Fanpage Facebook

Danh mục sản phẩm

Hổ trợ trực tuyến

Mr.Đăng - 0903 07 1102

Mr.Đăng - 0903 07 1102

Tư vấn viên - 0983 23 8192

Tư vấn viên - 0983 23 8192

Thống kê

  • Đang online 0
  • Hôm nay 0
  • Hôm qua 0
  • Trong tuần 0
  • Trong tháng 0
  • Tổng cộng 0

TỦ SẤY NHIỆT ĐỘ CAO

mỗi trang
Tủ Sấy Nhiệt Độ Cao 500℃, 100 Lít, GWX-100B, Hãng Taisitelab/Mỹ

Tủ Sấy Nhiệt Độ Cao 500℃, 100 Lít, GWX-100B, Hãng Taisitelab/Mỹ

Phạm vi nhiệt độ cài đặt: RT+20℃-500℃ (từ nhiệt độ môi trường cộng thêm 20℃ đến 500℃) Độ phân giải nhiệt độ: 0.1℃~1.0℃ Biến động nhiệt độ: ±0.5℃~1.0℃ Môi trường hoạt động: +5~40℃ Công suất: 4000W Kích thước buồng sấy (WxDxH)mm: 450*450*500
Hàng có sẵn
Tủ Sấy Nhiệt Độ Cao 650℃, 100 Lít, GWX-100C, Hãng Taisitelab/Mỹ

Tủ Sấy Nhiệt Độ Cao 650℃, 100 Lít, GWX-100C, Hãng Taisitelab/Mỹ

Tủ Sấy Nhiệt Độ Cao 650℃, 100 Lít, GWX-100C, Hãng Taisitelab/Mỹ Phạm vi nhiệt độ cài đặt: RT+100℃-650℃ (từ nhiệt độ môi trường cộng thêm 100℃ đến 650℃) Độ phân giải nhiệt độ: 0.1℃~1.0℃ Biến động nhiệt độ: ±0.5℃~1.0℃ Môi trường hoạt động: +5~40℃ Công suất: 4000W Kích thước buồng sấy (WxDxH)mm: 450*450*500
Hàng có sẵn
Tủ Sấy Nhiệt Độ Cao 650℃, 200 Lít, GWX-200C, Hãng Taisitelab/Mỹ

Tủ Sấy Nhiệt Độ Cao 650℃, 200 Lít, GWX-200C, Hãng Taisitelab/Mỹ

Tủ Sấy Nhiệt Độ Cao 650℃, 200 Lít, GWX-200C, Hãng Taisitelab/Mỹ Phạm vi nhiệt độ cài đặt: RT+100℃-650℃ (từ nhiệt độ môi trường cộng thêm 100℃ đến 650℃) Độ phân giải nhiệt độ: 0.1℃~1.0℃ Biến động nhiệt độ: ±0.5℃~1.0℃ Môi trường hoạt động: +5~40℃ Công suất: 5000W Kích thước buồng sấy (WxDxH)mm: 600*600*600
Hàng có sẵn
Tủ Sấy Nhiệt Độ Cao 500℃, 200 Lít, GWX-200B Hãng Taisitelab/Mỹ

Tủ Sấy Nhiệt Độ Cao 500℃, 200 Lít, GWX-200B Hãng Taisitelab/Mỹ

Tủ Sấy Nhiệt Độ Cao 500℃, 200 Lít, GWX-200B Hãng Taisitelab/Mỹ Phạm vi nhiệt độ cài đặt: RT+20℃-500℃ (từ nhiệt độ môi trường cộng thêm 20℃ đến 500℃) Độ phân giải nhiệt độ: 0.1℃~1.0℃ Biến động nhiệt độ: ±0.5℃~1.0℃ Môi trường hoạt động: +5~40℃ Công suất: 5000W Kích thước buồng sấy (WxDxH)mm: 600*600*600
Hàng có sẵn
Tủ Sấy Nhiệt Độ Cao 500℃, 500 Lít, GWX-500B Hãng Taisitelab/Mỹ

Tủ Sấy Nhiệt Độ Cao 500℃, 500 Lít, GWX-500B Hãng Taisitelab/Mỹ

Phạm vi nhiệt độ cài đặt: RT+20℃-500℃ (từ nhiệt độ môi trường cộng thêm 20℃ đến 500℃) Độ phân giải nhiệt độ: 0.1℃~1.0℃ Biến động nhiệt độ: ±0.5℃~1.0℃ Môi trường hoạt động: +5~40℃ Công suất: 8500W Kích thước buồng sấy (WxDxH)mm: 700*800*900
Hàng có sẵn
Tủ Sấy Nhiệt Độ Cao 650℃, 500 Lít, GWX-500C Hãng Taisitelab/Mỹ

Tủ Sấy Nhiệt Độ Cao 650℃, 500 Lít, GWX-500C Hãng Taisitelab/Mỹ

Phạm vi nhiệt độ cài đặt: RT+100℃-650℃ (từ nhiệt độ môi trường cộng thêm 50℃ đến 650℃) Độ phân giải nhiệt độ: 0.1℃~1.0℃ Biến động nhiệt độ: ±0.5℃~1.0℃ Môi trường hoạt động: +5~40℃ Công suất: 8500W Kích thước buồng sấy (WxDxH)mm: 700*800*900
Hàng có sẵn
Tủ Sấy Nhiệt Độ Cao 650℃, 1000 Lít, GWX-1000C Hãng Taisitelab/Mỹ

Tủ Sấy Nhiệt Độ Cao 650℃, 1000 Lít, GWX-1000C Hãng Taisitelab/Mỹ

Tủ Sấy Nhiệt Độ Cao 650℃, 1000 Lít, GWX-1000C Hãng Taisitelab/Mỹ Phạm vi nhiệt độ cài đặt: RT+100℃-650℃ (từ nhiệt độ môi trường cộng thêm 50℃ đến 650℃) Độ phân giải nhiệt độ: 0.1℃~1.0℃ Biến động nhiệt độ: ±0.5℃~1.0℃ Môi trường hoạt động: +5~40℃ Công suất: 12000W Kích thước buồng sấy (WxDxH)mm: 1000*1000*1000
Hàng có sẵn
Tủ Sấy Nhiệt Độ Cao 500℃, 1000 Lít,GWX-1000B Hãng Taisitelab/Mỹ

Tủ Sấy Nhiệt Độ Cao 500℃, 1000 Lít,GWX-1000B Hãng Taisitelab/Mỹ

Tủ Sấy Nhiệt Độ Cao 500℃, 1000 Lít,GWX-1000B Hãng Taisitelab/Mỹ Phạm vi nhiệt độ cài đặt: RT+50℃-500℃ (từ nhiệt độ môi trường cộng thêm 50℃ đến 500℃) Độ phân giải nhiệt độ: 0.1℃~1.0℃ Biến động nhiệt độ: ±0.5℃~1.0℃ Môi trường hoạt động: +5~40℃ Công suất: 12000W Kích thước buồng sấy (WxDxH)mm: 1000*1000*1000
Hàng có sẵn
Tủ Sấy Nhiệt Độ Cao 400℃, 1000 Lít, GWX-1000A Hãng Taisitelab/Mỹ

Tủ Sấy Nhiệt Độ Cao 400℃, 1000 Lít, GWX-1000A Hãng Taisitelab/Mỹ

Tủ Sấy Nhiệt Độ Cao 400℃, 1000 Lít, GWX-1000A Hãng Taisitelab/Mỹ Phạm vi nhiệt độ cài đặt: RT+20℃-400℃ (từ nhiệt độ môi trường cộng thêm 20℃ đến 400℃) Độ phân giải nhiệt độ: 0.1℃~1.0℃ Biến động nhiệt độ: ±0.5℃~1.0℃ Môi trường hoạt động: +5~40℃ Công suất: 8500W Kích thước buồng sấy (WxDxH)mm: 1000*1000*1000
Hàng có sẵn
Tủ Sấy Nhiệt Độ Cao 400℃, 500 Lít, GWX-500A Hãng Taisitelab/Mỹ

Tủ Sấy Nhiệt Độ Cao 400℃, 500 Lít, GWX-500A Hãng Taisitelab/Mỹ

Phạm vi nhiệt độ cài đặt: RT+20℃-400℃ (từ nhiệt độ môi trường cộng thêm 20℃ đến 400℃) Độ phân giải nhiệt độ: 0.1℃~1.0℃ Biến động nhiệt độ: ±0.5℃~1.0℃ Môi trường hoạt động: +5~40℃ Công suất: 8500W Kích thước buồng sấy (WxDxH)mm: 700*800*900
Hàng có sẵn
Tủ Sấy Nhiệt Độ Cao 400℃, 200 Lít, GWX-200A Hãng Taisitelab/Mỹ

Tủ Sấy Nhiệt Độ Cao 400℃, 200 Lít, GWX-200A Hãng Taisitelab/Mỹ

Tủ Sấy Nhiệt Độ Cao 400℃, 200 Lít, GWX-200A Hãng Taisitelab/Mỹ Phạm vi nhiệt độ cài đặt: RT+20℃-400℃ (từ nhiệt độ môi trường cộng thêm 20℃ đến 400℃ Độ phân giải nhiệt độ: 0.1℃~1.0℃ Biến động nhiệt độ: ±0.5℃~1.0℃ Môi trường hoạt động: +5~40℃ Công suất: 5000W Kích thước buồng sấy (WxDxH)mm: 600*600*600
Hàng có sẵn
Tủ Sấy Nhiệt Độ Cao 400℃, 100 Lít, GWX-100A Hãng Taisitelab/Mỹ

Tủ Sấy Nhiệt Độ Cao 400℃, 100 Lít, GWX-100A Hãng Taisitelab/Mỹ

Tủ Sấy Nhiệt Độ Cao 400℃, 100 Lít, GWX-100A Hãng Taisitelab/Mỹ Phạm vi nhiệt độ cài đặt: RT+20℃-400℃ (từ nhiệt độ môi trường cộng thêm 20℃ đến 400℃ Độ phân giải nhiệt độ: 0.1℃~1.0℃ Biến động nhiệt độ: ±0.5℃~1.0℃ Môi trường hoạt động: +5~40℃ Công suất: 4000W Kích thước buồng sấy (WxDxH)mm: 450*450*500
Hàng có sẵn
Tủ Sấy 500 Độ C 240 Lít ,HHG-9249A Hãng Taisitelab

Tủ Sấy 500 Độ C 240 Lít ,HHG-9249A Hãng Taisitelab

Tủ Sấy 500 Độ C,Thể tích 240 Lít Model: HHG-9249A Thể tích tủ : 240 Lít Phạm vi nhiệt độ cài đặt: RT+30°C đến 500°C Độ chính xác nhiệt độ: ± 2°C Độ phân giải nhiệt độ trên màn hình hiển thị: 1°C Kích thước buồng sấy (WxDxH)mm: 500×600×750
Hàng có sẵn
Tủ Sấy 500 Độ C 140 Lít ,HHG-9149A Hãng Taisitelab

Tủ Sấy 500 Độ C 140 Lít ,HHG-9149A Hãng Taisitelab

Tủ Sấy 500 Độ C,Thể tích 140 Lít Model: HHG-9149A Thể tích tủ : 140 Lít Phạm vi nhiệt độ cài đặt: RT+30°C đến 500°C Độ chính xác nhiệt độ: ± 2°C Độ phân giải nhiệt độ trên màn hình hiển thị: 1°C Kích thước buồng sấy (WxDxH)mm: 450×550×550
Hàng có sẵn
Tủ Sấy 500 Độ C 70 Lít ,HHG-9079A Hãng Taisitelab

Tủ Sấy 500 Độ C 70 Lít ,HHG-9079A Hãng Taisitelab

Thể tích tủ : 70 Lít Phạm vi nhiệt độ cài đặt: RT+30°C đến 500°C Độ chính xác nhiệt độ: ± 2°C Độ phân giải nhiệt độ trên màn hình hiển thị: 1°C Kích thước buồng sấy (WxDxH)mm: 400×400×450 Công suất tiêu thụ: 3400W
Hàng có sẵn
Tủ Sấy 400 Độ C 240 Lít ,HHG-9248A Hãng Taisitelab

Tủ Sấy 400 Độ C 240 Lít ,HHG-9248A Hãng Taisitelab

Tủ Sấy 400 Độ C 240 Lít ,HHG-9248A Hãng Taisitelab Thể tích tủ : 240 Lít Phạm vi nhiệt độ cài đặt: RT+20°C đến 400°C Độ chính xác nhiệt độ: ± 2°C Độ phân giải nhiệt độ trên màn hình hiển thị: 1°C Kích thước buồng sấy (WxDxH)mm: 500×600×750 Công suất tiêu thụ: 3000W
Hàng có sẵn
Tủ Sấy 400 Độ C 14 Lít ,HHG-9148A Hãng Taisitelab

Tủ Sấy 400 Độ C 14 Lít ,HHG-9148A Hãng Taisitelab

Tủ Sấy 400 Độ C,Thể tích 140 Lít Model: HHG-9148A Thể tích tủ : 140 Lít Phạm vi nhiệt độ cài đặt: RT+20°C đến 400°C Độ chính xác nhiệt độ: ± 2°C Độ phân giải nhiệt độ trên màn hình hiển thị: 1°C Kích thước buồng sấy (WxDxH)mm: 450x550x550
Hàng có sẵn
Tủ Sấy 400 Độ C 70 Lít ,HHG-9078A Hãng Taisitelab

Tủ Sấy 400 Độ C 70 Lít ,HHG-9078A Hãng Taisitelab

Tủ Sấy 400 Độ C 70 Lít ,HHG-9078A Hãng Taisitelab Thể tích tủ : 70 Lít Phạm vi nhiệt độ cài đặt: RT+20°C đến 400°C Độ chính xác nhiệt độ: ± 2°C Độ phân giải nhiệt độ trên màn hình hiển thị: 1°C Kích thước buồng sấy (WxDxH)mm: 400x400x450
Hàng có sẵn

Top

   (0)