oC: 64 - Thời gian làm lạnh (phút) từ 25 đến -35oC: 56
Hàng có sẵn
Buồng thử nghiệm nhiệt độ loại KBD-100, Hãng JeioTech/Hàn Quốc Model: KBD-100

Buồng thử nghiệm nhiệt độ loại KBD-100, Hãng JeioTech/Hàn Quốc Model: KBD-100

- Thể tích buồng (L / cu ft): 720 / 25.4 - Bộ điều khiển: Có thể lập trình, Bộ điều khiển loại màn hình cảm ứng (màn hình màu 5.7 inch) - Phạm vi nhiệt độ (℃ / ℉): -70 đến 180 / -94 đến 356 - Biến động nhiệt độ ở 25oC (± ℃ / ℉): 0.2 / 0.36 - Thời gian làm nóng (phút) từ 25 đến 180oC: 58 - Thời gian làm lạnh (phút) từ 25 đến -70oC: 77
Hàng có sẵn
Buồng thử nghiệm nhiệt độ loại KBD-070, Hãng JeioTech/Hàn Quốc Model: KBD-070

Buồng thử nghiệm nhiệt độ loại KBD-070, Hãng JeioTech/Hàn Quốc Model: KBD-070

- Thể tích buồng (L / cu ft): 720 / 25.4 - Bộ điều khiển: Có thể lập trình, Bộ điều khiển loại màn hình cảm ứng (màn hình màu 5.7 inch) - Phạm vi nhiệt độ (℃ / ℉): -70 đến 180 / -94 đến 356 - Biến động nhiệt độ ở 25oC (± ℃ / ℉): 0.2 / 0.36 - Thời gian làm nóng (phút) từ 25 đến 180oC: 56 - Thời gian làm lạnh (phút) từ 25 đến -70oC: 76
Hàng có sẵn
Buồng thử nghiệm nhiệt độ loại KBD-012, Hãng JeioTech/Hàn Quốc Model: KBD-012

Buồng thử nghiệm nhiệt độ loại KBD-012, Hãng JeioTech/Hàn Quốc Model: KBD-012

- Thể tích buồng (L / cu ft): 125 / 4.4 - Bộ điều khiển: Có thể lập trình, Bộ điều khiển loại màn hình cảm ứng (màn hình màu 5.7 inch) - Phạm vi nhiệt độ (℃ / ℉): -70 đến 180 / -94 đến 356 - Biến động nhiệt độ ở 25oC (± ℃ / ℉): 0.2 / 0.36 - Thời gian làm nóng (phút) từ 25 đến 180oC: 54 - Thời gian làm lạnh (phút) từ 25 đến -70oC: 79
Hàng có sẵn
Buồng thử nghiệm nhiệt độ loại KBD-040, Hãng JeioTech/Hàn Quốc Model: KBD-040

Buồng thử nghiệm nhiệt độ loại KBD-040, Hãng JeioTech/Hàn Quốc Model: KBD-040

- Thể tích buồng (L / cu ft): 420 / 14.8 - Bộ điều khiển: Có thể lập trình, Bộ điều khiển loại màn hình cảm ứng (màn hình màu 5.7 inch) - Phạm vi nhiệt độ (℃ / ℉): -70 đến 180 / -94 đến 356 - Biến động nhiệt độ ở 25oC (± ℃ / ℉): 0.2 / 0.36 - Thời gian làm nóng (phút) từ 25 đến 180oC: 55 - Thời gian làm lạnh (phút) từ 25 đến -70oC: 80
Hàng có sẵn
Buồng thử nghiệm nhiệt độ loại KBD-025, Hãng JeioTech/Hàn Quốc Model: KBD-025

Buồng thử nghiệm nhiệt độ loại KBD-025, Hãng JeioTech/Hàn Quốc Model: KBD-025

- Thể tích buồng (L / cu ft): 253 / 8.9 - Bộ điều khiển: Có thể lập trình, Bộ điều khiển loại màn hình cảm ứng (màn hình màu 5.7 inch) - Phạm vi nhiệt độ (℃ / ℉): -70 đến 180 / -94 đến 356 - Biến động nhiệt độ ở 25oC (± ℃ / ℉): 0.2 / 0.36 - Thời gian làm nóng (phút) từ 25 đến 180oC: 55 - Thời gian làm lạnh (phút) từ 25 đến -70oC: 78
Hàng có sẵn
Buồng thử nghiệm nhiệt độ loại LTV-100, Hãng JeioTech/Hàn Quốc Model: LTV-100

Buồng thử nghiệm nhiệt độ loại LTV-100, Hãng JeioTech/Hàn Quốc Model: LTV-100

- Thể tích buồng (L / cu ft): 1000 / 35.3 - Bộ điều khiển: Có thể lập trình, Bộ điều khiển loại màn hình cảm ứng (màn hình màu 3,5 inch) - Phạm vi nhiệt độ (℃/℉) cửa đóng 100%: môi trường + 45 đến 350 /môi trường +81 đến 662 - Phạm vi nhiệt độ (℃ / ℉) cửa mở 100%: Tối đa. 210 / Tối đa 410 - Biến động nhiệt độ ở 100oC (± ℃ / ℉): 0.4 / 0.72 - Thời gian làm nóng (phút) từ môi trường đến 350oC: 45
Hàng có sẵn
Buồng thử nghiệm nhiệt độ loại LTV-070, Hãng JeioTech/Hàn Quốc Model: LTV-070

Buồng thử nghiệm nhiệt độ loại LTV-070, Hãng JeioTech/Hàn Quốc Model: LTV-070

- Thể tích buồng (L / cu ft): 720 / 25.4 - Bộ điều khiển: Có thể lập trình, Bộ điều khiển loại màn hình cảm ứng (màn hình màu 3,5 inch) - Phạm vi nhiệt độ (℃ / ℉) cửa đóng 100%: môi trường + 45 đến 350 /môi trường +81 đến 662 - Phạm vi nhiệt độ (℃ / ℉) cửa mở 100%: Tối đa. 150 / Tối đa 302 - Biến động nhiệt độ ở 100oC (± ℃ / ℉): 0.5 / 0.9 - Thời gian làm nóng (phút) từ môi trường đến 350oC: 40
Hàng có sẵn
Buồng thử nghiệm nhiệt độ loại LTV-040, Hãng JeioTech/Hàn Quốc Model: LTV-040

Buồng thử nghiệm nhiệt độ loại LTV-040, Hãng JeioTech/Hàn Quốc Model: LTV-040

- Thể tích buồng (L / cu ft): 420 / 14.8 - Bộ điều khiển: Có thể lập trình, Bộ điều khiển loại màn hình cảm ứng (màn hình màu 3,5 inch) - Phạm vi nhiệt độ (℃ /℉) cửa đóng 100%: môi trường + 45 đến 350 /môi trường +81 đến 662 - Phạm vi nhiệt độ (℃ / ℉) cửa mở 100%: Tối đa. 180 / Tối đa 356 - Biến động nhiệt độ ở 100oC (± ℃ / ℉): 0.3 / 0.54 - Thời gian làm nóng (phút) từ môi trường đến 350oC: 43
Hàng có sẵn
Buồng thử nghiệm nhiệt độ loại LTV-025, Hãng JeioTech/Hàn Quốc Model: LTV-025

Buồng thử nghiệm nhiệt độ loại LTV-025, Hãng JeioTech/Hàn Quốc Model: LTV-025

- Thể tích buồng (L / cu ft): 253 / 8.9 - Bộ điều khiển: Có thể lập trình, Bộ điều khiển loại màn hình cảm ứng (màn hình màu 3,5 inch) - Phạm vi nhiệt độ (℃ / ℉) cửa đóng 100%: môi trường + 45 đến 350 /môi trường +81 đến 662 - Phạm vi nhiệt độ (℃ / ℉) cửa mở 100%: Tối đa. 115 / Tối đa 239 - Biến động nhiệt độ ở 100oC (± ℃ / ℉): 0.4 / 0.72 - Thời gian làm nóng (phút) từ môi trường đến 350oC: 41
Hàng có sẵn
Buồng thử nghiệm nhiệt độ loại LBV-100, Hãng JeioTech/Hàn Quốc Model: LBV-100

Buồng thử nghiệm nhiệt độ loại LBV-100, Hãng JeioTech/Hàn Quốc Model: LBV-100

- Thể tích buồng (L /cu ft): 1000 /35.3 - Bộ điều khiển: Có thể lập trình, Bộ điều khiển loại màn hình cảm ứng (màn hình màu 3,5 inch) - Phạm vi nhiệt độ (℃ / ℉) cửa đóng 100%: môi trường + 45 đến 250 /môi trường +81 đến 482 - Phạm vi nhiệt độ (℃ / ℉) cửa mở 100%: Tối đa. 140 / Tối đa 284 - Biến động nhiệt độ ở 100oC (± ℃ / ℉): 0,3 / 0,54 - Thời gian làm nóng (phút) từ môi trường đến 250oC: 60
Hàng có sẵn
Buồng thử nghiệm nhiệt độ loại LBV-070, Hãng JeioTech/Hàn Quốc Model: LBV-070

Buồng thử nghiệm nhiệt độ loại LBV-070, Hãng JeioTech/Hàn Quốc Model: LBV-070

- Thể tích buồng (L / cu ft): 720 / 25.4 - Bộ điều khiển: Có thể lập trình, Bộ điều khiển loại màn hình cảm ứng (màn hình màu 3,5 inch) - Phạm vi nhiệt độ (℃ / ℉) cửa đóng 100%: môi trường + 45 đến 250 /môi trường +81 đến 482 - Phạm vi nhiệt độ (℃ / ℉) cửa mở 100%: Tối đa. 80 / Tối đa 176 - Biến động nhiệt độ ở 100oC (± ℃ / ℉): 0,3 / 0,54 - Thời gian làm nóng (phút) từ môi trường đến 250oC: 55
Hàng có sẵn
Buồng thử nghiệm nhiệt độ loại LBV-070, Hãng JeioTech/Hàn Quốc Model: LBV-070

Buồng thử nghiệm nhiệt độ loại LBV-070, Hãng JeioTech/Hàn Quốc Model: LBV-070

- Thể tích buồng (L / cu ft): 720 / 25.4 - Bộ điều khiển: Có thể lập trình, Bộ điều khiển loại màn hình cảm ứng (màn hình màu 3,5 inch) - Phạm vi nhiệt độ (℃ / ℉) cửa đóng 100%: môi trường + 45 đến 250 /môi trường +81 đến 482 - Phạm vi nhiệt độ (℃ / ℉) cửa mở 100%: Tối đa. 80 / Tối đa 176 - Biến động nhiệt độ ở 100oC (± ℃ / ℉): 0,3 / 0,54 - Thời gian làm nóng (phút) từ môi trường đến 250oC: 55
Hàng có sẵn
Buồng thử nghiệm nhiệt độ loại LBV-040, Hãng JeioTech/Hàn Quốc Model: LBV-040

Buồng thử nghiệm nhiệt độ loại LBV-040, Hãng JeioTech/Hàn Quốc Model: LBV-040

- Thể tích buồng (L / cu ft): 420 /14.8 - Bộ điều khiển: Có thể lập trình, Bộ điều khiển loại màn hình cảm ứng (màn hình màu 3,5 inch) - Phạm vi nhiệt độ (℃ / ℉) cửa đóng 100%: môi trường + 45 đến 250 /môi trường +81 đến 482 - Phạm vi nhiệt độ (℃ / ℉) cửa mở 100%: Tối đa. 120 / Tối đa 248 - Biến động nhiệt độ ở 100oC (± ℃ / ℉): 0,3 / 0,54 - Thời gian làm nóng (phút) từ môi trường đến 250oC: 51
Hàng có sẵn
Buồng thử nghiệm nhiệt độ loại LBV-025, Hãng JeioTech/Hàn Quốc Model: LBV-025

Buồng thử nghiệm nhiệt độ loại LBV-025, Hãng JeioTech/Hàn Quốc Model: LBV-025

- Thể tích buồng (L / cu ft): 253 / 8.9 - Bộ điều khiển: Có thể lập trình, Bộ điều khiển loại màn hình cảm ứng (màn hình màu 3,5 inch) - Phạm vi nhiệt độ (℃ / ℉) cửa đóng 100%: môi trường + 45 đến 250 /môi trường +81 đến 482 - Phạm vi nhiệt độ (℃ / ℉) cửa mở 100%: Tối đa. 80 / Tối đa 176 - Biến động nhiệt độ ở 100oC (± ℃ / ℉): 0,3 / 0,54 - Thời gian làm nóng (phút) từ môi trường đến 250oC: 51
Hàng có sẵn
Buồng thử nghiệm nhiệt độ loại LBV-012, Hãng JeioTech/Hàn Quốc Model: LBV-012

Buồng thử nghiệm nhiệt độ loại LBV-012, Hãng JeioTech/Hàn Quốc Model: LBV-012

- Thể tích buồng (L / cu ft): 125 / 4.4 - Bộ điều khiển: Có thể lập trình, Bộ điều khiển loại màn hình cảm ứng (màn hình màu 3,5 inch) - Phạm vi nhiệt độ (℃ / ℉) cửa đóng 100%: môi trường + 45 đến 250 /môi trường +81 đến 482 - Phạm vi nhiệt độ (℃ / ℉) cửa mở 100%: Tối đa. 80 / Tối đa 176 - Biến động nhiệt độ ở 100oC (± ℃ / ℉): 0,3 / 0,54 - Thời gian làm nóng (phút) từ môi trường đến 250oC: 51
Hàng có sẵn
Buồng thử nghiệm tác động nhiệt độ để bàn loại TC3-KE-100, Hãng JeioTech/Hàn Quốc Model: TC3-KE-100

Buồng thử nghiệm tác động nhiệt độ để bàn loại TC3-KE-100, Hãng JeioTech/Hàn Quốc Model: TC3-KE-100

- Phạm vi nhiệt độ (℃ / ℉): -35 đến 150 / -31 đến 302 - Biến động nhiệt độ (± ℃ / ℉): 0,3 / 0,54 - Sự thay đổi nhiệt độ (± ℃ / ℉): 0,5 / 0,9 - Thời gian làm nóng: 60 phút - Thời gian làm lạnh: 70 phút - Thể tích buồng (L / cu ft): 100 / 3.53 - Kích thước bên trong (mm / inch): 500x380x530 / 19.7x15x20.9 - Số lượng kệ (tiêu chuẩn / tối đa): 2/10 - Khoảng cách giữa các kệ (mm / inch): 20 / 0,8
Hàng có sẵn

Top

   (0)