Sản phẩm

mỗi trang
Tủ vi khí hậu 150 lít (Tủ thử lão hóa thuốc cấp tốc) Faithful HWS-150B

Tủ vi khí hậu 150 lít (Tủ thử lão hóa thuốc cấp tốc) Faithful HWS-150B

Thông số kỹ thuật Tủ vi khí hậu 150 lít (Tủ thử lão hóa thuốc cấp tốc) Faithful HWS-150B - Tuần hoàn khí đối lưu cưỡng bức. - Thể tích: 150 lít - Nhiệt độ cài đặt: 0°C - 65°C (không độ ẩm), 10°C - 65°C (có độ ẩm) - Độ phân giải: 0.1°C - Phân bố nhiệt chính xác: ±1°C - Cảm biến nhiệt: Pt100 - Dải điều chỉnh độ ẩm: 45 – 95% - Độ ổn định: ± 5%RH

Hàng có sẵn
Tủ Vi Khí Hậu 70 Lít (Tủ thử lão hóa thuốc cấp tốc) Faithful HWS-70B

Tủ Vi Khí Hậu 70 Lít (Tủ thử lão hóa thuốc cấp tốc) Faithful HWS-70B

Thông số kỹ thuật Tủ Vi Khí Hậu 70 Lít (Tủ thử lão hóa thuốc cấp tốc) Faithful HWS-70B - Tuần hoàn khí đối lưu cưỡng bức. - Thể tích: 70 lít - Nhiệt độ cài đặt: 0°C - 65°C (không độ ẩm), 10°C - 65°C (có độ ẩm) - Độ phân giải: 0.1°C - Độ chính xác nhiệt độ: ±1°C - Cảm biến nhiệt: Pt100 - Dải độ ẩm: 45 – 95% - Độ ổn định: ± 5%RH

Hàng có sẵn
Tủ Ấm Lạnh 250 Lít (Tủ ủ BOD) Faithful SPX-250BX

Tủ Ấm Lạnh 250 Lít (Tủ ủ BOD) Faithful SPX-250BX

Thông Số Kỹ Thuật Tủ ấm lạnh 250 lít (Tủ ủ BOD) Faithful SPX-250BIII - Thể tích: 250 lít - Tuần hoàn khí đối lưu cưỡng bức. - Nhiệt độ cài đặt: 0°C - 65°C - Độ phân giải: 0.1°C - Độ chính xác nhiệt độ: ±1°C - Kích thước trong: 600 x 500 x 840 mm - Kích thước ngoài: 820 x 760 x 1450 mm

Hàng có sẵn
Tủ Ấm Lạnh 250 Lít (Tủ ủ BOD) Faithful SPX-250BIII

Tủ Ấm Lạnh 250 Lít (Tủ ủ BOD) Faithful SPX-250BIII

Tủ Ấm Lạnh 250 Lít (Tủ ủ BOD) Faithful SPX-250BIII - Thể tích: 250 lít - Tuần hoàn khí đối lưu cưỡng bức. - Nhiệt độ cài đặt: 0°C - 65°C - Độ phân giải: 0.1°C - Độ chính xác nhiệt độ: ±1°C - Kích thước trong: 600 x 500 x 840 mm - Kích thước ngoài: 820 x 760 x 1450 mm

Hàng có sẵn
Tủ Ấm Lạnh 150 lít (Tủ ủ BOD) Faithful SPX-150BX

Tủ Ấm Lạnh 150 lít (Tủ ủ BOD) Faithful SPX-150BX

Thông số kỹ thuật tủ ấm lạnh 150 lít (Tủ ủ BOD) Faithful SPX-150BX: - Thể tích: 150 lít - Tuần hoàn khí đối lưu cưỡng bức. - Nhiệt độ cài đặt: 0°C - 65°C - Độ phân giải: 0.1°C - Độ chính xác nhiệt độ: ±1°C - Kích thước trong: 500 x 500 x 600 mm

Hàng có sẵn
Tủ Ấm Lạnh 150 Lít (Tủ ủ BOD) Faithful SPX-150BIII

Tủ Ấm Lạnh 150 Lít (Tủ ủ BOD) Faithful SPX-150BIII

Tủ Ấm Lạnh 150 Lít (Tủ ủ BOD) Faithful SPX-150BIII - Thể tích: 150 lít - Tuần hoàn khí đối lưu cưỡng bức. - Nhiệt độ cài đặt: 0°C - 65°C - Độ phân giải: 0.1°C - Độ chính xác nhiệt độ: ±1°C

Hàng có sẵn
Tủ Âm Lạnh 70 Lít (Tủ ủ BOD) Faithful SPX-70BX

Tủ Âm Lạnh 70 Lít (Tủ ủ BOD) Faithful SPX-70BX

Tủ Âm Lạnh 70 Lít (Tủ ủ BOD) Faithful SPX-70BX Thông số chính: - Thể tích: 70 lít - Tuần hoàn khí đối lưu cưỡng bức. - Nhiệt độ cài đặt: 0°C - 65°C - Độ phân giải: 0.1°C - Độ chính xác nhiệt độ: ±1°C - Kích thước trong: 420 x 350 x 500 mm - Kích thước ngoài: 570 x 560 x 1030 mm

Hàng có sẵn
Tủ Ấm Lạnh 70 Lít (Tủ Ủ BOD) Faithful SPX-70BIII

Tủ Ấm Lạnh 70 Lít (Tủ Ủ BOD) Faithful SPX-70BIII

Thông số chính tủ ấm lạnh 70 lít (Tủ Ủ BOD) Faithful SPX-70BIII - Thể tích: 70 lít - Tuần hoàn khí đối lưu cưỡng bức. - Nhiệt độ cài đặt: 0°C - 65°C - Độ phân giải: 0.1°C - Độ chính xác nhiệt độ: ±1°C

Hàng có sẵn
Tủ ấm 208 lít Faithful DH6000II

Tủ ấm 208 lít Faithful DH6000II

Tủ ấm 208 lít Faithful DH6000II Thông số kỹ thuật: - Dung tích: 208 lít - Kích thước trong: 600 x 580 x 600 mm - Kích thước ngoài: 775 x 710 x 870 mm - Phạm vi nhiệt độ: RT+5°C ~ 70°C - Độ phân giải: 0.1°C - Dao động nhiệt độ: ±0.5°C - Độ đồng đều: ±1.5°C

Hàng có sẵn
Tủ ấm 125 lít Faithful DH5000II

Tủ ấm 125 lít Faithful DH5000II

Tủ ấm 125 lít Faithful DH5000II Thông số kỹ thuật: - Dung tích: 125 lít - Kích thước trong: 500 x 450 x 550 mm - Kích thước ngoài: 675 x 580 x 820 mm - Phạm vi nhiệt độ: RT+5°C ~ 70°C

Hàng có sẵn
Tủ ấm 65 lít Faithful DH4000II

Tủ ấm 65 lít Faithful DH4000II

Tủ ấm 65 lít Faithful DH4000II Thông số kỹ thuật: - Dung tích: 65 lít - Kích thước trong: 400 x 350 x 450 mm - Kích thước ngoài: 575 x 480 x 720 mm - Phạm vi nhiệt độ: RT+5°C ~ 70°C

Hàng có sẵn
Tủ ấm 45 lít Faithful DH3600II

Tủ ấm 45 lít Faithful DH3600II

Tủ ấm 45 lít Faithful DH3600II Thông số kỹ thuật: - Dung tích: 45 lít - Kích thước buồng sấy: 350 x 350 x 350 mm - Kích thước ngoài: 525 x 480 x 620 mm - Phạm vi nhiệt độ: RT+5°C ~ 70°C

Hàng có sẵn
Tủ Truyền PassBox Phòng Sạch Vật Inox 304 Có Đèn UV Tiệt Trùng

Tủ Truyền PassBox Phòng Sạch Vật Inox 304 Có Đèn UV Tiệt Trùng

Tủ Truyền PassBox Phòng Sạch Vật Inox 304 Có Đèn UV Tiệt Trùng là một thiết bị không thể thiếu, sử dụng trong các dây chuyền sản xuất sạch, Pass box được sử dụng để vận chuyển thành phẩm giữa các phòng có mức độ sạch khác nhau (từ phòng sạch cấp độ sạch thấp đến phòng sạch cấp độ sạch cao hoặc ngược lại). Pass box giúp hạn chế sự nhiễm bẩn chéo. Với những trường hợp chuyển hàng từ bên ngoài vào phòng sạch, người sử dụng không cần trải qua việc thay đồ phòng sạch và đi qua buồng tắm khí

Hàng có sẵn
Tủ Truyền PassBox Phòng Sạch

Tủ Truyền PassBox Phòng Sạch

Tủ Truyền PassBox là một thiết bị không thể thiếu, sử dụng trong các dây chuyền sản xuất sạch, Pass box được sử dụng để vận chuyển thành phẩm giữa các phòng có mức độ sạch khác nhau (từ phòng sạch cấp độ sạch thấp đến phòng sạch cấp độ sạch cao hoặc ngược lại). Pass box giúp hạn chế sự nhiễm bẩn chéo. Với những trường hợp chuyển hàng từ bên ngoài vào phòng sạch, người sử dụng không cần trải qua việc thay đồ phòng sạch và đi qua buồng tắm khí

Hàng có sẵn
Máy Đo Độ Kín Vỉ Thuốc New Askir 30

Máy Đo Độ Kín Vỉ Thuốc New Askir 30

Máy Đo Độ Kín Vỉ Thuốc New Askir 30 - Đây là loại máy chuyên dụng được sử dụng để thử độ kín của các loại vỉ,túi,bao bì được đóng gói kín trong các lĩnh vực thực phẩm,mỹ phẩm,dược phẩm... - Nguyên lý của máy là sử dụng độ chân không để thử

Hàng có sẵn
Tủ sấy 136 lít (lòng tủ Inox, có quạt đối lưu) Faithful 101-2AB

Tủ sấy 136 lít (lòng tủ Inox, có quạt đối lưu) Faithful 101-2AB

Tủ sấy 136 lít (lòng tủ Inox, có quạt đối lưu) Faithful 101-2AB - Thể tích: 136 lít - Kích thước trong: 550 x 450 x 550 mm - Kích thước ngoài: 852 x 572 x 786 mm - Dải nhiệt độ: RT+10°C ~ 250°C - Độ phân giải: 0.1°C - Dao động nhiệt độ: ±1°C - Độ đồng đều: ±2.5% - Cảm biến nhiệt độ: PT100

Hàng có sẵn
Tủ sấy 71 lít (lòng tủ Inox, có quạt đối lưu) Faithful 101-1AB

Tủ sấy 71 lít (lòng tủ Inox, có quạt đối lưu) Faithful 101-1AB

Tủ sấy 71 lít (lòng tủ Inox, có quạt đối lưu) Faithful 101-1AB - Thể tích: 71 lít - Kích thước trong: 450 x 350 x 450 mm - Kích thước ngoài: 752 x 472 x 687 mm - Dải nhiệt độ: RT+10°C ~ 250°C - Độ phân giải: 0.1°C - Dao động nhiệt độ: ±1°C - Độ đồng đều: ±2.5% - Cảm biến nhiệt độ: PT100

Hàng có sẵn
Tủ sấy 43 lít (lòng tủ Inox, có quạt đối lưu) Faithful 101-0AB

Tủ sấy 43 lít (lòng tủ Inox, có quạt đối lưu) Faithful 101-0AB

Tủ sấy 43 lít (lòng tủ Inox, có quạt đối lưu) Faithful 101-0AB - Thể tích: 43 lít - Kích thước trong: 350 x 350 x 350 mm - Kích thước ngoài: 652 x 472 x 587 mm - Dải nhiệt độ: RT+10°C ~ 250°C - Độ phân giải: 0.1°C - Dao động nhiệt độ: ±1°C - Độ đồng đều: ±2.5% - Cảm biến nhiệt độ: PT100

Hàng có sẵn
Tủ Sấy 71 Lít Faithful 202-1A, Đối Lưu Tự Nhiên

Tủ Sấy 71 Lít Faithful 202-1A, Đối Lưu Tự Nhiên

Tủ Sấy 71 Lít Faithful 202-1A, Đối Lưu Tự Nhiên - Thể tích buồng sấy: 71 lít - Kích thước trong: 450 x 350 x 450 mm - Kích thước ngoài: 752 x 472 x 687 mm - Dải nhiệt độ: RT+10°C ~ 250°C - Độ phân giải: 0.1°C - Dao động nhiệt độ: ±1°C - Độ đồng đều: ±2.5% - Cảm biến nhiệt độ: PT100

Hàng có sẵn
Tủ Sấy 43 Lít FAITHFUL 202-0A,Đối Lưu Tự Nhiên

Tủ Sấy 43 Lít FAITHFUL 202-0A,Đối Lưu Tự Nhiên

Tủ Sấy 43 Lít FAITHFUL 202-0A,Đối Lưu Tự Nhiên - Thể tích: 43 lít - Kích thước trong: 350 x 350 x 350 mm - Kích thước ngoài: 652 x 472 x 587 mm - Dải nhiệt độ: RT+10°C ~ 250°C - Độ phân giải: 0.1°C - Dao động nhiệt độ: ±1°C - Độ đồng đều: ±2.5% - Cảm biến nhiệt độ: PT100

Hàng có sẵn
Máy Khuấy Từ Gia Nhiệt SH-3 Hãng Taisite - Trung Quốc

Máy Khuấy Từ Gia Nhiệt SH-3 Hãng Taisite - Trung Quốc

Máy Khuấy Từ Gia Nhiệt SH-3 Hãng Taisite - Trung Quốc: - Tốc độ khuấy : 0-1600 rpm - Công suất : 500W - Kích thước bàn : 170x170mm - Nhiệt độ cài đặt tối đa : 380 oC - Khả năng khuấy tối đa: 1000ml

Hàng có sẵn
Máy Rửa Dụng Cụ Thủy Tinh Phòng Thí Nghiệm Q620F Taisite

Máy Rửa Dụng Cụ Thủy Tinh Phòng Thí Nghiệm Q620F Taisite

Máy Rửa Dụng Cụ Thủy Tinh Phòng Thí Nghiệm Q620F Taisite - Tự động làm sạch, súc rửa, sấy khô các dụng cụ phòng thí nghiệm thông thường, chẳng hạn như bình tam giác, bình định mức, ống nghiệm, cốc, pipet, lọ, đĩa nuôi cấy, v.v ... nó có thể được sử dụng cho các phòng thí nghiệm cần làm sạch dụng cụ phòng thí nghiệm.

Hàng có sẵn
Cân Phân Tích 4 Số Lẻ 260g, FA2604 Hãng Xing Yun

Cân Phân Tích 4 Số Lẻ 260g, FA2604 Hãng Xing Yun

Cân Phân Tích 4 Số Lẻ 260g, FA2604 Hãng Xing Yun Mức độ chính xác: Cấp I Trọng lượng: 260g Đọc tối thiểu: 0,0001g (0,1mg) Lặp lại: ± 0,0002g

Hàng có sẵn
Cân Phân Tích 4 Số Lẻ 220g, FA2204 Hãng Xing Yun

Cân Phân Tích 4 Số Lẻ 220g, FA2204 Hãng Xing Yun

Cân Phân Tích 4 Số Lẻ 220g, FA2204 Hãng Xing Yun Mức độ chính xác: Cấp I Trọng lượng: 220g Đọc tối thiểu: 0,0001g (0,1mg) Lặp lại: ± 0,0002g

Hàng có sẵn
Cân Phân Tích 4 Số Lẻ 210g, FA2104 Hãng Xing Yun

Cân Phân Tích 4 Số Lẻ 210g, FA2104 Hãng Xing Yun

Cân Phân Tích 4 Số Lẻ 200g, FA2004 Hãng Xing Yun Mức độ chính xác: Cấp I Trọng lượng: 210g Đọc tối thiểu: 0,0001g (0,1mg)

Hàng có sẵn
Cân Phân Tích 4 Số Lẻ 200g, FA2004 Hãng Xing Yun

Cân Phân Tích 4 Số Lẻ 200g, FA2004 Hãng Xing Yun

Cân Phân Tích 4 Số Lẻ 200g, FA2004 Hãng Xing Yun Mức độ chính xác: Cấp I Trọng lượng: 200g Đọc tối thiểu: 0,0001g (0,1mg)

Hàng có sẵn
Cân Phân Tích 4 Số Lẻ 120g, FA1204 Hãng Xing Yun

Cân Phân Tích 4 Số Lẻ 120g, FA1204 Hãng Xing Yun

Cân Phân Tích 4 Số Lẻ 120g, FA1204 Hãng Xing Yun Mức độ chính xác: Cấp I Trọng lượng: 120g Đọc tối thiểu: 0,0001g (0,1mg)

Hàng có sẵn
Cân Phân Tích 4 Số Lẻ 110g, FA1104 Hãng Xing Yun

Cân Phân Tích 4 Số Lẻ 110g, FA1104 Hãng Xing Yun

Cân Phân Tích 4 Số Lẻ 110g, FA1104 Hãng Xing Yun - Mức độ chính xác: Cấp I - Trọng lượng: 110g - Đọc tối thiểu: 0,0001g (0,1mg)

Hàng có sẵn
Cân Phân Tích 4 Số Lẻ 100g, FA1004 Hãng Xing Yun

Cân Phân Tích 4 Số Lẻ 100g, FA1004 Hãng Xing Yun

Cân Phân Tích 4 Số Lẻ 100g, FA1004 Hãng Xing Yun Mức độ chính xác: Cấp I Trọng lượng: 100g Đọc tối thiểu: 0,0001g (0,1mg)

Hàng có sẵn
Cân Phân Tích 3 Số Lẻ 600g, JA603 Hãng XingYun

Cân Phân Tích 3 Số Lẻ 600g, JA603 Hãng XingYun

Cân Phân Tích 3 Số Lẻ 500g, JA503 Hãng XingYun Mức độ chính xác: Cấp II Phạm vi trọng lượng tối đa (g):600g Khả năng đọc(g): 0,001g (1mg)

Hàng có sẵn
Cân Phân Tích 3 Số Lẻ 500g, JA503 Hãng XingYun

Cân Phân Tích 3 Số Lẻ 500g, JA503 Hãng XingYun

Cân Phân Tích 3 Số Lẻ 500g, JA503 Hãng XingYun - Mức độ chính xác: Cấp II - Phạm vi trọng lượng tối đa (g):500g - Khả năng đọc(g): 0,001g (1mg)

Hàng có sẵn
Cân Phân Tích 3 Số Lẻ 300g, JA303 Hãng XingYun

Cân Phân Tích 3 Số Lẻ 300g, JA303 Hãng XingYun

Cân Phân Tích 3 Số Lẻ 300g, JA303 Hãng XingYun Mức độ chính xác: Cấp II Phạm vi trọng lượng tối đa (g):300g Khả năng đọc(g): 0,001g (1mg)

Hàng có sẵn
Cân Phân Tích 3 Số Lẻ 200g, JA203 Hãng XingYun

Cân Phân Tích 3 Số Lẻ 200g, JA203 Hãng XingYun

Cân Phân Tích 3 Số Lẻ 200g, JA203 Hãng XingYun Mức độ chính xác: Cấp II Phạm vi trọng lượng tối đa (g): 200g Khả năng đọc(g): 0,001g (1mg) Kích thước đĩa cân: Φ80mm

Hàng có sẵn
Cân Phân Tích 3 Số Lẻ 310g, JA303H Hãng Xing Yun

Cân Phân Tích 3 Số Lẻ 310g, JA303H Hãng Xing Yun

Cân Phân Tích 3 Số Lẻ 310g, JA303H Hãng Xing Yun Mức độ chính xác: Cấp II Phạm vi trọng lượng tối đa (g): 310g Khả năng đọc(g): 0,001g (1mg)

Hàng có sẵn
Cân Phân Tích 3 Số Lẻ 210g, JA203H Hãng Xing Yun

Cân Phân Tích 3 Số Lẻ 210g, JA203H Hãng Xing Yun

Cân Phân Tích 3 Số Lẻ 210g, JA203H Hãng Xing Yun Mức độ chính xác: Cấp II Phạm vi trọng lượng tối đa (g): 210g Khả năng đọc(g): 0,001g (1mg)

Hàng có sẵn
Cân Phân Tích 3 Số Lẻ 110g, JA103H Hãng Xing Yun

Cân Phân Tích 3 Số Lẻ 110g, JA103H Hãng Xing Yun

Cân Phân Tích 3 Số Lẻ 110g, JA103H Hãng Xing Yun - Mức độ chính xác: Cấp II - Phạm vi trọng lượng tối đa (g): 110g - Khả năng đọc(g): 0,001g (1mg)

Hàng có sẵn

Danh mục sản phẩm

Sản phẩm nổi bật

Hổ trợ trực tuyến

Mr.Đăng

Mr.Đăng - 0903 07 1102

Tư vấn viên

Tư vấn viên - 0983 23 8192

Thống kê

  • Đang online 30
  • Hôm nay 1,312
  • Hôm qua 3,738
  • Trong tuần 18,197
  • Trong tháng 22,170
  • Tổng cộng 3,580,455

Top

   (0)